/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Hvilke lande kan få støtte?

BNI-landeindkomstgrænser 


Civilsamfundspuljen kan støtte indsatser i udviklingslande i henhold til den landeklassifikation, der foretages af OECDs udviklingskomité, DAC (se OECD/DAC-landelisten 2014-2016). Der kan nu søges i alle lande på listen (uden en særlige BNI grænse). Det drøftes pt. med Udenrigsministeriet, om der på CISUs initiativ skal lægges en særlig og lavere maksimumsgrænse ind for indsatser i "Upper Middle Income" -landene. Det vil i givet fald snarest fremgå af hjemmeside og retningslinjer, hvis det sker.

 

Udfasningsindsatser

 

Der kan ikke bevilliges støtte til nye indsatser i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget udenfor DAC-listen.


For organisationer med igangværende indsatser, der udløber indenfor 12 måneder efter, at det pågældende land har ligget udenfor DAC-listen i to år, vil det være muligt at ansøge om en udfasningsindsats på maksimum kr. 500.000 for at sikre en fornuftig exit strategi.

For øvrige igangværende indsatser forventes det, at implementeringen planlægges/justeres på en sådan måde, at det sikres, at indsatsen på fornuftig vis kan udfases og afsluttes indenfor indsatsens levetid.

 

Hvis et land har ligget udenfor DAC-listen i to på hinanden følgende år, kan det atter komme i betragtning til dansk bistand, når det igen har ligget i en af kategorierne under 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to på hinanden følgende år.

 

 

 

Del siden