/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Puljer under Danida og EU / Globalt Fokus' Pulje til kapacitetsopbygning

Hvem kan søge: Danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd

Hvor skal man søge: Globalt Fokus

Ansøgningsfrister: To gange årligt, typisk april og oktober, se datoer på hjemmesiden.

 

Målet med Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer er at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af og har et stærkt ejerskab hos en gruppe danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd.

 

Det er et krav, at minimum tre organisationer indgår i ansøgninger - meget gerne organisationer med forskellig baggrund (størrelse, fokusområde mv.), så man har glæde af at udfordre problemstillinger fra forskellige tilgange. Husk, hellere færre organisationer (dog minimum 3), som alle deltager aktivt og er relevante for initiativet, end en hel masse organisationer.

 

Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt. Det er afgørende, at initiativer omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne understøtter nytænkning af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed.

 

Der kan søges om støtte på op til kr. 400.000 indenfor to kategorier:

  • Mindre initiativer med et budget på op til 75.000 kr.
  • Større initiativer med et budget på mellem 75.000 kr. og 400.000 kr.
Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies