/ Forside / Værktøj & Metoder / CISUs rejser i Syd

CISUs medarbejdere rejser jævnligt i de lande, vores medlemsforeninger arbejder i. Der er to hovedgrupper af rejser:

  • Tilsynsrejser, hvor vi besøger projekter, der er støtte af Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø.
  • Tematiske, hvor vi udvikler vores egen viden og kompetence til brug i rådgivning og kurser.
  • Internationale studieture, hvor vi deltager i konferencer og/eller netværksmøder og møder samarbejdspartnere og lignende

Læs rapporter fra vores seneste rejser i menuen til højre

 

Se en beskrivelse af de forskellige rejseformer nedenfor

 

 

Tilsynsrejser

Vi gennemfører normalt 6-7 tilsynsrejser hvert år som led i det samlede tilsyn med bevillinger fra Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø. På en tilsynsrejse besøger vi lokale partnere, der via en dansk organisation modtager støtte fra Civilsamfundspuljen eller Puljen for Klima og Miljø. Tilsynsrejserne har typisk fokus på: Projektets status i forhold til mål, aktiviteter og indikatorer, administration af projektet, transparens i projektimplementering og ejerskab, partnerskabets bidrag til opfyldelsen af civilsamfundspolitikkens prioriteter og/eller problemstillinger der er fremkommet i statusrapporter. CISU udvælger hvor det er relevant og mest nødvendigt at lave tilsynsrejser.


Tematiske rejser

På tematiske rejser tager vi udgangspunkt i konkrete erfaringer i partnerskabet og projekterne og bringer udfordringer, ny viden og erfaringer ind i CISUs kursus- rådgivnings- og formidlingsarbejde. Vi gennemfører 4-5 tematiske rejser årligt. Emnerne for rejserne udvælges af CISUs sekretariat ud fra løbende kommunikation med medlemmerne, CISUs bestyrelse og det øvrige udviklingsmiljø.

I højre spalte kan du læse rapporter fra CISUs seneste tematiske rejser. De tematiske rejser indeholder to typer rejser nemlig henholdsvis Emne- og Kontekstrejser.

 

Emnerejser

Emnerejsers primære mål er at sikre, at CISU løbende er i stand til at nytænke, målrette og fokusere rådgivnings-, kursus og formidlingsvirksomheden, så den er i overensstemmelse med medlemmernes og deres partneres behov, den udviklingspolitiske virkelighed og konteksten generelt og i de forskellige dele af verden. Emnerejser understøtter, at CISU løbende indsamler viden i sammenhæng med medlemmernes/partneres konkrete indsatser samt om udviklingen i udviklingsbistand i praksis. Rejserne bruges til at sammenholde principperne i Civilsamfundspolitikken med virkeligheden for civilsamfundsindsatser i Syd, samt at udvikle CISUs puljeforvaltning og vurderingspraksis. Derudover giver rejserne et fundament til at give indspil til Udenrigsministeriet om civilsamfundsindsatser.

 

Kontekst rejser

Kontekstrejser giver mulighed for at hæve blikket og fokusere på temaer i civilsamfundspolitikken generelt og sammen med civilsamfundet i Syd analysere konteksten for civilsamfundsindsatser; hvor relevant sker dette i dialog med ambassaderne og EU delegationer. Kontekstrejserne har til formål, at bidrage til at støtten til civilsamfundet kan tage sit afsæt i den konkrete situation og kapacitet i civilsamfundet i de enkelte lande. Det er også CISUs ønske at bruge disse rejser, til at sikre et bredere ejerskab til Civilsamfundspolitikken for berørte aktører i de berørte lande. Derudover er målet at sikre en fortsat opdatering på aktuelle civilsamfunds-emner i syd med henblik på at udvikle CISUs ydelser (kurser, rådgivning mm) samt at sikre CISUs grundlæggende bistandspolitiske vidensgrundlag

 

Internationale studieture

Med internationale studieture er der tale om rejser til møder, konferencer, kursusdeltagelse o.l., hvor formålet er, at bestyrelsen eller ansatte i sekretariatet kan opbygge viden om relevante internationale tematikker og trends. Alle internationale studieture udføres normalt af bestyrelse, rådgivere, konsulenter eller ledelse. Et eksempel på en studietur kan være et studiebesøg til netværk som CIVICUS eller andre relevante netværk i Syd.

 

Se vores seneste internationale studieture i menuen til højre

Læs rapporter fra CISUs læringsrejser

CISUs rejserapporter - Tematiske rejser

 

2017

 

Responsible Business summit. June 2017 

Thematic Review on results from advocacy work in CISU supported projects in Uganda, Jan 2017 

 

2016

Partnerships and connections between activities in Denmark and in Egypt, Jan 2016

 

2015

Thematic visit on TRACE Zimbabwe - new funding opportunity for CS partners and CIVICUS - possible datasharing opportunities

Working with External communication in Partnership, Ghana 2015

From project to program organisation, AXIS, Peru, 2015

CSO network, South Funding and Capacity development, Kenya, 2015

Kommunikation af resultater, Etiopien 2015

 

2014

Innovative Partnerskaber, Uganda, 2014

South funds and network works in practise, Nepal and Bangladesh, 2014

Small scale projects working with grassroots, Nicaragua, 2014

 

2013

The Context for CSO-operations and South Funding, Nepal, 2013

Conflict Resolution and Reconciliation in a Post-Conflict Situation, Nepal, 2013

Learning visit to Vietnam, 2013

 

Internationale Studieture

Responsible Business Summit, 2017

CIVICUS International Civil Society Week Bogota, 2016

Findings from meeting implementing partners of FCE funded projects at COP21 Paris, 2015 

International Civil Society Week, Sydafrika, november 2014

Opsamling fra ICSC konference Paris, 2014

ToR Civicus World Assembly (2013)

Læringsrejse til Civicus World Assembly (2013)

 

Tidligere rejser

Framework Conditions for CSOs, Philippines, 2012

Potentials and Challenges in Rights-Based Advocacy, Cameroun, 2012

Poverty Oriented Growth, Rwanda and Kenya, 2012

The Civil Society Context, Mali, 2012

The shift from Project to Programme-Support, Malawi and Zimbabwe, 2012

Working for development in Fragile Situations, Northern Uganda, 2012

Change Triangle, Ghana (2011)

Opsummerende rapport, Bolivia, Nepal, Tanzania (2009)

Læringsrejse Kenya (2010)

Læringsrejse til Vietnam (2011)

Del siden