/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Puljer under Danida og EU / Handicappuljen (DH)

Hvem kan søge: Organisationer som er medlem af Danske Handicaporganisationer

Hvor skal man søge: Danske Handicaporganisationer (DH)

Ansøgningsfrister: Tre gange årligt, løbende frist for ansøgninger under 200.000 kr.

 

Handicappuljen støtter danske handicaporganisationers udviklingsarbejde i Syd. Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og er på omkring 28,5 mio. kr. 

 

Handicappuljens formål er at styrke politiske, økonomiske og sociale rettigheder for mennesker med handicap i udviklingslandene. Det sker med afsæt i FN's handicap-konvention og i de danske handicaporganisationers mangeårige samarbejde med partnere i Syd. Puljen er tilpasset handicaporganisationernes særlige vilkår for og erfaringer med rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Typisk er partnerskaberne med organisationer og bevægelser i udviklingslandene, som repræsenterer personer med handicap. Udgangspunktet for samarbejdet er et fælles ønske om at realisere FN’s handicapkonvention og hermed et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse.

 

Handicappuljen understøtter mange forskellige former for aktiviteter og favner over indsatser, som varierer fra netværksinitiativer til store projekter med en omsætning på op til 12 millioner kroner. Indsatserne kan være udelukkende baseret på frivillighed, drives af ansatte programkoordinatorer eller en kombination. Projekterne er baseret på ligeværdige partnerskaber, og til større bevillinger kræver det en vis kapacitet hos partnerorganisationen. Handicappuljen lægger derfor optil at nye partnerskaber starter ud med mindre projekter for derigennem at opbygge kapacitet i både medlemsorganisationen og partnerorganisationen. Hver type aktivitet har sit eget ansøgningsformat. Læs mere her.

 

Bemærk: Handicappuljen kan kun søges af danske handicaporganisationer, eller af andre danske civilsamfundsorganisationer i samarbejde med en dansk handicaporganisation.

 

 

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies