/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Når I har fået en bevilling / Workshops i Civilsamfundspuljen

Ved at arrangere erfaringsudvekslingsworkshops håber CISU at bidrage til: 

  • Organisationernes refleksioner over egne projekter.
  • Deltagerne lære af sine egne og af andres erfaringer.
  • Stærkere netværk mellem organisationerne.

Derfor blev det gjort til et utraditionelt rapporteringskrav for partnerskabsaktiviteter og udvilingsprojekter, at den danske organisation skal deltage i Civilsamfundspulje-workshoppen.

 

Deltag i workshop en gang i projektforløbet

Disse workshops, der både gennemføres på lørdage og på hverdage, bliver arrangeret hvert halve år skiftevis i Århus og København.

 

Hvis jeres bevilling løber mere end ét år skal et eller flere medlemmer af den danske forening én gang i bevillingsperioden deltage i enten en lørdags- eller en hverdags-workshop.

 

Se aktuelle datoer for erfaringsudvekslingsworkshops i kursuskalenderen.


Hvem kan deltage?
Foreningerne bliver inviteret direkte til at deltage i workshoppen. I vil modtage en invitation via e-mail i god tid inden workshoppen. Vi forsøger at sammensætte deltagerkredsen på hvert enkelt arrangement, så der kan ske den størst mulige udveksling af viden og erfaringer.


Formen
På workshoppen bliver organisationerne opdelt i grupper, hvor hver organisation med en bevilling vil holde et oplæg på omkring 15 minutter med plads til efterfølgende spørgsmål og debat. Grupperne er struktureret efter et tema formuleret af CISU. Organisationerne forsøges inddelt i forhold til hvor i processen organisationen er. Lørdagene sluttes oftest af med et oplæg udefra.
 

Del siden