/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: andre former for støtte / Puljer under Danida og EU / Genbrug til Syd

Hvem kan søge: Civilsamfundsorganisationer med partnerorganisation i Syd

Hvor skal man søge: Ordningen administreres af DMR-U, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Ansøgningsfrister: 3 runder årligt - se datoer på www.genbrugtilsyd.dk

 

 

'Genbrug til syd' er en støtteordning, som er oprettet for at  støtte social og økonomisk udvikling i udviklingslandene ved at yde tilskud til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og evt. renoveret i Danmark.

 

Genbrug til Syd følger Danidas Civilsamfundspolitik. Derfor skal det brugte udstyr, som doneres til Syd-partneren, være udviklingsfremmende og fattigdomsorienteret. Det skal være med til at forbedre lokalbefolkningens levevilkår og muligheder for indflydelse. Definitionen på, hvad der er udviklingsfremmende afhænger af konteksten og alle ansøgninger vurderes derfor individuelt.

 

DMR-U tilbyder rådgivning, kurser, møder og materialer til brug for ansøgning om støtte fra Genbrug til Syd.

 

 

 

 

Del siden