/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Afsluttende rapport og regnskab

Afsluttende rapport

 • Ved partnerskabsindsatser, mindre udviklingsprojekter og større udviklingsprojekter: Når projektet/aktiviteten er afsluttet, skal der indsendes en afsluttende rapport. Den afsluttende rapport må maksimalt fylde 8 sider.
  • Bevilling under kr. 200.000: Den afsluttende rapport skal indsendes senest to måneder efter projektets afslutning.
  • Bevillingen over kr. 200.000: Den afsluttende rapport indsendes senest seks måneder efter projektets afslutning.

Rapporten skal skrives på dansk eller engelsk i formatet, der findes på denne side.

 • Ved fælles færdiggørelse: Rapporten skal indsendes senest en måned efter undersøgelsens/indsatsens afslutning, dog senest sammen med projektansøgningen.

Rapporten skal skrives på dansk eller engelsk i formatet, der findes på denne side.

Den underskrevne afsluttende rapport indsendes til CISU - gerne i elektronisk udgave til adressen puljer@cisu.dk.

 

 

Afsluttende regnskab

 

Projekter og Partnerskabsindsatser

Når projektet/indsatsen afsluttet, skal der indsendes et afsluttende regnskab.

 • For bevillinger under kr. 200.000: Det afsluttende regnskab skal indsendes til CISUs udpegede revisor (se her) senest tre måneder efter projektets afslutning.
 • For bevillinger på kr. 200.000 og derover: Det afsluttende regnskab skal indsendes senest seks måneder efter projektets afslutning.

Det afsluttende regnskab skal udfyldes i formatet, der findes på denne side.

Hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet skal endvidere vedlægges et underskrevet overdragelsesdokument. Formatet findes på denne side

Regnskabet skal indsendes senest to måneder efter undersøgelsens/indsatsens afslutning. Se procedure herfor på siden 'Revision'.

Det afsluttende regnskab for fælles færdiggørelse skal udfyldes i formatet, der findes på denne side.

Husk at tjekke, at nedenstående er opfyldt, inden I sender det afsluttende regnskab til CISU (gælder for bevillinger over kr. 200.000):

 • Foreligger der et revideret projektregnskab fra Syd?
 • Er uforbrugte midler returneret fra Syd?
 • Er der anvendt vægtet gennemsnitskurs?
 • Er der medsendt et revisionsprotokollat?
 • Fremgår det af revisionspåtegningen/revisionsprotokollatet, at der er revideret i overensstemmelse med revisionsinstruksen og foretaget forvaltningsrevision?
 • Er der medtaget 7% i administration af det samlede forbrug af Civilsamfundspuljetilskuddet?
 • I tilfælde af at der er overdraget projektudstyr eller inventar til partnere: Er der vedlagt et underskrevet overdragelsesdokument?
 • Er der vedlagt en afsluttende rapport?

Efter godkendelse af regnskab: Er uforbrugte midler samt optjente renter tilbagebetalt til CISU?

 

Det underskrevne regnskab og alle bilag sendes til CISU - gerne i elektronisk udgave til adressen puljer@cisu.dk.

Afrapporteringsformater

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies