/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Hent skemaer, bilag og vejledninger til CISUs puljer

På denne side kan du, din forening og jeres partnere finde alle skemaer, bilag og vejledninger som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Generelle krav

  • Ansøgningsskemaer: Ansøgninger til CISUs puljer skal ske på de ansøgningsskemaer, som hentes herunder. 
  • Øvrige skemaer: Tilsvarende skal der bruges bestemte skemaer til anmodninger om udbetaling, afrapportering m.v., som hentes herunder. 
  • Skriv kun på dansk eller engelsk: Ansøgninger og afrapporteringer kan indsendes på både dansk og engelsk - men ikke på andre sprog. Skemaer og vejledninger på spansk og fransk er lavet udelukkende som en hjælp til jeres partnere.

 

Bemærk alle ansøgninger samt bilag skal indsendes elektronisk via CISUs online ansøgningsmodul, som tilgås via Organisationssiderne

I denne vejledning kan du læse om indtastning af oplysninger i modulet og om indsendelse af ansøgningen.

 

 

Civilsamfundspuljen

Ansøgningen skal indsendes til CISU på enten dansk eller engelsk.

De spanske og franske oversættelser er hjælp til skriveprocessen for spansk- og fransktalende partnere.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser Dansk / Engelsk​ / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til samfinansiering Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til ansøgningsproces Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFor ansøgningskemaer til CISU Oplysningspulje se her

 

Civilsamfundspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStamdata om den danske ansøgende organisation indtastes direkte i ansøgningsmodulet (udfyldes på dansk). Her ses den information, der skal indtastes.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStamdata om partneren indtastes direkte i ansøgningsmodulet for partnere med budgetansvar. Oplysningerne skal indtastes på engelsk eller dansk. Her ses den information, der skal indtastes. Oversættelsen til spansk og fransk er en hjælp for de partnere, der ikke taler engelsk. I disse tilfælde er det den danske organisation, der er ansvarlig for at indtaste oplysningerne i ansøgningsmodulet på engelsk eller dansk.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside/forklæde til ansøgningen: skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og partnere tilknyttet ansøgningen. Underskrevet forside uploades i ansøgningsmodulet.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Medborgerindsats og Udviklingsindsats: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgningsmodulet. Budgetformatet udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Støtte til ansøgningsproces: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgingsmodulet. Budgetformatet skal udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForeningens vedtægter, senest godkendte årsberetning og årsregnskab: uploades på organisationssiderne. Se vejledning til upload af disse bilag.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning (Civilsamfundspuljen og Naboskabspuljen)

Dansk / Engelsk / Spansk (opdateret august 2017)

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHonorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand (se bilag 9)

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2017

 

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres forening har eller søger om at få. 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

 

 

 

Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø og Naboskabspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForvaltningsvejledning: retningslinjer for, hvordan bevillingen skal forvaltes dansk engelsk  / spansk / fransk 

 

Revision

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRevisionsinstruks for bevillinger under kr. 200.000 (dansk engelsk / spansk/ fransk)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRevisionsinstruks for bevillinger på kr. 200.000 eller derover (danskengelsk / spansk/ fransk)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifQuestionnaire til brug for den lokale revisor.

Tjekliste over materialer og bilag til revision

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gif Der er ikke udarbejdet forvaltningsvejledning eller revisionsinstruks til CISUs Oplysningspulje, da dette ikke er nødvendigt grundet den mindre bevillingsramme. Se i stedet Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje her.

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, offentliggøres information om indsatsen på CISUs hjemmeside. Følgende vejledning forklarer, hvordan I deler oplysningerne med CISU via jeres organisationslogin.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning til PDB-skema

Følgende skemaer sendes elektronisk til puljer@cisu.dk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifIndberetning af likviditetsskøn

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsatsperiode og/eller budget (dansk / engelsk)

 

 

Mango's Health Check kan give et billede af den finansielle styring i mindre organisationer. Det kan benyttes til selvevaluering og desuden med fordel ved partnerbesøg. Download Mangos spørgeskema på engelsk her. Andre sprogudgaver kan findes her (eksternt link)

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.  Hent redskabet her (engelsk (opdateret marts 2017) / spansk (ny version på vej)

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, revisionsprotokollat, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSe vejledning til hvordan dokumenterne deles med CISU via organisationssiderne.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMellemregnskab - skal indsættes som note i foreningens årsregnskab

 

 

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsindsatser og Større udviklingsprojekter bevilget før 15. marts 2017  (dansk engelsk)

 

Medborgerindsatser (dansk / engelsk)

 

Udviklingsindsatser (dansk / engelsk)

 

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsprojekter og Større udviklingsprojekter bevilget før 15.marts 2017 (dansk engelsk)

 

Medborgerindsatser (dansk / engelsk)

 

Udviklingsindsatser (dansk / engelsk

 

Fælles Færdiggørelse (dansk engelsk)

 

Støtte til Ansøgningsproces (dansk / engelsk

Udviklingsindsatser og Medborgerindsatser (dansk)

 

Fælles Færdiggørelse (dansk)

 

Støtte til Ansøgningsproces (dansk)

 

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

 

 

 

Puljen for Klima og Miljø

For rapporteringsformater se her

 

Naboskabspuljen

For rapporteringsformater se her

 

CISUs Oplysningspulje

For rapporteringsformater se her

Lær af andres ansøgninger

Fra og med ansøgningsrunden april 2009 kan alle godkendte ansøgninger til CISUs puljer downloades og læses her på hjemmesiden.

 

Se oversigt over godkendte bevillinger

Del siden