/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising: Guide til andre former for økonomisk støtte / Genbrug til Syd

Hvem kan søge: Civilsamfundsorganisationer med partnerorganisation i Syd

Hvor skal man søge: Ordningen administreres af DMR-U, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Ansøgningsfrister: 3 runder årligt - se datoer på www.genbrugtilsyd.dk 

 

 

'Genbrug til syd' er en støtteordning, som er oprettet for at  støtte social og økonomisk udvikling i udviklingslandene ved at yde tilskud til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og evt. renoveret i Danmark.

 

Genbrug til Syd følger Danidas Civilsamfundsstrategi. Derfor skal det brugte udstyr, som doneres til Syd-partneren, være udviklingsfremmende og fattigdomsorienteret. Det skal være med til at forbedre lokalbefolkningens levevilkår og muligheder for indflydelse. Definitionen på, hvad der er udviklingsfremmende afhænger af konteksten og alle ansøgninger vurderes derfor individuelt.

 

DMR-U tilbyder rådgivning, kurser, møder og materialer til brug for ansøgning om støtte fra Genbrug til Syd.

 

Ordningen har indtil 2012 været administreret af af Mellemfolkeligt Samvirke. Fra 1. januar 2013 er ordningen overtaget i en ændret form af DMR-U, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.Ordningen har fået nyt retningslinjer, og eksempler på ændringer er, at det ikke mere muligt at få forhåndstilsagn om en forsendelse eller søge den som enkeltperson. De nye retningslinjer trådte i kraft 1. maj 2013.

 

 

 

Del siden