/ Forside / Værktøj & Metoder / CISUs rejser i Syd

CISUs medarbejdere rejser jævnligt i de lande, vores medlemsforeninger arbejder i. Der er to hovedgrupper af rejser:

  • Tilsynsrejser, hvor vi besøger projekter, der er støtte af Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø.
  • Tematiske, hvor vi udvikler vores egen viden og kompetence til brug i rådgivning og kurser.
  • Internationale studieture, hvor vi deltager i konferencer og/eller netværksmøder og møder samarbejdspartnere og lignende

Læs rapporter fra vores seneste rejser i menuen til højre

 

Se en beskrivelse af de forskellige rejseformer nedenfor

 

 

Tilsynsrejser

Vi gennemfører normalt 6-7 tilsynsrejser hvert år som led i det samlede tilsyn med bevillinger fra Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø. På en tilsynsrejse besøger vi lokale partnere, der via en dansk organisation modtager støtte fra Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø. Tilsynsrejserne har typisk fokus på: Projektets status i forhold til mål, aktiviteter og indikatorer, administration af projektet, transparens i projektimplementering og ejerskab, partnerskabets bidrag til opfyldelsen af civilsamfundspolitikkens prioriteter og/eller problemstillinger der er fremkommet i statusrapporter. CISU udvælger hvor det er relevant og mest nødvendigt at lave tilsynsrejser.


Tematiske rejser

På tematiske rejser tager vi udgangspunkt i konkrete erfaringer i partnerskabet og projekterne og bringer udfordringer, ny viden og erfaringer ind i CISUs kursus- rådgivnings- og formidlingsarbejde. Vi gennemfører 4-5 tematiske rejser årligt. Emnerne for rejserne udvælges af CISUs sekretariat ud fra løbende kommunikation med medlemmerne, CISUs bestyrelse og det øvrige udviklingsmiljø.

I højre spalte kan du læse rapporter fra CISUs seneste tematiske rejser. De tematiske rejser indeholder to typer rejser nemlig henholdsvis Emne- og Kontekstrejser.

 

Emnerejser

Emnerejsers primære mål er at sikre, at CISU løbende er i stand til at nytænke, målrette og fokusere rådgivnings-, kursus og formidlingsvirksomheden, så den er i overensstemmelse med medlemmernes og deres partneres behov, den udviklingspolitiske virkelighed og konteksten generelt og i de forskellige dele af verden. Emnerejser understøtter, at CISU løbende indsamler viden i sammenhæng med medlemmernes/partneres konkrete indsatser samt om udviklingen i udviklingsbistand i praksis. Rejserne bruges til at sammenholde principperne i Civilsamfundspolitikken med virkeligheden for civilsamfundsindsatser i Syd, samt at udvikle CISUs puljeforvaltning og vurderingspraksis. Derudover giver rejserne et fundament til at give indspil til Udenrigsministeriet om civilsamfundsindsatser.

 

Kontekst rejser

Kontekstrejser giver mulighed for at hæve blikket og fokusere på temaer i civilsamfundspolitikken generelt og sammen med civilsamfundet i Syd analysere konteksten for civilsamfundsindsatser; hvor relevant sker dette i dialog med ambassaderne og EU delegationer. Kontekstrejserne har til formål, at bidrage til at støtten til civilsamfundet kan tage sit afsæt i den konkrete situation og kapacitet i civilsamfundet i de enkelte lande. Det er også CISUs ønske at bruge disse rejser, til at sikre et bredere ejerskab til Civilsamfundspolitikken for berørte aktører i de berørte lande. Derudover er målet at sikre en fortsat opdatering på aktuelle civilsamfunds-emner i syd med henblik på at udvikle CISUs ydelser (kurser, rådgivning mm) samt at sikre CISUs grundlæggende bistandspolitiske vidensgrundlag

 

Internationale studieture

Med internationale studieture er der tale om rejser til møder, konferencer, kursusdeltagelse o.l., hvor formålet er, at bestyrelsen eller ansatte i sekretariatet kan opbygge viden om relevante internationale tematikker og trends. Alle internationale studieture udføres normalt af bestyrelse, rådgivere, konsulenter eller ledelse. Et eksempel på en studietur kan være et studiebesøg til netværk som CIVICUS eller andre relevante netværk i Syd.

 

Se vores seneste internationale studieture i menuen til højre

Læs rapporter fra CISUs læringsrejser

Tematiske rejser

2017

Thematic visit, Nepal, Nov.-Dec. 2017 

Responsible Business Summit, London, June 2017

Thematic Review, Uganda, Jan 2017

 

2016

Thematic visit, Egypt, Jan 2016

Tracer study, Philippines, Oct 2016

Thematic visit, Ukraine, Nov 2016

 

2015

Thematic visit, South Africa/Zimbabwe, Nov 2015

Thematic visit, Ghana, June 2015

Thematic visit, AXIS, Peru, Feb/Mar 2015

Thematic visit, Kenya, Jan 2015

Learning visit, Ethiopia, Jan 2015

 

2014

Thematic visit, Uganda, Nov/Dec 2014

Thematic visit, Nepal and Bangladesh, Dec 2014

Learning visit, Honduras and Nicaragua, Apr 2014

 

2013

The Context for CSO-operations and South Funding, Nepal, Feb 2013

Conflict Resolution and Reconciliation in a Post-Conflict Situation, Nepal, Feb 2013

Learning visit, Vietnam, Dec 2013

 

Internationale Studieture

Responsible Business Summit, London, June 2017

CIVICUS ICSW, Fiji, Dec 2017

CIVICUS ICSW, Bogota, Apr 2016

COP21, Paris, Dec 2015

CIVICUS ICSW, South Africa, Nov 2014

CIVICUS ICSW, Workshop report, South Africa, Nov 2014

ICSC konference, Paris, Oct 2014

ToR CIVICUS ICSW, South Africa, Nov 2013

CIVICUS World Assembly (2013)

 

Læs mere om CIVICUS og ICSW her

 

Tidligere rejser

Framework Conditions for CSOs, Philippines, 2012

Potentials and Challenges in Rights-Based Advocacy, Cameroun, 2012

Poverty Oriented Growth, Rwanda and Kenya, 2012

The Civil Society Context, Mali, 2012

The shift from Project to Programme-Support, Malawi and Zimbabwe, 2012

Working for development in Fragile Situations, Northern Uganda, 2012

Change Triangle, Ghana (2011)

Opsummerende rapport, Bolivia, Nepal, Tanzania (2009)

Læringsrejse Kenya (2010)

Læringsrejse til Vietnam (2011)

Del siden