/ Forside / Rådgivning / God forberedelse

Erfaringen viser, at jo bedre, I har forberedt jeres møder med CISUs rådgivere, jo større bliver jeres udbytte af rådgivningen.

 

God forberedelse indebærer bl.a.

 

  • At I har bestilt rådgivningen i god tid. Læs mere om de praktiske forhold omkring rådgivningen.
     
  • At I har gjort jer klart, præcis hvad I gerne vil have råd om. Det lyder banalt, men i praksis er det vigtigt, at I har et klart mål med mødet og måske en prioriteret række af spørgsmål og emner, I ønsker at diskutere.
     
  • At I på forhånd har sendt et skriftligt input til rådgiveren. Det kan være en projektforslag, et udkast til en ansøgning - eller blot en liste med spørgsmål eller stikord. Det giver rådgiveren en mulighed for at forberede sig og evt. hente sparring hos kollegerne inden mødet.
     
  • Kom aldrig alene! I bør altid være mindst 2 og gerne flere repræsentanter for foreningen til stede ved rådgivningen. Dermed bliver det lettere for jer at udnytte og sprede de input, I får under rådgivningen. Samtidig vil der ofte dukke flere apekter (og måske interne uenigheder) op når flere er til stede.
I får størst udbytte af rådgivningen, hvis I har et klart mål med mødet, hvis I har forberedt jer grundigt og hvis I kommer flere end én person
Del siden