/ Forside / Rådgivning / Rådgivning om Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø

Medlemsforeninger i CISU kan få rådgivning af vores team af rådgivere, der alle har bred projekt- og udviklingserfaring. Erfaringen viser, at sandsynligheden for at I får godkendt en ansøgning i Civilsamfundspuljen er markant større, hvis I på forhånd har fået rådgivning i CISU, men omvendt er rådgivning i sig selv ingen garanti for bevilling.


I kan få rådgivning på alle stadier i projektforløbet. Lige fra den tidlige idéfase og afpudsning af projektforslaget, opstart, implementering, monitorering og evaluering. I starten vil det også blive afklaret, om det vil være hensigtsmæssigt for jer at gennemføre en Afsluttende Projektformulering, inden I lægger sidste hånd på projektbeskrivelsen. Bestil en rådgivning.

 

Rådgivning om ansøgninger

Når vi rådgiver i forbindelse med konkrete projektforslag tager vi udgangspunkt i følgende:

 

Jeres egen og jeres partners erfaringer

 

Al rådgivning tager udgangspunkt i at afstemme jer og jeres partners erfaringer og kapacitet med de planer og ambitioner, I har for samarbejdet

 

Civilsamfundspolitikken

 

Ligger projektets fokus inden for Civilsamfundspolitikkens rammer? Medvirker projektet til at opbygge et stærkt og uafhængigt civilsamfund i det pågældende land?

Læs mere om Civilsamfundspolitikken

 

Civilsamfundspuljens retningslinjer

 

Civilsamfundspuljen har fem kriterier, som jeres projekt vil blive vurderet op i mod. Dem vil en rådgivning typisk dreje sig om:

 

  • Den danske organisation, partneren og samarbejdet mellem dem.
  • Målgruppen og det lokale ejerskab.
  • Projektets sammenhæng, relevans og forventede resultater.
  • Projektets bæredygtighed og effekt.
  • Projektets omkostningseffektivitet.

 

Læs Civilsamfundspuljens retningslinjer

 

Positionspapirer

 

I CISUs positionspapirer har vi formuleret vores fortolkninger af centrale begreber i udviklingsarbejdet. Målet er at give medlemsforeningerne, Civilsamfundspuljens bevillingssystem og vores egne rådgivere et fælles fagligt grundlag at arbejde på. Se Positionspapirer

 

 

  

Implementering af projekter

I kan til enhver tid under implementeringen af et projekt søge rådgivning i forhold til konkrete spørgsmål og problemstillinger, I måtte støde på. CISUs medarbejdere læser og kommenterer også jeres årlige statusrapporter og indkalder nogen gange til møde, hvis der i rapporten skulle vise sig nogle særligt vanskelige udfordringer. 

 

Afslag på projektforslag

Hvis I får afslag på en ansøgning, kan det være en god ide at diskutere projektet med os, inden I søger igen. Vi kan hjælpe med at udvikle og tilpasse jeres projekt, så det opfylder kravene.

 

Vore styrker og begrænsninger

CISUs spidskompetencer er at sætte jer i stand til at kombinere og forstå de forskellige hensyn under civilsamfundsstrategien samt den generelle udviklingspolitiske ramme. Derudover har vi solide erfaringer med mange af de udfordringer, man typisk støder på ved etableringen af et partnerskab, udarbejdelse og implementering af projekter. Tilsammen har vi et solidt landekendskab samt mange kompetencer inden for forskellige udviklingstemaer.

 

Vi har derimod IKKE ekspertviden på samtlige udviklingsfaglige temaer (miljø, børn, HIV/AIDS osv.) og heller ikke detaljeret viden om samtlige lande. Men vi kan ofte hjælpe jer videre til personer eller organisationer, som har denne specialviden.

 

 

 

Erfaringen viser, at I har en større sandsynlighed for at få godkendt jeres ansøgning til Civilsamfundspuljen, hvis I har fået rådgivning først.
Del siden