/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Støtte til oplysning og kulturudveksling / Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Hvem kan søge: Organisationer, foreninger og privatpersoner

Hvor skal man søge: Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Ansøgningsfrister: Tre årlige ansøgningsfrister: Se hjemmesiden

 

Formålet med Udenrigsministeriets Oplysningspulje formål er at støtte oplysningsarbejde, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Udenrigsministeriets Oplysningspulje anvendes til støtte af tre typer oplysningsaktiviteter: Oplysningsprojekter, tv-projekter og rejsestipendier.

 
Det langsigtede mål er at sikre oplysning om udviklingsproblematikken en vedvarende og selvfølgelig plads i den generelle oplysnings- og undervisningsvirksomhed, der udføres af organisationer, institutioner, skoler, massemedier og enkeltpersoner, samt at skabe handlings- og holdningsændringer i den danske befolkning gennem oplysning om:

  • U-landenes økonomiske, sociale, politiske, miljømæssige og kulturelle forhold.
  • Relationerne mellem u-lande og i-lande.
  • Danmarks samarbejde med u-landene og dansk u-landsbistand.

Læs nærmere om retningslinier på Danidas hjemmeside

Del siden