/ Forside / Værktøj & Metoder / Civilsamfundet samarbejder med andre aktører / Fattigdomsorienteret vækst og civilsamfundets rolle

CISU har i 2011 og 2012 arbejdet med fattigdomsorienteret vækst som et særligt indsatsområde. Vi har samlet erfaringer, fulgt forskellige initiativer indenfor emnet, og skabt rammer for udveksling af erfaringer imellem medlemsorganisationer.

 

CISU har i 2011 gennemført en undersøgelse af CISUs medlemsorganisationers erfaringer med fattigdomsorienteret vækst og civilsamfundets rolle. I 2012 gennemførte vi et opfølgende studie i Rwanda og Kenya. Desuden har CISU aktivt spillet ind i den undersøgelse der, parallelt hermed blev lavet i NGO Forum regi.

 

Hent rapporten fra medlemsundersøgelsen

Hent rapporten fra Kenya og Rwanda

 

Konklusioner 1: Civilsamfundsorganisationer rolle

 • Civilsamfundsorganisationer spiller en række forskellige roller i forbindelse med fattigdomsorienteret vækst. I den ene ende af spekteret er der overlap og samarbejdsrelationer mellem den private sektor og civilsamfundet. Det er fx indenfor træning i start af egen virksomhed, produktudvikling eller adgang til værdikæder.
 • I den anden ende af spekteret arbejder civilsamfundsorganisationer med rammebetingelser for fattigdomsorienteret vækst – fx som vagthund overfor virksomheder og stat og som forsvarer for jord- og arbejdstagerrettigheder.

Praksis fra Bangladesh: En række lokale grupper under organisationen Net 2 Rights arbejder med produktion af traditionelle, håndsyede silketæpper. Det giver jobs til lokale kvinder - og fortjensten finansierer op til 60% af organisationens lokale indsatser.

 

 

 

Konklusioner 2: Civilsamfundet kan bidrage med at:

 • Nå bredere ud til fattige og marginaliserede grupper.
 • Tage udgangspunkt i målgruppen og skabe dialog om muligheder og begrænsninger i en lokal kontekst.
 • Skabe lokalt helhedsperspektiv, hvor økonomisk vækst kobles med udvikling af civilsamfundet, fx via lokal organisering, kapacitetsopbygning, rettigheder og fortalervirksomhed.
 • Anvende en række forskellige strategiske og praktiske tilgange som reflekterer forskelligheden i kontekst.
 • Kombinere business, sociale netværk og solidaritet.
 • Understøtte og starter med en holdningsændring – fra passiv hjælp til aktivt ejerskab til egen udvikling.
 • Tage udgangspunkt i lokal kontekst og mennesker - ikke profit.

Praksis fra Ghana: KROBODAN har en stor produktion af glasperler og smykker, som bl.a. sælges via danske Bülow Glas. Flere end 60 kvinder er beskæftiget på deltid. Overskuddet går til at finansiere lokale landbrugskooperativer, farmer trainings og andre lokale initiativer.

 

 

Konklusioner 3: Civilsamfundsorganisationerne skal blive bedre til at:

 • Baserer indsatser på grundige analyser af markedet
 • Arbejde med simple formater for forretningsplaner der skaber transparens i forhold til investering og indtjening
 • Måle den forandring der sker – altså at sætte kroner og ører på den økonomiske vækst der sker
 • Samarbejde og gå i dialog med såvel stat som private virksomheder og synliggøre, hvad der er civilsamfundets særlige kompetencer i forhold til at skabe fattigdomsorienteret vækst

CISU’s videre arbejde med fattigdomsorienteret vækst

 

CISU erfaringerne fra den særlige indsats er integreret i vores generelle kapacitetsopbygning.

 

Kontakt

 

Spørgsmål og kommentarer til indsatsen om fattigdomsorienteret vækst og CSR kan rettes til Lotte Asp Mikkelsen på lm@cisu.dk

 

Del siden

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies