/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Hent skemaer, bilag og vejledninger til CISUs puljer

På denne side kan du, din forening og jeres partnere finde alle skemaer, bilag og vejledninger som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Generelle krav

  • Ansøgningsskemaer: Ansøgninger til CISUs puljer skal ske på de ansøgningsskemaer, som hentes herunder. 
  • Øvrige skemaer: Tilsvarende skal der bruges bestemte skemaer til anmodninger om udbetaling, afrapportering m.v., som hentes herunder. 
  • Skriv kun på dansk eller engelsk: Ansøgninger og afrapporteringer kan indsendes på både dansk og engelsk - men ikke på andre sprog. Skemaer og vejledninger på spansk og fransk er lavet udelukkende som en hjælp til jeres partnere.

 

Bemærk alle ansøgninger samt bilag skal indsendes elektronisk via CISUs online ansøgningsmodul, som tilgås via Organisationssiderne

I denne vejledning kan du læse om indtastning af oplysninger i modulet og om indsendelse af ansøgningen.

 

Inden du ansøger Civilsamfundspuljen bør du gøre dig bekendt med Retningslinjerne for Civilsamfundspuljen 2017. Søg altid den nyeste version her på hjemmesiden. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Civilsamfundspuljen 2017   

 

Civilsamfundspuljen

Ansøgningen skal indsendes til CISU på enten dansk eller engelsk.

De spanske og franske oversættelser er hjælp til skriveprocessen for spansk- og fransktalende partnere.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser Dansk / Engelsk​ / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til samfinansiering Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til ansøgningsproces Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifKapacitetsanalyse Dansk

 

CISUs Oplysningspulje

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFor ansøgningskemaer til CISU Oplysningspulje se her

 

Civilsamfundspuljen

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStamdata om den danske ansøgende organisation indtastes direkte i ansøgningsmodulet (udfyldes på dansk). Her ses den information, der skal indtastes.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStamdata om partneren indtastes direkte i ansøgningsmodulet for partnere med budgetansvar. Oplysningerne skal indtastes på engelsk eller dansk. Her ses den information, der skal indtastes. Oversættelsen til spansk og fransk er en hjælp for de partnere, der ikke taler engelsk. I disse tilfælde er det den danske organisation, der er ansvarlig for at indtaste oplysningerne i ansøgningsmodulet på engelsk eller dansk.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgningen: skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og ledende partner. Hvis flere partnere er tilknyttet ansøgningen, skal partnere med budgetansvar underskrive forsiden. Der må gerne uploades en forside for hver partner. Underskrevet forside uploades i ansøgningsmodulet.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Medborgerindsats, Udviklingsindsats og Støtte til Samfinansiering: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgningsmodulet. Budgetformatet udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Støtte til ansøgningsproces: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgingsmodulet. Budgetformatet skal udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForeningens vedtægter, senest godkendte årsberetning og årsregnskab: uploades på organisationssiderne. Se vejledning til upload af disse bilag.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning (Civilsamfundspuljen)

Dansk / Engelsk / Spansk (opdateret oktober 2018)

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHonorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand (se bilag 8)

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2018

 

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres forening har eller søger om at få. 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

 

 

 

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, skal I efterleve en række krav til forvaltningen af bevillingen. Disse krav fremgår af forvaltningsvejledningen.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForvaltningsvejledningen (dansk/engelsk/spansk/franskOpdateret 13-11-2017. 

 

Sørg altid for at benytte den nyeste version af vejledningen.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifCISUs revisionsinstruks for bevillinger under kr. 200.000                (dansk/engelsk/spansk)

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifCISUs revisionsinstruks for bevillinger på kr. 200.000 eller derover (dansk/engelsk/spansk)

 

Som modtager af bevillinger under Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, skal foreningens organisationsregnskab såvel som det afsluttende regnskab revideres i henhold til CISUs revisionsinstrukser. 

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, offentliggøres information om indsatsen på CISUs hjemmeside. Følgende vejledning forklarer, hvordan I deler oplysningerne med CISU via jeres organisationslogin.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning til PDB-skema

Følgende skemaer sendes elektronisk til puljer@cisu.dk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af finansieringsplan

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, indsatsperiode og/eller budget (dansk / engelsk)

 

 

CISU bruger denne checkliste, når medarbejdere er på tilsyn hos danske organisationer og projektpartnere. 
Hent dokumentet her. 

Mango's Health Check kan give et billede af den finansielle styring i mindre organisationer. Det kan benyttes til selvevaluering og desuden med fordel ved partnerbesøg. Download Mangos spørgeskema på engelsk her. Andre sprogudgaver kan findes her (eksternt link)

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, revisionsprotokollat, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSe vejledning til hvordan dokumenterne deles med CISU via organisationssiderne.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMellemregnskab - skal indsættes som note i foreningens årsregnskab

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.  Hent redskabet her (engelsk (opdateret marts 2017) / spansk (ny version på vej)

I skal anvende CISUs skema til indberetning af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk/engelsk)

 

Den danske organisations bestyrelse har pligt til straks at give CISU besked:

  • Hvis der opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget.
  • Hvis der opstår væsentlige problemer i organisationens forhold til modtagerlandets myndigheder, partner eller udsendte medarbejdere.
  • Hvis I får begrundet mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder.

I er meget velkomne til at kontakte CISU, hvis der opstår problemer i indsatsen, så vi kan vejlede jer i, hvordan I indberetter problemerne, og hvordan I kan forsøge at løse dem.

 

Konstaterede sager om uregelmæssigheder vil blive offentliggjort på CISUs hjemmeside og vil blive rapporteret til Udenrigsministeriet.

 

 

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsindsatser og Større udviklingsprojekter bevilget før 15. marts 2017  (dansk engelsk)

 

Medborgerindsatser (dansk / engelsk)

 

Udviklingsindsatser (dansk / engelsk)

 

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsprojekter og Større udviklingsprojekter bevilget før 15.marts 2017 (dansk engelsk)

 

Medborgerindsatser bevilget efter 15.marts 2017 (dansk / engelsk)

 

Udviklingsindsatser bevilget efter 15.marts 2017 (dansk / engelsk

 

Støtte til Ansøgningsproces bevilget efter 15.marts 2017 (dansk / engelsk

Udviklingsindsatser og Medborgerindsatser (dansk)

 

Støtte til Ansøgningsproces (dansk)

 

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

 

 

 

Puljen for Klima og Miljø

For rapporteringsformater se her

 

Naboskabspuljen

For rapporteringsformater se her

 

CISUs Oplysningspulje

For rapporteringsformater se her

Lær af andres ansøgninger

Fra og med ansøgningsrunden april 2009 kan alle godkendte ansøgninger til CISUs puljer downloades og læses her på hjemmesiden.

 

Se oversigt over godkendte bevillinger

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies