/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Hvad kan man søge støtte til? / Program 2017

CISU arbejder på en styrket Program modalitet, bla. som følge af at Civilsamfundspuljen fra 2018 også skal adminstrere de nuværende Danida ramme-organsationer som ikke fortsætter under en  'Strategisk Partnerskabs aftale' i Danida. 

 

Vigtige milepæle i denne proces: 

 

April 2017: En 'Informations note' er udsendes til brug for de rammeorgansationer der allerede i 2018 skal overgå fra Ramme- til Program-organsation (de såkaldte Batch-1 organisationer).
Denne 'Informations note' er kun gældende for denne overgangsproces, men hovedprincipperne (f.eks. vurderingskriterier, egenfinansieringskrav og budgetformat) vil være væsentlige elementer i styrkelsen ad de samlede Programretningslinier, som vil blive udgivet oktober '17.  

 

Juni - september 2017: Retningslinier for den samlede Program modalitet i høring hos Danida, CISUs bestyrelse og brugere af Civilsamfundspuljen.

 

1. Oktober 2017: Reviderede retningslinier for samlede Program modalitet udgives. 

 

Hvis man har konkrete spørgsmål til Program processen kan man kontakte CISU Programgruppe:

  • Erik Vithner: ev@cisu.dk (Overordnede Program spørgsmål)
  • Søren Asboe: saj@cisu.dk (rådgiver)
  • Solveig Nielsen. sn@cisu.dk (forvaltning) 

 

Del siden