/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Puljer under Danida og EU / DUFs Internationale Pulje

Hvem kan søge: Organisationer, som er medlem af DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd

Hvor skal man søge: Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF

Ansøgningsfrister: Fem gange årligt, se datoer på hjemmesiden.

 

Målet med DUFs internationale pulje er, at ungdomsorganisationer i partnerlandene får styrket kapacitet og øget indflydelse på de samfund, de indgår i. Puljen støtter partnerskaber mellem DUFs medlemsorganisationer og deres internationale samarbejdspartnere. Disse kan enten være etablerede ungdomsorganisationer eller unge, der er i færd med at etablere en selvstændig ungdomsorganisation eller en ungdomsafdeling i en eksisterende organisation.

 

DUFs internationale pulje støtter projekter i lande opført på OECD’s DAC-landeliste, som er OECD’s udviklingskomites samlede liste over samarbejdslande og inkluderer de mindst udviklede lande foruden lande i eksempelvis Mellemøsten, Nordafrika og EU’s nabolande mod øst.

 

DUFs internationale arbejde hviler på tre tværgående krav, som jeres projekt skal integrere i analysen af konteksten og i projektdesignet:

  • Børn og unges indflydelse, deltagelse og rettigheder: Projektet skal fokusere aktivt på at styrke børn og unges rettigheder, aktive deltagelse og indflydelse.
  • Frivillighed: I skal beskrive den lokale frivillighedskultur i partnerorganisationen og samfundet og på den baggrund forholde jer til, hvordan projektet kan fremme det frivillige engagement.
  • Kønsligestilling: I skal i jeres partnerskab arbejde aktivt for at sikre reelle og lige muligheder for begge køn i projektaktiviteterne.
Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies