/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: andre former for støtte / Puljer under Danida og EU / Puljer for særlige organisationer

Danida har indgået  en særlig Miniprogram-aftale med tre paraplyorganisationer - Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Handicaporganisationer - som dermed får stillet en særlig pulje til rådighed, som de kan bevillige til udviklingsprojekter i deres medlemskreds.

 

Miniprogram-aftalen betyder, at foreninger som har mulighed for at få tilskud fra en af de tre puljer, skal bruge denne mulighed først, inden de evt. søger støtte i Civilsamfundspuljen. De tre miniprogrammer er således 'første indgang' for foreninger, der hører under de pågældende paraplyer.

 

 

DMRU: Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

 

Medlemskreds: Organisationer som i forvejen er medlem af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Hvor skal man søge: DMRU

Ansøgningsfrister: Fire gange årligt – se hjemmesiden

 

Målet for DMRU-puljen er fattigdomsbekæmpelse ved at forbedre menneskers muligheder for at udvikle potentialet hos sig selv og i det omgivende samfund.

 

DMRU-puljen støtter organisationer og deres sydpartnere i et internationalt diakonalt arbejde for at fremme lokale udviklingsprocesser.

DMRU-puljen ønsker at støtte arbejde for retfærdighed, styrke menneskers værdighed og livsvilkår og værne om skaberværket. Transformation, forsoning og myndiggørelse er tre nøglebegreber for DMRU. I en erkendelse af, at udvikling ikke kun sker gennem økonomiske forandringer, er de også pejlemærker for et mere holistisk udviklingssyn, som DMRU-puljen ønsker at fremme.

 

Deltagelse i aktiviteter under DMRU-puljen er åben for alle uanset tro, køn, etnicitet og seksualitet. Projekterne er således ikke begrænset til særlige religiøse grupper.

 

 

DUF: Dansk Ungdoms Fællesråd

 

Medlemskreds: Organisationer som i forvejen er medlem af DUF

Hvor skal man søge: Dansk Ungdoms Fællesråd

Ansøgningsfrister: Fire gange årligt, se hjemmesiden.

 

DUF's Projektpulje finansieres af Danida og råder over 6 mio. kr. hvert år. Aktiviteterne gennemføres af DUFs medlemsorganisationer sammen med deres samarbejdspartner.

 

Puljens overordnede formål er at støtte aktiviteter, der styrker demokratisering og mellemfolkelig forståelse gennem organisationsudvikling. Det vil sige motivere børn og unges stillingtagen, deltagelse og medindflydelse i udviklingslandene. Samtidig vokser danske børn og unges viden om og forståelse for børn og unges forhold globalt set.

 
Projektpuljen favner bredt og støtter både samarbejde mellem organisationer uden erfaring med internationale udviklingsaktiviteter og semiprofessionelle organisationer med lang erfaring med udviklingsarbejde.

 

 

DH: Danske Handicaporganisationer

 

Medlemskreds: Organisationer som i forvejen er medlem af DH

Hvor skal man søge: Se DH's særlige hjemmeside om internationalt arbejde

Ansøgningsfrister: Tre gange årligt

 

Handicapuljen støtter de danske handicaporganisationers udviklingsarbejde i Syd og indeholder flere forskellige støtteformer, der er tilpasset handicaporganisationernes særlige vilkår for og erfaringer med rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Mange af DH's medlemsorganisationer støtter deres søsterorganisationer i udviklingslande.

 

Som regel består bistanden i hjælp til organisationsopbygning og politikudvikling. Det vil sige udbygning af demokratiske organisationsstrukturer, uddannelse af handicaporganisationernes tillidsfolk og opbygningen af forhandlingsstrukturer mellem myndigheder og handicaporganisationerne.

 

Der er ikke nogen øvre grænse for de enkelte ansøgninger.

 

Del siden