/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene. Civilsamfundspuljen bliver administreret  af CISU, men I behøver ikke være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte.

 

På denne side finder du:

Retningslinjer for Civilsamfundspuljen 2017

Ansøgningsfrist for puljen

Vejledning til online indsendelse af ansøgning

 

Retningslinjer for Civilsamfundspuljen 2017

Her finder du de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen gældende fra 2017 på dansk (version 1.1), på engelsk (version 1.0 - oversættelse af version 1.1. vil blive lagt på siden i februar) og på spansk (version 1.0 - oversættelse af version 1.1. vil blive lagt på siden i februar).

Retningslinjerne er i færd med at blive oversat til spansk og fransk og vil lægges her på siden i februar.

 

Oversigt over ændringer i version 1.1 (15. februar 2017)

* Præciseringer om baggrund og tilgang for puljen (s. 3-4) * Præcisering om indsendelse af statusrapport for Medborgerindsatser (s. 16) * Indsat eksempler på Udviklingsindsatser (s. 18-19) * Nyt afsnit om videreførelse af samarbejde (s. 21) * Nyt afsnit om støttemuligheden kapacitetsanalyser (s. 26-27) * Sproglige rettelser * Opdateringer af links *

 

Ansøgningsfrist

CISU modtager og behandler løbende ansøgninger til Civilsamfundspuljen - på nær for Udviklingsindsatser, som har to årlige ansøgningsfrister nemlig den 15. marts og den 15. september.

Hvis ansøgningsfristen falder på en weekend eller helligdag, er fristen den førstkommende hverdag. 

 

Næste ansøgningsfrist for Udviklingsindsatser er den 15. marts 2017 kl. 12. Denne dato er også første mulige ansøgningsdato for de indsatser, der har løbende ansøgningsfrist. 

Ansøgninger, der ikke er modtaget inden fristens udløb, vil først blive behandlet i forbindelse med den følgende ansøgningsrunde.

 

Online indsendelse af ansøgning

Fra 2017 skal ansøgninger til CISU indsendes via det online ansøgningsmodul på Organisationssiderne.

 

Her finder du en vejledning om, hvordan ansøgninger indsendes via ansøgningsmodulet.

 

Husk

  • Ansøgninger, der overskrider det maksimale sideantal, vil blive afvist.
  • Vær sikker på, at I bruger det rigtige ansøgningsskema. Formaterne til ansøgningsskemaer ligger her (under ansøgningsskemaer).
  • Forsiden til ansøgningen skal indsendes med underskrifter af den ansøgende organisation og dens partnere. Format til forsiden ligger her (under obligatoriske bilag til ansøgningen).
  • Ansøgninger må skrives på dansk eller engelsk. De øvrige sprogversioner er en hjælp til jeres partnere - men de må ikke bruges i selve ansøgningen.
Del siden