/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising: Guide til andre former for økonomisk støtte / Puljer under Danida og EU / Unge Mellemøstpuljen

Hvem kan søge: Alle danske foreninger

Hvor skal man søge: MS-Action Aid

Ansøgningsfrister: 3 gange årligt

 

Som led i Det Arabiske Initiativ administrerer Mellemfolkeligt Samvirke en pulje, hvorfra danske og mellemøstlige NGO’er kan søge om støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).
 
Det overordnede mål med puljen, og dermed også med projekterne, er at styrke unge mænds og kvinders, ungdomsgruppers og civilsamfundsorganisationers kapacitet til og muligheder for at deltage i politiske og sociale forandringer, som en del af lokale demokratiserings- og reformprocesser - samtidig fremme dialog, gensidig forståelse og solidaritet mellem dansk og arabiske unge.
 
Unge Mellemøst-puljen støtter tre slags projekter:
  • Partnerskabsidentifikationsprojekter, der har til formål at opbygge et partnerskab mellem den danske organisation og organisationen i Mellemøsten  (op til kr. 30.000)
  • Pilotprojekter med det formål at afprøve en idé og udvikle fælles kapacitet til at udføre større projekter (op til kr. 100.000)
  • Partnerskabsprojekter (op til kr. 1.000.000)
Som noget nyt, kan tidligere samarbejdspartnere søge igen for at udvikle vellykkede resultater med allerede anvendte tilgange og ideer, der bygger på gode erfaringer fra tidligere projekter. DEMENA puljen opfordrer naturligvis også til nye og innovative projekt ideer.  Derudover kan ansøgningerne nu også indsendes af en arabisk organisation med et fælles projektforslag udviklet med en dansk samarbejdspartner.
 
Geografisk har puljen særligt fokus på Jordan, Libanon, de Palæstinensiske Selvstyreområder og Syrien, men der kan også søges støtte til projekter i andre lande i MENA-regionen – Marokko, Yemen, Algeriet, Tunesien, Egypten, Oman, Qatar, Saudi Arabien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Irak.
Del siden