/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: andre former for støtte / Puljer under Danida og EU / Støtte fra EU

Hvem kan søge: Erfarne danske foreninger med administrativ og økonomisk kapacitet eller lokale partnerorganisationer

Hvor skal man søge: Se Globalt Fokus og EuropeAid

Ansøgningsfrister: Særlige frister for hver pulje og call

 

 

EU har en række programmer og puljer, som kan søges af danske u-landsorganisationer. Danske organisationer kan også med fordel hjælpe deres partnerorganisationer til selv at søge EU direkte hos den lokale EU repræsentation i det pågældende land.

EUs systemer kan være vanskelige at overskue, men de er ikke nødvendigvis sværere at få støtte fra end andre kilder.

 

Det er en god ide at kontakte Globalt Fokus før man kaster sig ud i en ansøgning til EU. Globalt Fokus er paraply for de danske udviklings- og solidaritetsorganisationer (NGOer). Det tidligere Concord Danmark blev i 2014 en del af Globalt Fokus og samarbejder om spørgsmål i relation til EU's udviklingspolitik er nu en del af Globalt Fokus arbejdsområder.

 

Støtten bygger på calls

EU's støttesystem er bygget op omkring såkaldte calls, som er 'invitationer' til ansøgninger om specifikke temaer, målgrupper, lande osv. For at kende de aktuelle muligheder for støtte, skal man derfor følge med, hvilke calls der er åbne. Det kan ske på EuropeAids hjemmeside, som rummer en lang række informationer om EU's udviklingsarbejde - herunder oversigter over åbne calls og støttemuligheder (Se under menupunktet Work with us > Funding). Endnu lettere er det at følge med via Globalt Fokus.

Forhør jer eventuelt hos det lokale EU kontor, om hvordan der kommer calls i de lande, hvor I arbejder.

Brug Globalt Fokus

Som medlem af Globalt Fokus kan man få adgang til systematisk information om calls, der er relevante for netop jer. Samtidig får I adgang til rådgivning om ansøgningsprocessen og direkte konsulenthjælp til at skrive ansøgninger til EU.

Globalt Fokus har som et af sine formål at holde de danske NGOer informeret om udviklingen indenfor EU's politik på udviklings-området, og desuden at være med til at påvirke denne politik ved at indgå i dialog med det danske udenrigsministerium og EU institutionerne i tæt samarbejde med de øvrige europæiske tilsvarende  organsationer - ofte kaldet Concord-organisationer.

 

Læs mere hos Globalt Fokus 

 

Del siden