ForsideAktueltTo bevillingskonsulenter til ny Engagementspulje

Engagementspuljen eller Indsatser for Folkeligt Engagement er en ny støtteform under Civilsamfundspuljen.

 

Formålet er i bredest mulig forstand at engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden med social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed. Det kan ske gennem lokale, nationale eller internationale initiativer. 

 

Støtteformen følger den overordnede ramme for Civilsamfundspuljen, men er åben for en bredere kreds af ansøgere og aktører.

 

Indsatserne finansieres af en særbevilling fra Udenrigsministeriet for 2020 foreløbigt frem til april 2021. Som resten af Civilsamfundspuljen administreres den af CISU. Støtteformen lanceres sammen med de reviderede retningslinjer for Civilsamfundspuljen i april 2020. For mere information om støtteformens kommende ramme se høringsmateriale her.

 

Bevillingskonsulentens opgave er, på baggrund af ansøgninger, at indstille til beslutning ved støtteformens bevillingsudvalg, der består af fire medlemmer. Bevillingsudvalget repræsenterer en række relevante organisationer/aktører i Danmark og rummer væsentlige fagligheder.

 

Ansøgningerne til støtteformen for folkeligt engagement behandles af bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjer og ansøgning. Derefter sender bevillingskonsulenter indstilling til bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.

 

Vi bestræber os på, at sagsbehandlingen er så transparent som muligt, hvorfor ansøger blandt andet modtager de udformede vurderingsnotater.

 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har:

 • en relevant uddannelsesbaggrund
 • har erfaring medformulering og gennemførsel af relevante projekter/aktiviteter indenfor en eller flere af følgende områder:
 • Forskellige former for folkelig mobilisering omkring globale dagsordner (for eksempel udviklingssamarbejde og verdensmålene)
 • Mobilisering, motivation og fastholdelse af frivillige
 • Arbejde med at skabe deltagelse i diverse globale dagsordner igennem konkrete handlemuligheder
 • Erfaring med vurdering af projekter/aktiviteter indenfor overnævnte områder. Det vil sige erfaring med at forholde sig fagligt til andres ideer og vurdere disse ideers kvalitet – det være som sparringspartner eller egentlig vurdering af skriftlige ansøgninger.
   

Ansøgere har med fordel også kompetencer indenfor:

 • Oplysningsaktiviteter eller kommunikation om udviklingssamarbejde
 • Kendskab til de danske civilsamfundsorganisationer, der er engagerede i udviklingssamarbejde - og deres samarbejde med partnere og andre aktører ude i verden.
 • Kendskab til konstruktiv journalistik og/eller frames and values forskningen
 • Kapacitetsvurdering og/eller kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer.
 • Skriftlig kommunikation på dansk og engelsk

 

Opgaven:

Arbejdsopgaven består i:

 • Sagsbehandling, vurdering og indstilling af et antal ansøgninger til støtteformen samt udfærdigelse af skriftlig respons til ansøgere.
 • Deltagelse i bevillingsmøder med Bevillingsudvalget, efter hver af de tre til fire ansøgningsrunder (ansøgningsfristerne er sidste onsdag i maj, september og november 2020 og eventuelt februar 2021). Herunder samarbejde med medlemmer af bevillingsudvalget om forberedelse.
 • Kommunikation og online møder med bevillingsudvalget i forbindelse med løbende ansøgninger.
 • Deltagelse i et evalueringsmøde i efteråret 2020 og et i foråret 2021 med CISUs sekretariat.
 • Eventuel deltagelse i CISUs årlige medlemsmøde: Status- og dialogmøde om CISUs puljer

 

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus. Online møder anvendes i nødvendigt omfang.

 

Omfang: Der er tale om en åben støttemulighed, hvorfor eksakt omfang ikke kan gives. Arbejdet forventes dog at udgøre ca 250-300 timer i perioden. En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne, men konsulenten vil også skulle vurdere ansøgninger med løbende ansøgningsfrist. I alt forventes ca. 60 ansøgninger over året (maj 2020 til april 2021) fordelt på de to konsulenter efter aftale.

 

Det er afgørende, at konsulenterne kan tilrettelægge sit øvrige arbejde, så det kan tilpasses denne arbejdsrytme. Der er dog fleksibilitet i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdstiden: En del af timerne tilrettelægges af konsulenterne selv (vurdering af ansøgninger, forberedelse af møder mv.) inden for de fastsatte perioder, en anden del tilrettelægges i samarbejde med de andre bevillingskonsulenter i konsultation med de øvrige repræsentanter og/eller sekretariatet.

 

Bevillingskonsulenten skal kunne varetage opgaverne i forbindelse med alle ansøgningsrunderne.

 

Honorar: Arbejdet honoreres med en timetakst på kr. 538,76 + 12,5 % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

 

Ansættelse: Bevillingskonsulenten udpeges af CISUs bestyrelse og ansættes med reference til CISUs sekretariatsleder.

 

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Helene Holbeck Kannegaard eller rådgiver Maria Haahr via telefon 86 12 03 42.

 

Ansøgningsfrist:

En ansøgning på maks. to sider indsendes sammen med dit CV på mail til ans@cisu.dk senest onsdag den 27.april kl. 9:00.

 

Der afholdes ansøgningssamtaler 4. og 6. maj i Aarhus.

 

Ansøger skal desuden kunne deltage på introduktionsmøde den 18.maj om formiddagen i Århus.


Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies