/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising: Guide til andre former for økonomisk støtte / Støtte til oplysning og kulturudveksling / Danidas Oplysningspulje

Hvem kan søge: Organisationer, foreninger og privatpersoner

Hvor skal man søge: Danidas Oplysningsbevilling

Ansøgningsfrister: Tre årlige ansøgningsfrister: Se hjemmesiden

 

Oplysningsbevillingens formål er at støtte oplysningsarbejde, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Oplysningsbevillingen anvendes til støtte af tre typer oplysningsaktiviteter: Oplysningsprojekter, tv-projekter og rejsestipendier.

 
Det langsigtede mål er at sikre oplysning om udviklingsproblematikken en vedvarende og selvfølgelig plads i den generelle oplysnings- og undervisningsvirksomhed, der udføres af organisationer, institutioner, skoler, massemedier og enkeltpersoner, samt at skabe handlings- og holdningsændringer i den danske befolkning gennem oplysning om:

  • U-landenes økonomiske, sociale, politiske, miljømæssige og kulturelle forhold.
  • Relationerne mellem u-lande og i-lande.
  • Danmarks samarbejde med u-landene og dansk u-landsbistand.

Læs nærmere om retningslinier på Danidas hjemmeside

Del siden