/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Private fonde og virksomheder / Private fonde

Offentlige og private i smukt samarbejde...

 

De fleste private fonde vil helst støtte materielle ting: Bygninger, udstyr, biler og andre ting, som kan måles og vejes. Derimod vil de sjældent støtte processer: Kapacitetsopbygning, netværksdannelse, evalueringer, læring osv.

 

Det er stik modsat Civilsamfundspuljen og de øvrige offentlige puljer, som helst vil støtte udviklingsprocesser og nødigt betaler for udstyr og bygninger. I bedste fald kan de to funding-mekanismer således supplere hinanden på smukkeste vis.

Eksempel: Den bredt favnende fond

Lauritzen Fonden uddeler hvert år ca. 35 mio. kr. til en bred vifte af velgørende formål: Støtte til søfolk, nordisk samarbejde, kunst, sygdomsbekæmpelse, socialt arbejde og ikke mindst udviklingsarbejde. En lang række af CISUs medlemmer har
fået midler herfra.

Se mere på fondets hjemmeside.

 

 

Hvordan finder man fondene?

 

Der findes i tusindvis af private velgørende fonde i Danmark. Det er umuligt at give en meningsfuld guide til de fonde, som er værd at søge. Det afhænger nemlig helt af den organisation, som søger om penge. Der er flere veje at gå, når I skal finde frem til relevante fonde:

 • Lær af andre: Se på årsberetninger og hjemmesider fra organisationer, der arbejder med samme tema eller land som jer. 
 • Brug hjemmesiden www.fonde.dk. Fonde.dk er et online værktøj til at søge efter fonde, puljer mv. i Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Deres nyhedsbrev er gratis, men brug af hjemmesiden kræver et abonnement. Medlemmer af CISU kan gratis få adgang. Læs hvordan i højre spalte.
 • Brug jeres eget netværk: Spørg medlemmer, familien, naboer, kolleger og folk i sportsklubben. Før eller siden rammer I en virksomheder, advokat eller kontorassistent som kender til den helt rigtige fond for jer.
 • Brug hjemmesiden www.legatbogen.dk., som viser alle fonde og legater i Danmark. Siden er gratis at bruge.
 • Brug bogen 'Vejviser til legater og fonde' (pris ca. 1.000 kr.) eller dens hjemmeside www.legatmidler.dk. Her kan man søge på fonde og legater og købe adgang til deres kontaktadresser - eller google dem når man har læst sig frem til de interessante.

Hvordan kommer man i betragtning hos en fond?

 • Skil jer ud: Jeres ansøgning ligger sammen med måske hundrede andre. Skriv kun helt kort om hvorfor I søger penge (fonden ved godt, at u-landene er fattige og at I gerne vil hjælpe...). Læg vægt på hvad I vil gøre, og hvordan det adskiller sig fra det alle andre gør.
 • Tænk over, hvem I skriver til: Kender de jer i forvejen? Ved de noget om jeres arbejdsfelt? Hvad plejer de at støtte? Passer jeres idé til deres retningslinjer? Skriver I til en sagsbehandler? Til bestyrelsen? Til giveren selv?
 • Vær målrettede: Skriv kort og præcist. Jeres budskab og hovedargumenter skal stå i de første 10 linjer.

 

Vær tålmodige, grundige og vedholdende

 • Send ikke den samme ansøgning til mange fonde. Brug tid på at researche hver enkelt fond og skriv en målrettet ansøgning. Brug fondens eget ansøgningsskema/ online-ansøgningsmodul, hvis det findes. 
 • Vær indstillet på mange afslag. Kampen er hård om pengene...
 • Ring tilbage, hvis I har fået et afslag. Spørg om I var tæt på, hvad I kan gøre bedre næste gang - eller om I helt skal opgive den pågældende fond.
 • Plej de gode kontakter: Meld straks tilbage, hvis I får ja. Ring eller skriv, hvor glade I er. Vær omhyggelige med at sende den afrapportering, fonden kræver - og spørg, om I kan gøre mere. Mange er glade for fotos til hjemmesiden, et takkebrev fra partneren i Syd, en invitation når jeres partner er i Danmark osv.

Eksempel: En målrettet fond

Erik Thunes Legat uddeler hvert år 2,5 mio. kr. til aktiviteter i som støtter børns vilkår i en bred forstand - først og fremmest i udviklingslandene. Projekterne omfatter bl.a. skoler, uddannelse og kapacitetsopbygning i u-landene.

Se mere på legatets hjemmeside

 

 

Nyttige erfaringer om fonde

 • De store og kendte fonde giver som udgangspunkt helst til de helt store og kendte projekter/organisationer. Det er svært for små foreninger at trænge igennem til fx Rockwool og Velux. Flere af de store fonde indskrænker desuden deres åbne puljer i disse år og prioriterer mere direkte partnerskaber.
 • Mindre fonde vil ofte give til mindre organisationer/projekter - hellere end at 'drukne' i en stor organisations fundraising. Mange vil hellere give fast til nogen, de har tillid til og tror på end sprede sig på mange forskellige. Det er lettere og mere sikkert for dem. Hold derfor fast og plej kontakten, hvis I har fået 'hul igennem'.
 • Mange små fonde lever skjult og har ikke en egentlig organisation bag sig. En del af dem mangler gode ansøgninger og projekter. Find frem til fx advokater som administrerer mange små fonde og prøv at få et møde med dem.
 • De fleste fonde er ikke specialister på udvikling. Gode referencer og god dokumentation gør derfor indtryk. Hvis Danida og et par kendte fonde har støttet jer, kan andre også trygt gøre det.

 

Få gratis login til fonde.dk

CISU har tegnet en storbrugerlicens til fonde.dk. Alle medlemmer af CISU kan derfor få sit eget login - uden at skulle betale selv (dog max. 1 login pr. organisation). Det koster normalt min. 1.000 kr. om året per organisation.

 

For at få adgang til fonde.dk skal I sende en mail til info@fonde.dk. den skal indeholde fulde navn samt organisationens navn, og og i emnefeltet skal der stå "CISU". Derefter vil I modtage loginoplysninger direkte fra fonde.dk med anvisninger til, hvordan I kommer godt i gang med funktionerne.

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies