/ Forside / Værktøj & Metoder / CISUs faglige positionspapirer

CISUs bestyrelse har vedtaget en række faglige positionspapirer, som beskriver vores opfattelse af, hvordan forskellige centrale begreber i udviklingsarbejdet skal forstås og fortolkes i praksis.

 

De faglige positionspapirer udarbejdes på baggrund af vores praksis og erfaringer i kraft af medlemsorganisationernes udviklingsprojekter og aktiviteter, vores rådgivning og kursusvirksomhed samt puljeadministration. Papirerne bliver til på baggrund af høring og den endelige formulering vedtages af CISUs bestyrelse.

 

Papirerne er ikke statiske dokumenter, men vil med passende mellemrum blive revideret på baggrund af indhøstede erfaringe. Samtidig vil flere positionspapirer blive udarbejdet om andre emner.

 

 

Positionspapir nr. 1: Bæredygtighed i udviklingsprojekter (December 2008)
CISU vil bl.a. fremme en nuanceret opfattelse af bæredygtighed, hvor bæredygtigheden ses i et samlet perspektiv og vurderes i forhold til den konkrete udviklingsindsats karakter, størrelse og egne målsætninger - således at det ikke et enkelt aspekt (f.eks. finansiel eller teknologisk eller miljømæssig bæredygtighed), der alene er afgørende.

 

Hent på dansk og læs mere om bl.a. definitioner, de forskellige aspekter af bæredygtighed samt konsekvenser for ansøgninger og projektarbejde.

Hent på engelsk

 

 

Positionspapir nr. 2: Fortalervirksomhed i udviklingsprojekter (Revideret version, januar 2012)

CISU vil bl.a. fremme den praktiske anvendelse af fortalervirksomhed som en metode til at opnå varige forandringer, der påvirker de strukturelle årsager til fattigdommen, og dermed kommer en større befolkningsgruppe til gode end det enkelte projekt er i stand til at nå.

 

Hent på dansk og læs mere om bl.a. definitioner og konsekvenser for ansøgninger og projektarbejde.

Hent på engelsk

 


Positionspapir nr. 3: Udviklingstrekanten – om forholdet mellem strategiske ydelser, organisatorisk kapacitet og fortalervirksomhed  (februar 2011)
CISU vil gerne fremme en forståelse af fortalervirksomhed, organisatorisk kapacitet og strategiske ydelser som tre vigtige dele af et udviklingsprojekt, som styrker hinanden indbyrdes og fremmer, at reel forandring kan finde sted.


Hent på dansk

Hent på engelsk

 Hent på spansk

 

 

 

 

Positionspapir nr. 4: Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet (februar 2011)
CISU vil gerne fremme partnerskaber, som er langsigtede, som anerkender og forholder sig til ulige magtforhold og tager udgangspunkt i fælles definerede roller, pligter og forventninger. Samtidigt anerkender vi, at partnerskab ofte starter som et snævert samarbejde omkring konkrete aktiviteter og derefter udvikler sig over tid.


Hent på dansk

Hent på engelsk

Hent på spansk

Find supplerende redskaber og metoder til partnerskabsprocesser her.

 

 

Positionspapir nr. 5: LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed (maj 2013)

CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk med at udvikle og styrke deres legitimitet, transparens og ansvarlighed. CSOer kan kun fungere og opfylde deres mål, når deres brugere og medlemmer så vel som deres samarbejdspartnere har tillid til dem.

 

Hent på dansk

Hent på engelsk

 

 

 

Positionspapir nr. 6: Danske udviklingsorganisationers rolle i Nord (April 2015)

CISU ønsker at fremme bevidstheden om, at indsatser i Nord kan være mindst ligeså vigtige for bekæmpelse af fattigdom globalt som indsater i Syd, og at danske organisationer i kraft af deres sydpartnerskaber har en særlig platform for at gøre dette. 

Hent på dansk

Hent på engelsk

Hent på spansk

 

 

 

Positionspapir nr. 7: Udvikling i Skrøbelige Situationer (April 2015)

Hos CISU ser vi eksempler på, hvordan civilsamfunds handlinger og organiseringsformer spiller en væsentlig rolle i at understøtte og fremme positiv forandring i en skrøbelig situation mod et rettighedsbaseret samfund

Hent på dansk  (Version på engelsk følger)

Hent på spansk

Hent på fransk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies