/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Revision

a. Revision af bevillinger under kr. 200.000

 

Regnskaber for bevillinger på under 200.000 skal jeres egen forening udarbejde. Revisionen foretages af en af CISU udpeget revisor (CISU betaler revisors honorar).

 
Regnskabet skal indsendes til revisor inklusiv alle bilag og kopi af jeres afsluttende rapport. I øjeblikket er den udpegede revisor:

 
Elley Revision
Ydingvej 1
8752 Østbirk

Att.: Claus Elley

Tlf.: 75 78 18 88

E-mail: ce@elley-revision.dk (Claus Elley)

 

Revisor returnerer det reviderede regnskab til jeres organisation, hvorefter I har 14 dage til at indsende det til CISU som bevillingens afsluttende regnskab, evt.sammen med jeres afsluttende rapport. Det afsluttende regnskab indsendes til CISU uden bilag (bilagene skal opbevares i jeres forening).

 

Revisionen skal udføres efter CISUs Revisionsinstruks for bevillinger under kr. 200.000, der findes her.

 

b. Revision af bevillinger over kr. 200.000
 

Regnskabet skal være revideret af foreningens revisor, der også skal have det overordnede tilsyn med revisionen af indsatser i udlandet. Revisoren skal være statsautoriseret eller registeret revisor.

 

Efter endt revision skal det reviderede regnskab sendes til CISU. CISU skal modtage det afsluttende regnskab senest 6 måneder efter den planlagte afslutning på indsatsen. Format til afsluttende regnskab findes her.

 

Revisionen skal udføres efter CISUs Revisionsinstruks for bevillinger på kr. 200.000 eller derover, der findes her.

 

Den danske revisor har kan benytte dette Questionnaire til godkendelse af den lokale revisors arbejde.

Del siden