/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Private fonde og virksomheder / Private virksomheder

Stadig flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar og sætter penge og tid af til at støtte humanitært arbejde, klima, udvikling osv. Globaliseringen betyder, at en landsby i Indien kan være lige så interessant for virksomheden, som den lokale sportsklub. Det giver muligheder for u-landsorganisationerne!

 

 

Hvordan finder man en partner i erhvervslivet?

 

Erfaringen viser, at personlige kontakter er den bedste indgang til sponsorater og samarbejde med virksomheder. Det duer ikke at henvende sig ud i det blå.

 

Brug jeres personlige netværk: Spørg medlemmerne, familien, naboerne, de gamle skolekammerater, kollegerne og de andre i sportsklubben. Før eller siden rammer I en person, som har interesse og indflydelse...

 

 

 

 

  

Eksempel: U-lande på æggebakken

Foreningen Masangas Venner indgik et samarbejde med Hedegaard - en af landets største leverandører af æg. I april 2009 blev en serie økologiske æg emballeret i en opfordring til at støtte foreningen. Det gav en nettoindtægt på ca. 25.000 kr. til Masangas Venner og et positivt image til Hedegaard.

 

 

 

Tre niveauer af samarbejde

 • Sponsorater: Det simple niveau. Virksomheden kan fx give penge, købe støtteannoncer eller levere gratis varer og tjenesteydelser.
 • Projektsamarbejde:  Virksomheden bidrager med sin faglige viden og medarbejdernes arbejdskraft, fx gratis revision, hjælp til projektudvikling, produktion af oplysningsmaterialer. Et samarbejde på dette niveau har mange flere perspektiver for begge parter.
 • Partnerskab: Virksomheden og u-landsorganisationen går sammen om at udvikle nye projekter eller elementer i udviklingsarbejdet og får dermed fælles ejerskab til processen og resultaterne.

 

Tjekliste til et godt samarbejde

 

Et godt samarbejde mellem en virksomhed og en u-landsforening skal være baseret på gensidig respekt, et jævnbyrdigt og åbent samarbejde samt en anerkendelse af, at begge parter skal have noget ud af det.

 • Win-win: Begge parter skal føle, at de får noget ud af samarbejdet, og at det er en succes.
 • Afstem forventninger: I skal fra starten tale åbent om, hvad I ønsker og kræver af hinanden og af samarbejdet. Klare forventninger og klare aftaler giver grobund for et godt og langsigtet samarbejde.
 • Fælles verdensbillede: Ser I nogenlunde ens på, hvad der er godt udviklingsarbejde? Er I enige om de grundlæggende værdier - fx i forhold til solidaritet, rettigheder eller religion?
 • Skriftlige aftaler: Skriv ned, hvad samarbejdet går ud på, og hvilke forpligtelser og rettigheder hver part har. Hvordan må I fx bruge hinandens logo og navn? Skal den anden part godkende pressemeddelelser og markedsføringsmaterialer? Hvordan skal I gensidigt informere hinanden?
 • Gensidig tillid: Et samarbejde indebærer, at I 'smitter af' på hinanden - på godt og ondt. Virksomheden kan styrke sit brand med en humanitær dimension, men den vil også blive ramt, hvis der fx sker svindel i NGO'en. Omvendt kan NGO'ens image blive skadet, hvis virksomheden fx forurener eller bruger børnearbejdere.
 • Tænk kommunikation fra starten: Aftal på skrift, hvordan I hver især kan og skal kommunikere om samarbejdet. Gode historier og resultater skal frem - men I må omvendt ikke 'snylte' på hinandens gode navn og rygte, og I skal være enige om, hvad I vil fortælle.
 • Balance mellem bidraget og reklamen for den: Begge parter virker utroværdige og useriøse, hvis fx virksomheden puster sig urimeligt op på baggund af et beskedent bidrag, eller hvis man bruger millioner på en kampagne, som kun kaster småpenge af sig til udviklingsarbejdet.
 • Gå sammen om de virkelige behov. I skal ikke 'opfinde' projekter og aktiviteter, blot for at tiltrække eller tilfredsstille en sponsor. I skal ville det samme og gå efter fælles mål.

 

 

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies