/ Forside / Værktøj & Metoder / Fortalervirksomhed

 

Fortalervirksomhed (eller på engelsk: Advocacy) står som en af de centrale målsætnin­ger i dansk udviklingsbistand og dermed også for CISU og CISUs puljer.

 

Danida definerer fortalervirksomhed sådan: "Målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker".

 

I dansk udviklingspolitik er der et klart fokus på at fremme menneskerettigheder samt internatio­nale konventioner og erklæringer bl.a. om rettigheder for kvinder, børn, handicappede og oprindelige folk. Et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund spiller en afgøren­de rolle i at sikre disse rettigheder.

 

 

 

Definition af begrebet fortalervirksomhed og CISU eget positionspapir om emnet

Bliv klogere på begrebet fortalervirksomhed og hent CISUs positionspapir

 

 

 

Måling af advocaccy

 

Igennem initiativet FAGLIGT FOKUS - læring og metodeudvikling på tværs har CISU udarbejdet en række papirer om måling og monitorering af advocacy indsatser.

 

Læs om måling af advocacy, hent diskussionspapire om emnet og brug FAGLIGT FOKUSs Advocacy Manual

 

 

Den indiske handicapbevægelse har med succes brugt demonstrationer og medier i sin kamp for lige muligheder (Foto: Danske Handicaporganisationer)
Tilmeld kursus

CISU har jævnligt kurser om fortalervirksomhed.
Se kursusoversigten

Hent materiale

Tematisk Forum har udarbejdet et nyttigt hæfte om fortalervirksomhed på engelsk.

Right to Influence (pdf)

 

CISU har udarbejdet et fagligt positionspapir om fortalervirksomhed.

Hent dokumentet (pdf)

Hent dokumentet på engelsk (pdf)

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies