/ Forside / Værktøj & Metoder / Udviklingstrekanten

Alle erfaringer viser, at vi ikke kan skabe reel og varig udvikling ved blot at give traditionelle serviceydelser til fattige befolkningsgrupper i form af fx skoler, brønde, generatorer og kunstgødning. Fokus er derfor i stigende grad på at udvikle kapaciteten i lokale organisationer og give dem viden og redskaber til også at lave fortalervirksomhed. Hvormed de bliver i stand til også at kæmpe for, at folk får opfyldt deres rettigheder.

 

 Udviklingstrekanten: Fortalervirksomhed - Organisatorisk kapacitet - Strategiske ydelser

 

Tanken bag Udviklingstrekanten er, at serviceydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed hænger tæt sammen og gensidigt understøtter hinanden - hvis de vel at mærke ses som en strategisk helhed.

(Klik på figuren og se stor version)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk helhed

Strategiske ydelser og organisationsudvikling vil ofte være en forudsætning for en vellykket indsats for at få opfyldt rettigheder.

 

  • På kort sigt kan levering af konkrete ydelser være med til at sikre en organisation opbakning og kapacitet samt give dem eksempler og cases til brug ved fortalervirksomhed.
  • På længere sigt kan vellykket fortalervirksomhed være med til at styrke en organisation yderligere samt sikre, at myndighederne tager ansvar og leverer flere serviceydelser.

 

 

Tre værktøjer om Udviklingstrekanten

 

1. CISUs Positionspapir om Udviklingstrekanten
CISU har udarbejdet et positionspapir om Udviklingstrekanten, hvor vi giver vores bud på, hvordan den skal bruges i praksis.


Positionspapiret rummer en nærmere definition af begreberne i Udviklingstrekanten og folder  modellen ud, så man kan bruge den som et konkret redskab i planlægningen af sine aktiviteter med partnerne i udviklingslandene. Og så beskriver papiret, hvordan vi fortolker Udviklingstrekanten i forhold til ansøgninger til civilsamfundsprojekter.


Hent på dansk  Hent på engelsk    Hent på spansk

 

 

 

2. NGO FORUMs hæfte om The Change Triangle

En arbejdsgruppe under NGO FORUM (med deltagelse af bl.a. CISU) har udarbejdet et hæfte om The Change Triangle, der er tæt beslægtet med Udviklingstrekanten og hviler på præcis den samme tænkning.

 

Hæftet går mere i dybden med, hvordan man i praksis arbejder med de enkelte elementer i trekanten baseret på erfaringer fra en lang række organisationer. Den teoretiske del er suppleret af cases og eksempler.

 

Hent hæftet på engelsk

 

 

3. Dansk Handicap Forbunds opsamling på 20 års arbejde i Nicaragua

Efter 20 års tæt samarbejde med handicaporganisationer i Nicaragua har DHF udarbejdet en spændende og lærerig opsamling på alt det, der er lært på godt og ondt. Alt sammen anskuet i Udviklingstrekantens optik:

 

Hvad der startede med indsamling af brugte kørestole i Danmark til handicappede i Nicaragua udviklede sig til opbygning af stærke handicaporganisationer og kulminerede med et stærkt advocacy-arbejde som bl.a. førte til flere lovændringer og en langt stærkere juridisk og social sikring af handicappede menneskers rettigheder i landet.

 

Et godt og læseværdigt eksempel på, hvordan tænkningen bag Udviklingstrekanten kan være styrende for en langsigtet indsats.

 

Hent hæftet på dansk       Bestil trykte eksemplarer af hæftet GRATIS     Læs mere om hæftet her

 

Læs case: Dansk Handicap Forbund har opsummeret 20 års arbejde i Nicaragua med Udviklingstrekanten som den samlende model
Hent materiale

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies