/ Forside / Rådgivning / Hvad kan man få råd om?

Rådgivningens formål er at hjælpe medlemsforeningerne videre. At styrke jeres indsats med udgangspunkt i jeres egne værdier, mål og erfaringer. Vi giver jer ikke en facitliste – men I kan få sparring, udviklingsfaglige input og konkrete redskaber og metoder til støtte jer og jeres partner(e) i det fælles udviklingssamarbejde. Inden rådgivningen aftaler I med rådgiveren, hvad det mere præcist er, I gerne vil have fokus på i rådgivingen samt hvilke dokumenter, der vil være relevante at læse.

 

 

I kan bl.a. få rådgivning om følgende emner:

 

Etablering af ny forening?

 • Hvad kan vores nye forening bidrage med? Er der brug for en ny forening? Eller skal vi gå sammen med en allerede eksisterende forening?
 • Hvis I vælger at starte en ny forening og vil vide mere om vedtægter, bestyrelse, roller og ansvar m.m., kan I med fordel læse folderen: "Når I stifter en forening" udgivet af Center for frivilligt socialt arbejde. 

 

Hvordan kan vi udvikle og styrke vores forening? 

 • Strategiudvikling og fokusering
 • Medlemshvervning, styrkelse af bestyrelse
 • Fortalervirksomhed i Danmark
 • Kan evt. arrangeres som procesfacilitering i form af heldagsforløb med bestyrelse og frivillige.
   

Hvordan udvikler vi partnerskabet i Syd?

 • Partnerskabsworkshop og fælles strategiforløb
 • Samarbejdsaftaler
 • Ideer til ikke-projektnære samarbejdsformer
   

 Rådgivning i forhold til Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø

Rådgivning i forhold til CISU's oplysningspulje

 

Rådgivning om anden fundraising

 • Danidas Oplysningsbevilling - herunder omvendte rejsestipendier
 • EU-midler,
 • Tipsmidler
 • Genbrug til Syd
 • Private fonde og samarbejde med erhvervslivet
 • Læs mere om fundraising

 

Netværksansøgninger, programaftaler mm:

 • Vi rådgiver gerne om disse typer af ansøgninger og arrangerer også erfarings- og videndeling mellem organisationer i gang med at søge disse.

 

 

 

 

 

 

Efter aftale kan vi tilbyde at udvide rådgivningen til at være et møde eller en workshop med fx bestyrelse og aktivister
Del siden