/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Indberet uregelmæssigheder og korruption

 

Korruption skal bekæmpes

 

Den danske civilsamfundsorganisationers udviklingsaktiviteter foregår ofte i lande, hvor korruption er et udbredt fænomen, mange steder i et omfang, som er et væsentligt problem for landets udvikling og befolkningens retsstilling. Det er CISUs mål at have et konstruktivt fokus på problemet, og at styrke de danske foreninger og deres partneres kapacitet til at forebygge og håndtere korruptionen.

 

CISU valgte derfor i 2009-10 at arbejde med et særligt fokus på forebyggelse af korruption, svindel og misbrug af bistandsmidler blandt de folkelige danske u-landsorganisationer. Arbejdet har resulteret i hjemmesiden  'Corruption on the Agenda', hvor vi har samlet viden og værktøj om forebyggelse af korruption.

 

Læs mere om CISUs arbejde med forebyggelse af korruption her.

 

Korruption skal indberettes

 

Som det fremgår af 'Retningslinjer for Civilsamfundspuljen', har bevillingshavere i Civilsamfundspuljen pligt til straks at rapportere til CISU, hvis de opdager (eller får begrundet mistanke om) svindel, korruption, misbrug eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med bevillingen. I den forbindelse er vi ikke jeres 'modpart' men vil gå aktivt ind med råd og bistand til at afklare og løse sagen.

Læs om indberetning af sager her.

 

De sager, som CISU tager op, vil løbende blive beskrevet i kort form på hjemmesiden. Se listen over sager her.

 ______________________________________________________________

 

Hvornår er det korruption?

 

CISU definerer på linje med mange andre korruption som:
 

“Misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld”

I erkendelse af, at der ikke findes nogen almengyldig definition af korrupt adfærd, fastslår vi, at korrupt og uredelig praksis omfatter følgende handlinger:

Bedrageri: Bedrageri og bedragerisk adfærd henviser til overlagte gerninger begået af ledelsen eller andre personer for egen vindings skyld. Det omfatter falske fremstillinger, afpresning, sammensværgelse, hemmelige aftaler, svindel, nepotisme, tyveri, underslæb, dokumentfalsk samt vildledende eller svigagtig indberetning af omkostninger forbundet med projektaktiviteter, rejseudgifter, diæter osv.

 

Korruption: Det er korrupt adfærd og praksis, når der tilbydes betaling udover normale takster til gengæld for særlige tjenester eller fremskyndet sagsbehandling (også kendt som “smøring” og “bestikkelse”).


Misbrug af midler: Dette forstås som anvendelse af penge og aktiver (såsom tjenestebiler, telefoner osv.) med andre formål end hvad der nævnes i ansøgningen om finansiering af pågældende projekter og aktiviteter, samt som forsømmelig eller upassende vedligeholdelse af aktiver.

Alvorlige uregelmæssigheder: Dette henviser til mangelfuld bogføring, forsinket eller udeblivende økonomisk afrapportering til partnere og donorer, spild i forvaltningen af materielle, økonomiske og menneskelige ressourcer, samt andre former for ledelsessvigt.

 

Accept af eller tilbud om gaver eller tjenester, der er mere end symbolske, dvs. andet end kuglepenne, kalendere mv. Ingen må direkte eller indirekte anmode om eller modtage nogen form for gave, tjenesteydelse eller anden værdi, der gengældes med handlinger eller udeladelser på jobbet, eller som påvirker – eller fremstår som om, de påvirker – udøvelsen af hans/hendes funktioner, pligter eller dømmekraft. Det gælder også værdier overdraget til tredjepart, såsom ægtefælle/partner, børn osv.


Hemmeligholdelse, tilsløring eller fortielse af forhold i kontraktforvaltningen eller af potentielle interessekonflikter i samarbejdet med partnerorganisationer, serviceudbydere, leverandører og forretningspartnere. Dette omfatter et hvert forsøg på at skjule tætte familieforbindelser, aktieposter, medejerskab og andre afgørende relationer.

Del siden