/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: andre former for støtte / Puljer under Danida og EU / MENA Puljen

Hvem kan søge: Organisationer, som er medlem af DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd

Hvor skal man søge: Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF

Ansøgningsfrister: Fem gange årligt, se datoer på hjemmesiden.

 

 

Målet med MENA-DK puljen er at fremme dialog, gensidig forståelse og kapacitetsopbygge børne- og ungdomsorganisationer i Danmark og i MENA-regionen. Puljens overordnede formål er at støtte aktiviteter, der tager udgangspunkt i tre hovedindsatsområder:

  • At fremme frihedsrettigheder i Mellemøsten og Nordafrika, så partnerskabet fører en dialog om demokrati og respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne. Det handler om at fremme danske og arabiske børn og unges deltagelse, engagement og indflydelse gennem inddragelse generelt i samfundslivet og specifikt i civilsamfundsorganisationerne
  • Kvinders/pigers rettigheder og udfoldelsesmuligheder. Herunder skal projekterne reflektere, hvordan piger og unge kvinder kan inddrages i aktiviteterne, organisationerne og i samfundet generelt i samme omfang som drenge og unge mænd.
  • At øge dialogen mellem børn og unge i MENA regionen og Danmark og skabe mellemfolkelig forståelse - herunder muligheden for at inddrage etniske minoritetsgrupper i Danmark. Dialog er et redskab til at opbygge relationer, lære hinanden at kende og opnå ny viden. Dialog bygges op omkring relationer til og blandt folk, der er villige til at engagere sig. Dialogarbejdet kan ikke stå alene i projekter under DUFs mellemøstarbejde.

Ansøgninger til Puljen til MENA-DK partnerskabsaktiviteter forventes at være udarbejdet af partnerne i fællesskab. Det tilstræbes at skrive på engelsk. I behøver ikke kunne skrive et perfekt engelsk, men formålet med et fælles sprog er at underbygge et godt partnerskab allerede i projektformuleringsperioden.

Del siden