/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: andre former for støtte / Puljer under Danida og EU / Unge Mellemøstpuljen

Hvem kan søge: Alle danske foreninger

Hvor skal man søge: MS-Action Aid

Ansøgningsfrister: 1 gang om året

 

Som led i Det Arabiske Initiativ administrerer Mellemfolkeligt Samvirke en pulje, hvorfra danske og mellemøstlige NGO’er kan søge om støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).

 

Det overordnede mål med puljen, og dermed også med projekterne, er at styrke unge mænds og kvinders, ungdomsgruppers og civilsamfundsorganisationers kapacitet til og muligheder for at deltage i politiske og sociale forandringer, som en del af lokale demokratiserings- og reformprocesser - samtidig fremme dialog, gensidig forståelse og solidaritet mellem dansk og arabiske unge.

 

Unge Mellemøst-puljen støtter tre slags projekter:

  • Partnerskabsidentifikationsprojekter, der har til formål at opbygge et partnerskab mellem den danske organisation og organisationen i Mellemøsten  (op til kr. 30.000)
  • Pilotprojekter med det formål at afprøve en idé og udvikle fælles kapacitet til at udføre større projekter (op til kr. 100.000)
  • Partnerskabsprojekter (op til kr. 300.000)

Man kan samarbejde med folk i Mellemøsten samt hele den arabisktalende region: Libanon, Jordan, Syrien, Palæstina, Marokko, Yemen, Algeriet, Tunesien, Egypten, Libyen, Oman, Qatar, Saudi Arabien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Irak og Iran.

Del siden