/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising overblik: Støtte fra andre steder end CISU / Udlodningsmidler (Tidl Tips og Lotto puljer)

Hvem kan søge: Alle humanitære og almennyttige foreninger

Hvor skal man søge: Kulturministeriet

Ansøgningsfrister: 1 gang årligt, se nedenfor.

 

 

Udlodningsmidlerne (Det der tidligere hed Tipsmidlerne) består af to puljer til almennyttige formål. Den første er driftsstøtte, som ikke er bundet op på bestemte aktiviteter eller indkøb. Det er den anden derimod, men her kan flere organisationer få støtte. Læs om de to puljer nedenfor.

Pengene til de to puljer kommer fra det, der bliver tilbage af indskuddet, når Dansk Tipstjeneste har betalt gevinster, administration, udbytte og afgifter.

 

 

1. Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

 

Landsdækkende organisationer med et humanitært, kirkeligt, mellemfolkeligt eller almennyttigt formål kan søge om driftsmidler fra denne pulje, hvis de ikke kan få driftstilskud fra andre tipspuljer.

 

Tilskuddet er meget værdifuldt for organisationerne, fordi der ikke skal aflægges særskilt regnskab for tilskuddet, og pengene kan bruges helt frit, fx til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

 

Jeres forening skal opfylde en række krav, som er beskrevet i vejledningen. De vigtigste er:

  • I skal have eksisteret i mindst 2 år.
  • I skal være landsdækkende iflg. jeres formålsparagraf.
  • I skal have gennemgørt ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner eller være godkendt af skat som tilskudsberettiget organisation eller have gennemført en godkendt landsdækkende indsamling.
  • Jeres regnskab skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, som også skal være medunderskriver på ansøgningen.
  • Foreningen skal have haft en omsætning på mindst 31.000 kr. i seneste regnskabsår (kun driftsindtægter).

 

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside. Ansøgning foregår online på siden. Se også oversigter over tidligere års modtagere.

 

 

2. Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

 

 > Puljen er udsat på ubestemt tid pga. fastsættelse af nye kriterier <

 

Ulandsorganisationer kan søge denne pulje til bl.a. anskaffelser, aktiviteter og projekter. Anskaffelser kan fx være førstehjælpsudstyr, kontormaskiner, materialer, it-udstyr, møbler, indbo eller trykning af informationsmateriale. Aktiviteter og projekter kan være mindre ombygninger, istandsættelse og mindre ulandsprojekter. Puljen yder ikke støtte til egentlige anlægsarbejder, køb af bygninger samt driftsudgifter.

Retningslinjerne til dette pulje er meget brede. Det er derfor en god idé at søge inspiration til, hvad I kan få støtte til i oversigterne over tidligere modtagere på Kulturministeriets hjemmeside.

Ansøgning foregår online på siden. 

 

 

Hold selv øje med udlodningsmidlerne - tilmeld dig Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev

 

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies