/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Begreber i Civilsamfundspuljen / Skrøbelige lande og kontekster

I skrøbelige kontekster er menneskers grundlæggende rettigheder under særlig pres, enten fordi staten ikke vil beskytte sine borgeres rettigheder, og i den situation kan staten være med til at forårsage krænkelserne, eller ikke kan beskytte sine borgeres rettigheder grundet manglende kapacitet hertil. Ekstrem fattigdom er et grundvilkår for størstedelen af befolkningen, som lever uden adgang til basale serviceydelser og oplever store sikkerhedsrisici og vidstrakte krænkelser af deres menneskerettigheder. Flere skrøbelige lande er ydermere særligt udsatte overfor naturkatastrofer og pandemier, særligt hvis staten er svag og fejlslagen, og dermed ikke har ressourcer og handlemuligheder til at understøtte dens civilbefolkning i at håndtere farer, eksponering og sårbarhed. De særlige forhold ved skrøbelige kontekster udgør specielle udfordringer til civilsamfundsindsatser i deres arbejde for at sikre fattige menneskers rettigheder. Se mere herom i CISUs positionspapir 7 om udviklingsarbejde i skrøbelige situationer.  

 

På trods af fælles karakteristika er de enkelte skrøbelige kontekster, såvel som graden af skrøbelighed, forskellig. Med udgangspunkt i INFORM model, som er udarbejdet af Europa Kommissionen og Inter-Agency Committee Task Team (IASC) for Preparedness and Resilience, er det muligt at vurdere hvilke lande. der befinder sig i så skrøbelige en kontekst, at der er risiko for udviklingen af en decideret krise.

 

Lande, som er kategoriseret Risk Class Very High på INFORMs Risiko Indeks, vurderes i CISU som værende i en så skrøbelig kontekst, at ansøgninger til civilsamfundsindsatser i disse lande forventes at have fokus på skrøbeligheden i deres indsatser og vil blive vurderet efter civilsamfundspuljens kriterier for skrøbelige kontekster, medmindre ansøgere med sin analyse kan sandsynliggøre, hvorfor dette ikke skulle være tilfældet.

 

I skrøbelige lande, som ikke fremgår i øverste risikogruppe på risikoindekset, vurderes den samlet grad af skrøbelighed ikke til at være alarmerende høj, selvom der godt kan være høj skrøbelighed indenfor specifikke tematikker, hvilket har indvirkning på civilsamfundsorganisering og udviklingsarbejde. Arbejdet med LGBT rettigheder i Østafrikanske lande, kristne gruppers rettigheder i det nordøstlige Nigeria, eller rettighedsbaseret fortalervirksomhed i Etiopien er eksempler herpå. Derudover kan en relativ lav grad af skrøbelighed i en ellers stabil kontekst intensivere efter en naturkatastrofe, en pludselig og større tilstrømning af flygtningene fra nabolande, eller andre påvirkninger. Det er ved i sådanne tilfælde  muligt at få ansøgningen vurderet efter kriterierne for skrøbelige kontekster.

 

Modellen nedenfor demonstrerer de forskellige muligheder ansøger har for at få vurderet sin ansøgning til Civilsamfundspuljen i henholdsvis stabile og skrøbelige kontekster.

 

CISU forstår en skrøbelig kontekst sådan, at der overordnet er tre dimensioner, der har indvirkning på graden af skrøbelighed og risici i det pågældende land: farer og eksponering (hazards and exposure), sårbarhed (vulnerability) samt begrænsede handlemuligheder (lack of coping capacity). INFORM modellen nedenfor viser disse tre dimensioner.

 

 

Ønskes det at få ansøgningen vurderet efter kriterierne for skrøbelige kontekster, hvor pågældende land ikke er på listen over skrøbelige lande, kan CISUs positionspapir nr. 7 om skrøbelige situationer og INFORM model med fordel anvendes til at beskrive hvorfor indsatsen skal vurderes efter kriterie for skrøbelig kontekst.

 

Årligt udgiver INFORM en rapport, der giver et samlet overblik over skrøbelighed og risici på globalt, regionalt og nationalt niveau. CISU opdaterer årligt listen med lande kategoriseret som værende oppe i højrisikogruppen.

Liste over skrøbelige lande

Risk Class Very High

 • Somalia
 • South Sudan
 • Central African Republic
 • Afghanistan
 • Chad
 • Yemen
 • Niger
 • Congo DR
 • Sudan
 • Iraq
 • Syria​

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies