/ Forside / Rådgivning / Tilbud til foreninger af flygtninge og indvandrere

CISU har i dag mange medlemsorganisationer, som er dannet af flygtninge og indvandrere - såkaldte diaspora organisationer. Diaspora organisationer benytter sig af vores kurser, rådgivning og netværks-arrangementer på samme måde som andre medlemmer af CISU.

 

Et særligt karakteristika ved diaspora organisationer er dog, at mange har deres udgangspunkt i hjemlande præget af konflikt og mangel på basale ydelser. En del ønsker derfor at søge penge til serviceorienterede projekter såsom etablering af sundhedsklinikker, bygning af skoler, drift af børnehjem eller boring af brønde. Denne type af projekter er imidlertid ofte svære at få finansierede indenfor Civilsamfundspuljens rammer.

 

Vi hjælper dog gerne organisationerne med at komme videre i forhold til organisationsudvikling, medlemshvervning, samarbejde med andre og afsøgning af andre støtteformer. Organisationer med projektidéer, der har fokus på udviklingen af stærke civilsamfund i syd og derved ligger indenfor Civilsamfundspuljens rammer kan selvfølgelig søge støtte og få rådgivning i forhold til dette ligesom alle andre.

 

CISUs Oplysningspulje

For mange diaspora organisationer - såvel som nystartede etnisk danske organisationer - kan CISUs oplysningspulje også være et godt sted at starte. Her kan I søge et mindre beløb til at lave oplysningsaktiviteter i Danmark om forholdene i jeres hjemlande. Oplysningspuljen kan være en god måde at komme i gang med at lave ansøgninger, gennemføre aktiviteter og afrapportere på et bevilget beløb.

 

DRC Diaspora Programme

Derudover administrerer Dansk Flygtningehjælp en særlig diaspora-pulje målrettet somaliske og afghanske organisationer. Se mere om puljen her


Møde i Afghansk Kulturforening i Kolding, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejen fra idé til projekt kan være lang. Her fortæller rådgiver Marianne Frederiksen om processen fra idé til bevilling på et møde i Afghansk Kulturforening i Kolding.

 

 

 

Netværk med fokus på skrøbelige stituationer

Mange diasporaorganisationer arbejder i konflikt og post-konflikt lande. CISU hjælper gerne med at lave netværksarrangementer, hvor medlemsforeninger får mulighed for at fortælle om deres erfaringer med at arbejde i post-konflikt lande eller andre skrøbelige situationer. Se aktuelle arrangementer i kursuskalenderen.

En række foreninger i Danmark har deres rod i meget usikre og konfliktramte lande. Her er det en særlig udfordring at gennemføre udviklingsprojekter
Del siden