/ Forside / Aktuelt / CISU på Folkemødet / Folkemødet 2016 / Folkemødet 2016 - Anbefalinger

Arrangementer med fokus på udvikling

 

Med næsten 3.000 arrangementer fordelt på fire dage kan det officielle folkemødeprogram være lidt af en mundfuld.

 

Vi har derfor udvalgt en række arrangementer med særlig interesse for CISUs medlemsorganisationer.

 

Er der noget, vi alligevel har overset, er du meget velkommen til at sende en mail til Kim Jensen på kj@cisu.dk.

 

Husk, at du kan tilføje aktiviteter arrangeret af CISUs medlemsorganisationer i kalenderen. Så kommer de automatisk med.

 

Har du reportager eller referater, modtager vi også gerne dem på kj@cisu.dk

 

 

OBS: Nedenstående er løbende hentet fra oplysninger på Folkemødets kalender. Det er vores erfaring, at ændringer kan forekomme med kort varsel.

 

 

Torsdag d. 16. juni

Arrangør:Røde Kors.

Dag: 16. juni 15:00 - 16:00

Resumé:

Flygtningekrisen debatteres heftigt med emner som fordeling i EU, grænsekontrol og omkostninger. Imens forværres forholdene i de nærområder som huser størstedelen af verdens flygtninge. Med et politikerpanel sætter vi spot på udfordringerne i nærområderne, og hvorfor flygtningekrisen skal løses her.

Beskrivelse:

De fleste politikere og mange hjælpeorganisationer er enige om, at det er i nærområderne, at vi hjælper flygtninge og fordrevne bedst. Men de midler, det internationale samfund afsætter til hjælp, kan ganske enkelt ikke følge med behovene. Derfor er der mange mennesker, der overvejer at tage den farlige og dyre flugt over Middelhavet. Men hvordan skaber vi forhold, der gør, at mennesker på flugt ikke vælger at risikere liv og lemmer i forsøget på at nå Europa? Gør vi det rette og gør vi nok? Og hvad bliver konsekvenser på langt sigt af den manglende hjælp i nærområderne? Debatten udgøres af et politikerpanel, der udfordres med spørgsmål fra tre eksperter med hver deres perspektiv på flygtningekrisen. Politikerpanelet: Mette Gjerskov (S), Ulla Sandbæk (ALT), xx (sidste ubekræftet). Eksperterne: Anders Ladekarl, generalsekretær Røde Kors, Niklas Kabel Pedersen, Programleder Mellemøsten og Nordafrika, IMR, Marie Gad, Chefkonsulent DI Ordstyrer: Sanne Gram Fadel fra DR2

Deltagere:

Mette Gjerskov, MF udviklingsordfører, Socialdemokraterne. Ulla Sandbæk, MF udviklingsordfører, Alternativet. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Røde Kors. Niklas Kabel Pedersen, Programleder – Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Marie Gade, Chefkonsulent, DI. Sanne Gram Fadel, Journalist.

Sted: J34 Institut for Menneskerettigheder - Kæmpestranden

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag: 16. juni 15:45 - 17:00

Resumé:

Til tider bliver de humanitære organisationer kritiseret af politikere og bloggere for at have politiske holdninger ”når de også modtager penge fra staten”. Men skal de humanitære organisationer stikke piben ind og lade politikkerne om at diskutere politik? Eller skal de kæfte mere op?

Beskrivelse:

De humanitære organisationer knokler på for at støtte udsatte mennesker i verdens udviklingslande, i brændpunkterne – og i Danmark. Arbejdet foregår både for penge som organisationerne selv indsamler, og for midler de modtager fra DANIDA. Devisen lyder til tider, at NGOerne kan mene, hvad de vil men ikke, når de modtager offentlige midler.

Sted: J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

Arrangør: Hammershus Fairtrade.

Dag: 16. juni 16:00 - 17:00

Resumé:

Mange lande i Afrika oplever en stor økonomisk vækst, bl.a. båret af en stærk iværksætterånd. Der er dog ofte mange kulturelle og økonomiske udfordringer, når der arbejdes med fattigdoms-reduktion, Fair Trade og bæredygtig virksomheds- og produktudvikling. Debat med udgangspunkt i konkrete eksempler

Beskrivelse:

Mange lande i Afrika oplever en stor økonomisk vækst, bl.a. båret af en stærk iværksætterånd. Der er dog ofte mange kulturelle og økonomiske udfordringer, når der arbejdes med fattigdoms-reduktion, Fair Trade og bæredygtig virksomheds- og produktudvikling. Debat med udgangspunkt i konkrete eksempler og deltagelse af danske virkomhedsfolk.

Deltagere:

Stefan Milani, Ejer, Recycle. Morten Ledskov, Ejer, Hammershus Fairtrade.

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

Beskrivelse:

Pakker Udenrigsministeriet danskerne ind i vat? 2016 har været præget af usikkerhed og terrorangreb, og rejsevejledningerne bliver ofte skærpet. Vi stiller skarpt på sikkerhedssituationen i verden. Hvor det er sikkert at rejse hen? Hvad kan man gøre for at forberede sig? Hvad hvis uheldet er ude?

Sted: B6 Udenrigsministeriet - Nordlandspladsen

Arrangør: CARE Danmark.

Dag: 16. juni 16:00 - 17:00

Resumé:

Danske bønder vil gerne eksportere mælk til Afrika. Fattige afrikanske bønder frygter, at billig europæisk mælk ødelægger deres marked. Hvem taber – eller kan begge parter vinde? Debat med Arla, CARE Danmark og Danida.

Beskrivelse:

Der er masser af mælk i Europa – og danske mælkebønder vil gerne eksportere til Afrika. Men her frygter mælkebønder i Vestafrika, at de store europæiske mælkeproducenter vil kvæle den lokale mælkeproduktion med billig tørmælk. Kan problemet løses – hør om det samarbejde, den store danske mælkeproducent Arla har med udviklingsorganisationen CARE Danmark i Vestafrika. Og hør Danida direktør Martin Bille Herman forklare, hvorfor danske udviklingspenge skal bruges på at hjælpe Arla ind på nye markeder – i stedet for at give dem til de fattige i udviklingslandene.

Deltagere:

Kasper Thormod Nielsen, Direktør, Arla. Line Gamrath Rasmussen, Vestafrika-koordinator, CARE Danmark. Martin Bille Hermann, Direktør, Udenrigsministeriet. Claus Skovhus, Redaktør, Berlingske Business.

Sted: K28 Gården - Advice - Kirkepladsen

Arrangør: Forsvarsakademiet. Center for Militære Studier.

Dag: 16. juni 17:30 - 18:30

Sted: B14 Forsvaret - Nordlandspladsen

Resumé:

Globalt set er mere end 60 millioner mennesker enten flygtet eller internt fordrevne pga. konflikter, forfølgelser og skrøbelige stater. Panelet ser nærmere på de ting, der kan gøres for at adressere problemerne udenfor Europa. Hvad kan vi gøre, og hvor kan vi bedst gøre en forskel?

Beskrivelse:

Konflikter og forfølgelser i skrøbelige stater samt den flygtningestrøm, der følger heraf, udgør en humanitær og politisk udfordring for Verdenssamfundet, for Europa og for Danmark. Hvilke muligheder og udfordringer er forbundet med stabilisering af skrøbelige og konfliktramte stater?

Deltagere:

Henrik Dam Kristensen, MF (S) / Nordisk Råds præsident, Folketinget. Anders Ladekarl, generalsekretær, Dansk Røde Kors. Henrik Breitenbauch, Centerleder/Seniorforsker, Center for Militære Studier/KU. Peter Viggo Jakobsen, lektor/professor, Forsvarsakademiet. Moderator: Kristian Søby Kristensen, Seniorforsker, Center for Militære Studier/KU.

Arrangør: Cykler til Senegal.

Dag: 16. juni 17:30 - 18:00

Resumé:

Vores event handler om dilemmaer Nord-Syd, eksemplificeret ved Danmark – Senegal. Vi vil fremhæve tre befolkningsgrupper, hvis problemstillinger tydeliggør nogle dilemmaer, som vi i Danmark har mulighed for at ændre på: brain drain, manglende uddannelse og ingen fremtidsudsigter for de unge.

Beskrivelse:

Vores fokus er Senegal, fordi vores organisation har sit virke der. Vi vil fokusere på tre befolkningsgrupper, hvis problemstillinger tydeliggør nogle dilemmaer, som vi i Danmark har mulighed for at ændre på. 1.Der sker en ”brain drain” fra mange fattige lande, til rige lande som har brug for deres kompetencer. 2.Fattige uuddannede unge flygter fra arbejdsløshed, og dårlige fremtidsudsigter, og risikerer liv og lemmer for at for at skabe sig en fremtid i et rigt land. 3.Unge rodløse, der generelt er utilfredse med deres livssituation, og ser Verden og de politiske systemer som uretfærdige. De drages let af ”nemme løsninger” som f.eks. radikale islamiske bevægelser. Halvdelen af Senegals befolkning bor på landet, og lever af et meget primitivt og lavproduktivt landbrug. Jord er der nok af, men produktions-betingelserne i dette Sahelområde er dårlige. Hvordan kan vi bidrage positivt i de ”nærområder” hvorfra fattigdomsflygtningene kommer og give fremtidshåb til de unge lokalt?

Deltagere:

Jens Lykkebo, Bestyrelsesmedlem, Cykler til Senegal. Knud Schmidt, Medlem, Cykler til Senegal. Gitte Frandsen, Bestyrelsesmedlem, Cykler til Senegal.

Arrangør: Timbuktu Fonden.

Dag: 16. juni 17:30 - 18:30

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

Resumé:

Uddeling af Timbuktu Prisen 2016. Timbuktu Prisen gives i 2016 til en journalist eller et journalistisk projekt, der beskæftiger sig kritisk med udviklingsspørgsmål på nationalt eller internationalt niveau.

Beskrivelse:

Timbuktu Fonden er en selvstændig fond oprettet i 2008 med det formål at fremme u-landsoplysning og journalistik i Danmark. Fonden er inspireret af det gamle Timbuktu, der var et oplyst, åbent og videbegærligt samfund orienteret mod omverdenen. Timbuktu Fonden indstiftede i 2009 en pris for kritisk u-landsjournalistik: Timbuktu prisen. Prisen er på 100.000 kr. og uddeles en gang om året. Prisen gives i 2016 til en journalist eller et journalistisk projekt, der beskæftiger sig kritisk med udviklingsspørgsmål på nationalt eller internationalt niveau.

Deltagere:

Thomas Ravn-Pedersen, Formand, Timbuktu Fonden. Anni Skov, Fondsadministrator, Timbuktu Fonden

Arrangør: Dansh Liberal Democracy Programme.

Dag: 16. juni 16:00 - 17:00

Sted: D5 Venstres Hus (Danchells Hus) - Ved Brandstationen

Resumé:

Hvad får et danske polotisk parti ud af at at samarbejde med partier og politikere i Afrika? Hvad får vores partnere ud af samarbejdet? James Omingo Magara er formand for Centre for Multiparty Democracy Kenya. Han fortæller om vilkårerne for demokratiet i Kenya og diskuterer med Eva Kjer Hansen, V.

Beskrivelse:

Lang beskrivelse følger snarest

Deltagere:

James Omingo Magara, Formand, CenMtre for Multiparty Democracy. Eva Kjer Hansen, MF, Venstre. Bo Manderup-Jensen, Formand, Danish Liberal Democracy Programme. Bent Nicolajsen, Programme Manager, Danish Liberal Democracy Programme.

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag: 16. juni 17:45 - 19:00

Sted: J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

Resumé:

Året er 2016. 65 ekstremt rige mennesker ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning, tilsammen. I USA taler man om at 1% af befolkningen har magten over de 99%. Uligheden er en bombe under demokratiet og truer verdens fattige? Eller skaber den nødvendig dynamik og vækst?

Beskrivelse:

Den globale ulighed stiger voldsomt og de rige bliver rigere. På globalt plan ejer en lille gruppe på 65 mennesker det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning tilsammen. I USA er ulighedsproblemet tematiseret som ”the 1% against the 99”. Og ulighed og corporate power er blevet et tema i præsidentvalgkampagnen. MS og Ibis og mange andre udviklingsorganisationer kampagner mod brug af skattely både i nord og syd. Hvorfor bliver verden mere og mere skæv? Er uligheden en trussel for demokratiet. Og for verdens fattige? Eller skaber mere ulighed i virkeligheden vækst og dynamik? Kom til en times debat mellem debattør og samfundsforsker Malte Frøslee Ibsen og Thomas Bernt Henriksen, debatredaktør Børsen, samt Mellemfolkeligt Samvirke

Deltagere:

Malte Frøslee Ibsen, debattør og samfundsforsker. Thomas Bernt Henriksen, Debatør, Børsen. Maja Andersen, Mellemfolkeligt Samvirke.

Arrangør: Turning Tables.

Dag: 16. juni 18:00 - 19:00

Sted: E14 Turning Tables - Kampeløkke Havn

Resumé:

Alle snakker om at hjælpe i nærområderne, men virker det? Kom til debat med Red Barnets Generalsekretær Jonas K. Lindholm, Seniorforsker fra DIIS, Helle Malmvig, aktivist og filmskaber Daro fra Turning Tables samt skolelærer fra Aleppo, Fawas T. Alzatto. Sanne Gram fra DR styrer slagets gang.

Beskrivelse:

Alle snakker om at hjælpe i nærområderne, men virker det? Kom til debat med Red Barnets Generalsekretær Jonas K. Lindholm, Seniorforsker fra DIIS, Helle Malmvig, aktivist og filmskaber Daro fra Turning Tables samt skolelærer fra Aleppo, Fawas T. Alzatto. Sanne Gram fra DR styrer slagets gang.

Deltagere:

Jonas K Lindholm, Generalsekretær, Red Barnet. Helle Malmvig, Seniorforsker, DIIS. Daro, Filmskaber, Turning Tables. Fawas T Alzatto, Skolelærer fra Aleppo, Venligboerne. Sanne Gram, Moderator, DR.

Arrangør:Danish Egyptian Dialogue Institute.

Dag: 16. juni 18:00 - 19:00

Sted: G24 DEDI - Det arabiske Initiativ

Resumé:

Introducing the Danish Egyptian Dialogue Institute (DEDI). The Director and staff of DEDI introduce the work of the Institute in fields of culture, media and politics. Moderator will be journalist and author Anders Jerichow, Politiken.

Beskrivelse:

In a time where Egypt and rest of the Middle East are going through dramatic changes - one could ask: What is the Danish Egyptian Dialogue Institute doing? Through a presentation and debate, the director and staff will tell about the situation in the country and the work of the Institute. Moderator will be journalist and author Anders Jerichow, Politiken.

Deltagere:

Hans Chr Korsholm Nielsen, Director, DEDI. Mohammed Abotera, Program Manager, DEDi. Reem Awny, Program Officer, DEDI. Lamma Attie, Program Officer, DEDI. Marwa Seoudi, Program Coordinator, DEDI.

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag: 16. juni 19:30 - 20:30

Sted: J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

Resumé:

Så skal der quizzes i internationale forhold, NGO specialiteter, forkortelser, uretfærdigheder og meget andet. Mellemfolkeligt Samvirke inviterer alle til hyggelig quiz. Der vil være vindere og tabere, når vi gentager succesen med sidste års storslåede quiz.

Beskrivelse:

Global Fokus vandt Vandrepokalen sidste år – Hvem får æren af at tage den hjem i år? Quizzen foregår i hold af max 6 personer. Tilmelding sker forudgående ved at sende en mail til mge@ms.dk med angivelse af organisation.

Arrangør: SILBA.

16. juni 17:45 - 18:45Sted:

E11 Civiltinget - Kampeløkke Havn

Resumé:

Christian Wolter Andersen er formand for SILBA, som ønsker at vække unges interesse for østeuropæisk politik. Ivan Shyla er journalist for radiostationen Radio Free Europe i Hviderusland. Begge arbejder for et aktivt civilsamfund, men under vidt forskellige forhold.

Beskrivelse:

Hvordan gør man unge danskere nysgerrig på Øst-Europa? Og hvordan arbejder man for demokratisk reform i et land som kaldes for Europas sidste diktatur? SILBA (Initiative for Dialogue and Democracy) blev oprettet efter Sovjetunionens fald for at støtte op om nye spirende demokratier i øst, bl.a. gennem valgobservationer. Siden da har organisationen fået et omfattende netværk til organisationer og unge i de samme lande og til Folkemødet inviteres én af dem til en samtale i Civiltinget. Ivan Shyla bor og arbejder i Hviderusland som journalist for Radio Free Europe og har helt andre erfaringer, idet han arbejder for demokrati og reform i et land hvor pressefriheden er stærkt begrænset og hvor politisk opposition bliver undertrykket af den siddende regering. Vi inviterer til en samtale mellem de to herrer, hvor de udveksler fortællinger om sit arbejde for demokrati, dog under markant forskellige omstændigheder.

Deltagere:

Christian Wolter Andersen, Formand, SILBA. Randi Emilie Dahlen, Arrangør, SILBA.

Fredag d. 17. juni

Arrangør: Demokrati Scenen. B Lab Danmark. Call me. Den Sociale Kapitalfond. Djøf. Fonden for Entreprenørskab. FSR - danske revisorer. Kooperationen. Spark.

Dag: 17. juni 09:15 - 09:45

Sted: D8 Demokrati Scenen - Ved Brandstationen

Resumé:

Hvad driver virksomheders samfundsmæssige formål og ansvar? Vi udforsker tre centrale bevægelser: FNs verdensmål, B Corp DK-modellen og Code of Care, som drivere for forretningsmodeller, der forener profit og samfundsansvar og vi stiller skarpt på stopklodserne.

Beskrivelse:

Hvad driver virksomheders samfundsmæssige formål og ansvar? Vi udforsker tre centrale bevægelser: FNs verdensmål, B Corp DK modellen og Code of Care, som drivere for forretningsmodeller, der forener profit og samfundsansvar og vi stiller skarpt på stopklodserne. Demokrati Scenen arrangeret B Corp Danmark, Den Sociale Kapitalfond, Call me og Morten Jastrup, med bidrag fra Kooperationen, FSR – danske revisorer, Fonden for Entreprenørskab og Djøf. Sammen med Nille Skalts fra B Corp Danmark og Peter Nørgaard fra Code of Care.

Deltagere:

Peter Nørgaard, Code of Care. Nille Skalts, B Corp Danmark. Morten Jastrup.

Arrangør: BØRNEfonden.

Dag: 17. juni 10:00 - 10:30

Sted: F5 PrimeTime - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

Resumé:

Hvordan kan verdens virksomheder og organisationer tage del i den bæredygtige udvikling i udviklingslande? BØRNEfondens CEO Bolette Christensen har inviteret Annette Stube, Head of Group Sustainability, Maersk Group, til debat om partnerskaber, roller og ansvar. Reimer Bo Christensen er ordstyrer.

Beskrivelse:

Hvordan kan verdens virksomheder og organisationer tage del i den bæredygtige udvikling i udviklingslande? BØRNEfondens CEO Bolette Christensen har inviteret Annette Stube, Head of Group Sustainability, Maersk Group, til debat om partnerskaber, roller og ansvar. Reimer Bo Christensen er ordstyrer.

Deltagere:

Bolette Christensen, CEO, BØRNEfonden. Annette Stube, Head of Group Sustainability, Maersk Group.

Arrangør: Tænketanken Cevea.

Dag: 17. juni 10:00 - 11:00

Sted: G30 Cevea - Allinge Havn, inder- og ydermole

 

Resumé:

 

Hvad forpligter de 17 nye verdensmål for bæredygtighed Danmark til? Er målene vigtige? De 17 verdensmål gennemgås og vi inviterer til debat om deres betydning for borgere, virksomheder, kommuner og staten. Deltag i debatten og få mere viden om verdensmålene

Beskrivelse:

Hvad forpligter de 17 nye verdensmål for bæredygtighed Danmark til? Er målene vigtige? Hvordan ser det ud for Danmark på mål nummer 10? De 17 verdensmål gennemgås, vi ser nærmere på mål nummer 10 om ulighed og inviterer til debat om målenes betydning for borgere, virksomheder, kommuner og staten. Deltag i debatten, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få mere viden om verdensmålene og deres betydning.

Deltagere:

Frank Skov, Analysechef, Cevea.

Arrangør:Folkekirken.

Dag: 17. juni 10:00 - 11:00

Sted: A8 Folkekirken - Danchells Anlæg

 

Resumé:

Det handler om ulandsbistand, flygtninge, miljø og folkekirkens stemme i den aktuelle debat, når Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti, debatterer med Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift. Ordstyrer er journalist Kåre Gade.

Beskrivelse:

Det handler om ulandsbistand, flygtninge, miljø og folkekirkens stemme i den aktuelle debat, når Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti, debatterer med Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift. Ordstyrer er journalist Kåre Gade.

Deltagere:

Søren Pape, Formand, Det konservative Folkeparti. Peter Fischer-Møller, Biskop. Kåre Gade, ordstyrer.

Arrangør: ADRA Danmark.

Dag: 17. juni 11:30 - 12:20

Sted: J30 Mellem Himmel og Jord - Kæmpestranden

 

Resumé:

Vi sætter fokus på kirken og kirkelige organisationers rolle i FNs nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtalen vil tage sit udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke verdensmål er særligt relevante eller oplagte for kirken og kirkelige organisationer? Hvordan kan vi bidrage?

Beskrivelse:

FNs generalforsamling vedtog i 2015 17 nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 mål spænder vidt og gælder – modsat de tidligere såkaldte 2015-mål – for alle FNs medlemslande og dermed også for Danmark. Verdensmålene sætter en tyk streg under den globale verdens kompleksitet og indbyrdes forbundethed og stiller dermed krav både globalt og nationalt. For at verdensmålene skal kunne opnås, må alle aktører – og individer – arbejde i samme retning. Dette arrangement sætter fokus på kirken og kirkelige organisationers rolle i FNs nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtalen vil tage sit udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke verdensmål er særligt relevante eller oplagte for kirken og kirkelige organisationer? I Danmark såvel som i det globale Syd? Hvordan kan kirkelige organisationer bidrage til opfyldelsen af målene? Hvad er i den forbindelse vores særlige rolle?

Arrangør: FN Byen. WFP - FN's Fødevareprogram.

Dag: 17. juni 13:00 - 14:00

Sted: B5 FN Byen - Nordlandspladsen

 

Resumé:

Alarmerende. Sådan betegner FN situationen i den Centralafrikanske Republik, hvor halvdelen af befolkningen sulter, og hvor adgangen til medicinsk hjælp er minimal. Alligevel mangler landet på mediernes verdenskort. Hvordan får man mediernes opmærksomhed – og hvad betyder det, når den ikke er der?

Beskrivelse:

Alarmerende. Sådan betegner FN situationen i den Centralafrikanske Republik, hvor halvdelen af befolkningen sulter, og hvor adgangen til medicinsk hjælp er minimal. Alligevel mangler landet på mediernes verdenskort. Hvordan får man mediernes opmærksomhed – og hvad betyder det, når den ikke er der?

Deltagere:

Læger uden Grænser. WFP - FNs Fødevareprogram.

Arrangør: BØRNEfonden.

Dag: 17. juni 13:00 - 13:30

Sted: F5 PrimeTime - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

Beskrivelse:

Migration og flygtningestrømme har været dette års helt store tema. Udenrigsminister Kristian Jensen og CEO i BØRNEfonden Bolette Christensen diskuterer mulige løsninger, som gavner Danmark, Europa og Afrika. Reimer Bo Christensen styrer slagets gang.

Deltagere:

Kristian Jensen, Udenrigsminister, Udenrigsministeriet. Bolette Christensen, CEO, BØRNEfonden.

Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp.

Dag: 17. juni 13:00 - 14:00

Sted: K25 Pilekroen elbæk strategi & kommunikation - Kirkepladsen

 

Resumé:

Tro kan flytte bjerge, men kan det også gøre en forskel for verdens fattigste? Debat om religions rolle i samfundsudvikling, forandring og ulandsbistand. Med: Biskop Peter Skov-Jakobsen, generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen og DR-journalist Lisbeth Brocelius Meléndez som ordstyrer.

Beskrivelse:

Internationalt diskuteres forholdet mellem religion og udvikling stadigt mere. Verdensbanken har ført an, det engelske udviklingsministerium DFID har fulgt op og det tyske udviklingsministerium BMZ har netop samlet regeringsdonorer i et ’Partnership on Religion and Development’. Hvis forandring skal være bæredygtig må værdier, tro og fællesskaber tænkes med. Har vi i Vesten glemt, at resten af verden har en trosbaseret tilværelsesforståelse? At forandring og udvikling motiveres af tro og værdier, og nogen gange bremses af tro og værdier? Hvad betyder det for Vestens evne til at understøtte udvikling andre steder? Hvad enten det drejer sig om ligestilling eller deltagelse i demokrati. Kom til åben debat med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen med DR-journalist Lisbeth Brocelius Meléndez som ordstyrer, og vær med til at diskutere betydningen af religion i Vesten og i udviklingslandene.

Deltagere:

Peter Skov-Jakobsen, Biskop. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp. Lisbeth Brocelius Meléndez, Journalist, DR.

Arrangør: Institut for Menneskerettigheder.

Dag: 17. juni 14:30 - 15

Sted: J34 Institut for Menneskerettigheder - Kæmpestranden

Resumé:

Politikerne i Danmark ynder at sige, at vi skal hjælpe flygtningene i nærområderne, så de ikke når de danske grænser. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med?

Beskrivelse:

I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats.

Deltagere:

Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder.

 

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag:17. juni 14:40 - 15:45

J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

Resumé:

Kom og vær med, når pensionsbosser og NGOer debatterer ansvarlige investeringer: Er din pensionsopsparing med til at krænke eller fremme menneskerettighederne? Og går ansvarlighed forud for afkast? Vi gør status 5 år efter vedtagelsen af FN’s retningslinjer for virksomheders menneskeretsansvar.

Beskrivelse:

Mellemfolkeligt Samvirke har de seneste år arbejdet med Pensionskassers ansvarlige investeringer og vil med denne debat præsentere en gruppe af de aktører der har været på banen i debatten. Deltagere: Anders Damgaard, Koncernfinansdirektør, PFA Pension Per Bremer Rasmussen, Adm. direktør, Forsikring & Pension Helle Munk Ravnborg, Bestyrelsesforkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet Gitte Dyrhagen Husager, Senior CSR Rådgiver, Folkekirkens Nødhjælp

Deltagere:

Anders Damgaard, Koncernfinansdirektør, PFA Pension. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke. Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet. Gitte Dyrhagen Husager, Senior CSR Rådgiver, Folkekirkens Nødhjælp. Per Bremer Rasmussen, Adm direktør, Forsikring & Pension.

Arrangør: CARE Danmark. Finansrådet.

Dag: 17. juni 15:00 - 15:30

Sted: H15 Finansrådets skoleskib - Allinge Havn, Bådpladser

Resumé:

Ulandsorganisationen CARE Danmark siger ja – og peger på et potentiale for bankerne på 380 milliarder dollar. Hør hvordan ny teknologi kan gavne både verdens fattigste og bankerne – og hør et dansk bud på, om bankerne er klar?

Beskrivelse:

CARE har gennem 25 år organiseret spare-låne grupper for fattige over hele verden. For det er afgørende, at få mennesker ind i økonomien i stedet for at de står uden for og kigger ind. Accenture har lavet en rapport for CARE International, der viser, at banker potentielt har en stor rolle at spille – men det skal ske med en forståelse for markedet og en forståelse for, at det er en langsigtet investering, hvor man ikke kommer til at tjene penge med det samme. Det kræver også vilje til at tage en del af markedet – og andre aktører er godt i gang (som mobilselskaberne Mpesa og Airtel Money i Afrika).

Deltagere:

Helge Pedersen, Cheføkonom, Nordea. Hans Beck Gregersen, Kommunikationschef, CARE Danmark.

Arrangør:Landbrug & Fødevarer.

Dag: 17. juni 15:15 - 16:00

Sted: F1 Landbrug & Fødevarer - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

Resumé:

Toldmure og statstilskud og protektionisme – det er alt sammen skældsord, når frihandelstilhængere mødes. Men er frihandel egentlig løsningen på alle verdens problemer? Og kan vi overleve uden regler?

Beskrivelse:

Toldmure og statstilskud og protektionisme – det er alt sammen skældsord, når frihandelstilhængere mødes. Men er frihandel egentlig løsningen på alle verdens problemer? Og kan vi overleve uden regler?

Deltagere:

Kristian Jensen, Udenrigsminister, Venstre. Pia Olsen Dyhr, Formand, SF. André-Francois Giroux, Ambassadør, Canadian Embassy. Rufus Gifford, Ambassadør, US Embassy. Martin Merrild, Formand, Landbrug & Fødevarer.

Arrangør: Landsforeningen Levende Hav.

Dag: 17. juni 15:30 - 16:30

Sted: H16 Retfærdigt og miljøvenligt fiskeri. - Allinge Havn, Bådpladser

Resumé:

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er udtryk for, at verdens ledere er besluttede på i 2030 at have sikret menneskers overlevelse på Jorden. Vi sætter ved denne workshop fokus på mål nr. 14, som er at “bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have. Indledere kommer fra Globale Seniorer.

Beskrivelse:

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er udtryk for, at verdens ledere er fast besluttede på inden 2030 at have sikret menneskers overlevelse på Jorden uden yderligere nedbrydning af de vilkår, der har muliggjort det gode liv med frisk luft, klart vand, frugtbar jord, righoldig flora og fauna. Vi sætter ved dette møde fokus på livet i havet, mål nr. 14. Overskriften til mål 14 er at “bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer”. Vi finder det oplagt, at drøfte dette emne ombord på miljøkutteren “Anton”, der kan blive et stort aktiv i realiseringen af målet om bæredygtigt fiskeri, - også I relation til Levende Havs “fisker til fisker - projekt” i Tanzania. Indledere kommer fra Globale Seniorer og fra Levende Hav. Globale Seniorer har en Verdensmålsgruppe, der netop har gennemført studiebesøg i New York, hvor vi havde lejlighed til at gennemføre møder med forskellige FN-organer og NGOér, herunder med Præsident for FN´s generalforsamling, Mogens Lykketoft

Deltagere:

Jens Asger Hansen, pensionist, Globale Seniorer.

Arrangør: ADRA Danmark.

Dag: 17. juni 15:30 - 16:30

Sted: J30 Mellem Himmel og Jord - Kæmpestranden

 

Resumé:

”Hvorfor giver vi overhovedet udviklingsbistand? Er næstekærlighed nok, eller skal det være et krav, at vi selv får noget ud af det?” Debatten vil tage fat på spørgsmål som dette med fokus på, hvordan værdier kan og skal spille en rolle i dansk udviklingspolitik.

Beskrivelse:

Udviklingsminister Kristian Jensen har hen over foråret 2016 formuleret en ny udviklingspolitik. Kristian Jensen spurgte selv i sit oplæg til en ny udviklingspolitik: ”Hvorfor giver vi overhovedet udviklingsbistand? Er næstekærlighed nok, eller skal det være et krav, at vi selv får noget ud af det?” Debatten vil centrere sig om, hvilke værdier, der er og bør være bærende i dansk udviklingspolitik – hvis overhovedet? Er udviklingspolitikken værdi- eller interessebaseret? Eller begge dele? Er værdier og interesser nødvendigvis konfliktende? Hvilken rolle spiller religion i dansk udviklingspolitik? Både som værdibærer - men også ift. religiøse aktører og anerkendelsen af disse? Især i det globale Syd fylder religion og religiøse ledere meget i menneskers hverdag og de valg, de træffer. Religiøse ledere er stærke bærere af normer. Debatten vil tage fat på disse emner med fokus på, hvordan (religiøse) værdier kan og skal spille en rolle i dansk udviklingspolitik.

Arrangør: SPUK og Produktionsskoler i Århus, Randers, KBH & Esbjerg.

Dag: 17. juni 15:30 - 16:15

Sted: A2 Unge i Partnerskaber - Danchells Anlæg

 

Resumé:

Den Økologiske Produktionsskoles elever tager dig på en rejse til en anden verden med jordhytter, høvdinger og blodrødt sand, hvor fattige unge i Ghana balancerer fremtidsdrømme med et liv uden skolebøger. Oplev personlige beretninger, visuel fremstilling og kultur-udveksling.

Beskrivelse:

Den Økologiske Produktionsskoles elever tager dig på en rejse til en anden verden med jordhytter, høvdinger og blodrødt sand, hvor fattige unge i Ghana balancerer fremtidsdrømme med et liv uden skolebøger. Oplev personlige beretninger, visuel fremstilling og kultur-udveksling. Denne event er en i serien '#UNG: Unge i Partnerskaber' med de unge, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet. Fire produktionsskoler og SPUK er klar til at præsentere resultatet af et 2-årigt udviklingsprojekt: At lette overgangen fra produktionsskolen og videre i livet.

Arrangør: Folkebevægelsen mod EU og EUD.

Dag: 17. juni 16:00 - 16:20

Sted: C6 Folkebevægelsen mod EU og EUD - Cirkuspladsen

 

Resumé:

Frihandel handler om mere end bare varehandel. Det handler om magt og om, hvem der skal bestemme, hvordan vores demokratier skal fungere. En aftale som TTIP vil ikke kun påvirke befolkningerne i EU og USA, men kan have globale konsekvenser, hvor udviklingslandene vil blive ramt hårdest.

Beskrivelse:

Frihandel handler om mere end bare varehandel. Det handler om magt og om, hvem der skal bestemme, hvordan vores demokratier skal fungere. En aftale som TTIP vil ikke kun påvirke befolkningerne i EU og USA, men kan have globale konsekvenser, hvor udviklingslandene vil blive ramt hårdest. Dette og mere til, fortæller Caroline Bjerglund Andersen fra solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt, når Folkebevægelsen mod EU og Europeans United for Democracy sætter spot på EU's handelspolitik.

Deltagere:

Caroline Bjerglund Andersen, Aktivist, Afrika Kontakt.

Arrangør: FN Byen. UNICEF Danmark. WFP - FN's Fødevareprogram.

Dag: 17. juni 17:30 - 18:30

Sted: B5 FN Byen - Nordlandspladsen

 

Resumé:

Zlatan tatoverede sin overkrop for at sætte fokus på sult i verden. Blogger Mascha Vang tog til Afrika og engagerede sine læsere i verdens elendighed. Organisationer tyr ofte til kendte, når omverdenen skal råbes op – men er det succes eller selvmål at bruge kendte ansigter i den gode sags tjeneste?

Beskrivelse:

Zlatan tatoverede sin overkrop for at sætte fokus på sult i verden. Blogger Mascha Vang tog til Afrika og engagerede sine læsere i verdens elendighed. Organisationer tyr ofte til kendte, når omverdenen skal råbes op – men er det succes eller selvmål at bruge kendte ansigter i den gode sags tjeneste?

Deltagere:

Mascha Vang, Blogger. Sune Bang, Administrerende direktør og partner, Kommunikationsbureauet København. Anne Poulsen, Nordisk direktør, WFP - FNs Fødevareprogram. Karin Aaen, Informationschef, UNICEF Danmark.

Arrangør: CARE Danmark.

Dag: 17. juni 18:00 - 18:30

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

 

Resumé:

 

Udenrigsminister Kristian Jensens spritnye udkast til en dansk udviklingspolitisk strategi sat på spidsen af de Radikales Martin Lidegaard og Socialdemokraternes Mette Gjerskov. Clement Kjærsgaard sørger for højt tempo, niveau og udbytte i samtlige 30 minutter.

Beskrivelse:

Udenrigsminister Kristian Jensens spritnye udkast til en dansk udviklingspolitisk strategi sat på spidsen af de Radikales Martin Lidegaard og Socialdemokraternes Mette Gjerskov. Clement Kjærsgaard sørger for højt tempo, niveau og udbytte i samtlige 30 minutter.

Deltagere:

Kristian Jensen, Udenrigsminister, Venstre. Mette Gjerskov, MF, Socialdemokraterne. Martin Lidegaard, MF, Radikale. Clement Kjærsgaard, Moderator.

Lørdag d. 18. juni

Arrangør: IMCC.

Dag: 18. juni 09:00 - 10:00

Sted: C1 Spejdernes og Ungdommens hus - Cirkuspladsen

 

Resumé:

IMCC Uland inviterer alle fra individ over civilsamfundsorganisationer til erhvervsliv til at diskutere, hvordan vi bidrager til at opnå én eller flere SDGs. Kom og sæt dit arbejde på vores interaktive model af de globale udviklingsmål, og vær med til at tydeliggøre den forskel vi i fællesskab gør.

Beskrivelse:

I 2015 vedtog alle FNs medlemslande 17 nye verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGs), der skal guide den globale udvikling de næste 15 år. En væsentlig forskel fra de tidligere MDGs er, at SDGs er universelle mål, hvorfor Danmark også forventes at bidrage til opnåelsen nationalt såvel som internationalt. IMCC Uland inviterer alle fra individ over civilsamfundsorganisationer til erhvervsliv til at diskutere, hvordan vi bidrager til opnåelsen af én eller flere SDGs. Sammen vil vi udarbejde en kort beskrivelse af jeres rolle og linke den til de(n) specifikke SDG I arbejder med. Sammen med dig vil vi illustrere hvor bred en vifte af aktører, der rent faktisk arbejder for en bæredygtig fremtid. Vores interaktive model af SDGs er ved sessionens ende forhåbentlig propfyldt med gode aktiviteter som vi kan formidle videre til udviklingsordførerne - derfor har vi brug for dig!

Deltagere:

Mathilde Boye, Frivillig, IMCC.

Arrangør: Udenrigsministeriet.

Dag: 18. juni 09:00 - 09:45

Sted: B6 Udenrigsministeriet - Nordlandspladsen

 

Resumé:

På tærsklen til gennemførelsen af de 17 nye Verdensmål var opgaven at finde løsninger, der sikrer piger adgang til uddannelse, kvinder adgang til at deltage politisk og økonomisk og viser, hvordan øget ligestilling skaber økonomisk vækst og fremgang. Tusindvis deltog i arrangementer ifm. konferencen

Beskrivelse:

På tærsklen til gennemførelsen af de 17 nye Verdensmål var opgaven at finde løsninger, der sikrer piger adgang til uddannelse, kvinder adgang til at deltage politisk og økonomisk og viser, hvordan øget ligestilling skaber økonomisk vækst og fremgang. Tusindvis deltog i arrangementer ifm. konferencen

Deltagere:

Martin Bille Hermann, Direktør, Udenrigsministeriet. Katja Iversen, CEO, Women Deliver. Lotte Hansen, Adm direktør, Hansen Agenda.

Arrangør: BØRNEfonden.

Dag: 18. juni 09:30 - 10:00

Sted: F5 PrimeTime - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

 

Beskrivelse:

En ny dansk investeringsfond skal forbedre fødevarer i udviklingslande og fremhæves som eksempel på, hvordan off. og privat kapital kan løse globale udfordringer. Adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark og BØRNEfondens CEO Bolette Christensen spørger: Må bistand godt være business?

Deltagere:

Torben Möger, Adm Direktør, PensionDanmark. Bolette Christensen, CEO, BØRNEfonden.

Arrangør: Norden i Fokus. FN Byen.

Dag: 18. juni 10:00 - 11:00

Sted: C2 Nordens Telt - Cirkuspladsen

 

Resumé:

Hvordan kan de nordiske lande, herunder civilsamfundet arbejde sammen om implementeringen af verdensmålene, og kan/vil Norden fastholde sin førerposition som en udviklingspolitisk ”supermagt”, når vi ser frem mod 2030?

Beskrivelse:

De nordiske lande har en lang og stolt tradition for at gå forrest, når det handler om en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Med vedtagelsen af FN’s nye verdensmål (SDG’erne) er der sat konkrete mål for verdens udvikling frem mod 2030. Flere nordiske lande arbejder lige nu på handlingsplaner for national implementering af målene og på markante omlægninger af deres internationale udviklingspolitikker. Hvordan kan de nordiske lande, herunder civilsamfundet arbejde sammen om implementeringen af SDG’erne, og kan/vil Norden fastholde sin førerposition som en udviklingspolitisk ”supermagt”, når vi ser frem mod 2030?

Deltagere:

Henrik Dam Kristensen, MF (S) Præsident Nordisk Råd, Folketinget. Camilla Brückner, Direktør, UNDPs nordiske repræsentationskontor. Britt Bohlin, Direktør, Nordisk Råd. Morten Emil Hansen, Direktør, Policy Advice. Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, DIIS. Lene Johansen, Journalist/ordstyerr, Freelance.

Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp.

Dag: 18. juni 10:00 - 11:00

Sted: K25 Pilekroen elbæk strategi & kommunikation - Kirkepladsen

 

Resumé:

Debat om udenrigspolitisk strategi: Er det muligt at få mere Danmark i Verden ved, at vi prioriterer det vi gør bedst? Eller er prioriteringer og besparelser i bistanden lig med mindre Danmark i verden?

Beskrivelse:

Er det muligt at få mere Danmark i Verden ved, at vi prioriterer det, vi gør bedst og dermed rent faktisk bliver stærkere, fordi verden skriger på danske løsninger - hvad enten det er velfærd, demokrati eller miljø? Mister Danmark nødvendigvis indflydelse, når vi lukker ambassader, bruger færre penge på udviklingsbistand og flere penge på flygtninge i Danmark? Eller er prioriteringer i udenrigspolitikken og besparelser i udviklingsbistanden ensbetydende med mindre Danmark i verden? Folkekirkens Nødhjælp har inviteret den verdenskendte økonom og leder af Columbia University i New York’s "Earth Institute” til at debattere Danmarks rolle i verden med udenrigsminister Kristian Jensen, formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen. Annegrethe Rasmussen, der til daglig bor og arbejder Washington og som har dækket udenrigspolitik for flere danske medier i årtier modererer debatten, der foregår på engelsk.

Deltagere:

Jeffrey Sachs, Økonom og direktør, Earth Institute Columbia University. Kristian Jensen, Udenrigsminister, Udenrigsministeriet. Mogens Lykketoft, Formand FN’s Generalforsamling, FN. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp. Annegrethe Rasmussen, Udenrigskorrespondent Washington DC.

Arrangør: BØRNEfonden.

Dag: 18. juni 10:30 - 11:00

Sted: F5 PrimeTime - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek
Beskrivelse:

 

Eksplosivt voksende ungdomsårgange og et stort antal arbejdsløse unge er en af de største udfordringer, Afrika står overfor. LOs formand og formand for Ulandssekretariatet, Lizette Risgaard, diskuterer mulige løsninger med CEO i BØRNEfonden, Bolette Christensen. Reimer Bo Christensen leder debatten.

Deltagere:

Lizette Risgaard, Formand, LO. Bolette Christensen, CEO, BØRNEfonden.

Arrangør: Udenrigsministeriet.

Dag: 18. juni 11:30 - 12:30

Sted: B6 Udenrigsministeriet - Nordlandspladsen

Udenrigsministeren præsenterer første udkast til en ny udviklingspolitisk strategi. Kom og deltag aktivt i debatten, når udenrigsministeren sammen med repræsentanter fra civilsamfundet, erhvervslivet og ungdommen drøfter fremtidige danske investeringer i udvikling - #voresDKaid.

Beskrivelse:

Udenrigsministeren præsenterer første udkast til en ny udviklingspolitisk strategi. Kom og deltag aktivt i debatten, når udenrigsministeren sammen med repræsentanter fra civilsamfundet, erhvervslivet og ungdommen drøfter fremtidige danske investeringer i udvikling - #voresDKaid.

Arrangør: Hammershus Fairtrade.

Dag: 18. juni 11:30 - 12:30

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

 

Resumé:

Kom og vær med til at få fagfolk til at sætte nye ord på både kritik og visioner, der kan tages med i høringssvar til Kristian Jensen. Særlig kunstnerisk tolkning hjælper med at sætte ny lyd eller krop på de indforståede termer, så vi måske ser nye vinkler, får anderledes ideer eller aha-oplevelser.

Beskrivelse:

Hvad er det for en ny udviklingspolisk strategi, som Kristian Jensen lige har præsenteret og sendt i høring? Kom og vær med til at få fagfolk til at sætte nye ord på både kritik og visioner, der kan tages med i høringssvarene. Du inviteres til at være med til at sætte rammen for oplæg, der nok kommer til at klappe til emner som: Humanitære indsatser versus langsigtet bistand; verdensmålene i Danmark og i resten af verden; samt civilsamfundets rolle og demokrati. Særlig kunstnerisk tolkning hjælper med at sætte ny lyd eller krop på de lidt indforståede termer, så vi måske ser nye vinkler, får anderledes ideer eller aha-oplevelser.

Arrangør:Folkekirkens Nødhjælp.

Dag: 18. juni 11:30 - 12:30

Sted: K25 Pilekroen elbæk strategi & kommunikation - Kirkepladsen

 

Resumé:

Der er brug for flere investeringer i udviklingslandene, hvis vi skal nå i mål med FN’s nye verdensmål. Flere danske investorer, virksomheder og NGOer ser et fælles potentiale, men hvor meget af snakken er varm luft, og hvor meget er reelle tiltag? Kom og deltag i debatten.

Beskrivelse:

Der er brug for mange flere investeringer i udviklingslandene, hvis vi skal nå i mål med FNs nye verdensmål i 2030. Mange danske investorer, virksomheder og NGOer ser et fælles potentiale – men hvor meget af snakken er varm luft, og hvor meget er reelle tiltag? Kom og deltag i debatten med topfolk fra det danske erhvervsliv og civilsamfund om muligheder og risici.

Deltagere:

Torben Möger Pedersen, Adm Direktør, PensionDanmark. Flemming Nør-Pedersen, Direktør, Landbrug & Fødevarer. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp. Kim Skibsted Nøhr, Kommunikationsdirektør, Grundfos. Mette Boye, Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Arrangør: Danish Egyptian Dialogue Institute.

Dag: 18. juni 14:30 - 15:30

Sted: G24 DEDI - Det arabiske Initiativ

 

Resumé:

Kønsbaseret vold i Egypten er et omfattende samfundsproblem. Men hvor stort er problemet egentligt?Mød Amel Fahmy der er direktør for kønsforskningscenteret Tadwein i Cairo, der bruger dataresearch og evidensbaseret viden om køn til at fremme ligestilling og bekæmpe kønsbaseret vold i Egypten.

Beskrivelse:

Tal og fakta er et våben mod kønsbaseret vold i Egypten Kønsbaseret vold i Egypten er et omfattende samfundsproblem. Men hvor stort er omfanget af volden egentlig og hvordan bekæmper man, som egyptisk organisation, et fænomen som er dybt forankret i kultur og sociale strukturer? Amel Fahmy er direktør for kønsforskningscenteret Tadwein, der bruger dataresearch og evidensbaseret viden om køn til at fremme ligestilling og bekæmpe kønsbaseret vold i Egypten. Amel fortæller om situationen i Egypten, om omfanget af volden, og om hvordan Tadwein arbejder i den egyptiske kontekst. Desuden præsenterer hun Tadweins seneste projekt, en database i form af et digitalt kort over Egypten, som viser informationer om tidligere projekter i Egypten med fokus på kønsbaseret vold. Kortet er et effektivt værktøj for projektudvikling, da det giver overblik over tidligere indsatser, og samtidig kan være med til at identificere ’huller’ i indsatsen for at bekæmpe kønsbaseret vold.

Deltagere:

Amel Fahmy, Researcher, TADWEIN.

Arrangør: Danmarks Statistik.

Dag:18. juni 14:30 - 15:30

Sted: J25 #Faktaboksen - Kæmpestranden

 

Resumé:

FN har præsenteret en liste bæredygtighedsmål – også kaldet Sustainable Development Goals (SDG’er). Hvert FN-medlemsland skal vælge, hvilke af de 169 delmål fordelt på 17 områder, det vil sætte fokus på. Dette event ser på, hvordan Danmark ud fra erhvervsmæssige interesser skal vælge.

Beskrivelse:

FN har præsenteret en liste bæredygtighedsmål – også kaldet Sustainable Development Goals (SDG’er) - der skal være med til at sikre en bedre fremtiden for Jorden og dens befolkning. Hvert af FNs medlemslande skal vælge, hvilke af de 169 delmål fordelt på 17 områder på listen, det vil sætte fokus på, og i dette event vil forsøge at klarlægge, hvordan Danmark ud fra erhvervsmæssige interesser skal vælge. SDG’erne sigter bredt og indeholder målsætninger for områder såsom sundhed og ligestilling samt økonomisk vækst, bæredygtig industri og klima. I et panel, der består af politikere og erhvervslivet skal det bl.a. diskuteres, hvilke udfordringer og fordele SDG’erne kan give Danmark og dansk erhvervsliv. Kan det lade sig gøre at sammensætte et udpluk af målene, der fremmer både de definerede indsatsområder samt erhvervslivets interesser? Hvad bliver konsekvenserne, hvis det ikke lykkes?

Deltagere:

Steen Gade, tidl MF initiativtager til org Nyt Europa. Susanne Stormer, Global chef for bæredygtighed, Novo Nordisk. Lars Goldsmith, Konsulent og kandidat for Socialdemokraterne. Emilie Lundblad, Konservative Folkeparti. Jørgen Elmeskov, Rigsstatistiker og medlem af FNs High Level Group for SDG Statistical Capacity Building og klimaråde. Thomas Bernt Henriksen, Debatredaktør, Dagbladet Børsen.

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag: 18. juni 14:30 - 15:30

Sted: J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

 

Resumé:

 

Danmark skal have ny udviklingspolitik, og Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast fredag på Folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu og hør hvad politikere, virksomheder og NGO’er mener, vi skal satse på fremover. #voresdkaid

Beskrivelse:

Følg debatten på #dkaid og #voresdkaid

Deltagere:

Marcus Knuth, Udlændinge- og integrationsordfører, Venstre. Ulla Sandbæk, Udviklings- og kirkeordfører, Alternativet. Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke.

Arrangør: Hammershus Fairtrade.

Dag: 18. juni 14:45 - 15:45

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

 

Resumé:

Globale Læger er en ung, dansk, tværfaglig civilsamfundsorganisation! Lær os at kende og tal med os om vigtigheden af sundhed i udviklingsindsatsen, verdensmålene og dansk udviklings- og udenrigspolitik.

Beskrivelse:

Globale Læger er en ung, dansk, tværfaglig civilsamfundsorganisation, som indenfor global sundhed sætter fokus på sundhedssystemer og sundhedsmedarbejdere. For alle mennesker er sundhed en hjørnesten i livet, og ethvert bæredygtigt samfund har behov for en velfungerende sundhedssektor til at understøtte både individets og samfundets udvikling. Denne nødvendighed understreges af FN's verdensmål. Det er derfor vigtigt at inkludere sundhed i udviklingsindsatsen, herunder danske udviklings- og udenrigspolitik. Lær os at kende og tal med os om vigtigheden af sundhed i udviklingsindsatsen, verdensmålene og dansk udviklings- og udenrigspolitik.

Deltagere:

Jacob Hejmdal Gren, Globale Læger. Sophie Lauridsen, Globale Læger. Jim Innocent Ngoga, Globale Læger. Line Ervolder Christensen, Globale Læger.

Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp. Dagbladet Information. Demokrati Scenen.

Dag: 18. juni 15:30 - 16:15

Sted: D8 Demokrati Scenen - Ved Brandstationen

 

Resumé:

Hvad gør vi ved de globale udfordringer i en tid, hvor Trump vil bygge mur til Mexico, UK vil ud af EU og Norden kigger indad i stedet for udad? Kan NGO’er og virksomheder redde verden uden hjælp fra regeringerne? Med: Jeffrey Sachs, Birgitte Qvist-Sørensen, Peder Holk Nielsen og Connie Hedegaard

Beskrivelse:

Verdens udfordringer har aldrig været mere globale, men samtidig ser vi overalt i Vesten politikere vende sig mod det nationale. I USA har Trump, der vil bygge en mur til Mexico, medvind. UK vil måske ud af EU. De nordiske lande kigger indad i stedet for udad. Hvad betyder det for den bæredygtige udvikling? Civilsamfundet er vokset ud af nationalstaten og har traditionelt udfordret nationale regeringer. I dag er de formidlere af det globale fællesskab. På samme måde er virksomhederne sprunget ud af nationale behov, men er i dag afhængige af den globale økonomi. Således står civilsamfund og virksomheder nu sammen – overfor regeringerne? – og siger: Vi kan ikke gå tilbage. Eller kan vi? Deltagere: Jeffrey Sachs, Økonom og direktør, Earth Institute Columbia University, Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp og Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes. Tidl. Klimakommisær og formand for den grønne tænketank Concito, Connie Hedegaard er moderator for debatten.

Deltagere:

Jeffrey Sachs, Økonom og direktør, Earth Institute Columbia University. Peder Holk Nielsen, CEO, Novozymes. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp. Connie Hedegaard, Formand, Concito.

Arrangør: Udenrigsministeriet.

Dag: 18. juni 16:00 - 17:00

 

Sted: B6 Udenrigsministeriet - Nordlandspladsen

Resumé:

Historiske menneskestrømme har sat EU og Danmark under pres. Nogle flygter fra krig, andre fra fattigdom. Udenrigsministeren vil sammen med bl.a. FN’s særlige repræsentant for flygtninge og migranter, debattere, om det er realistisk at finde en global løsning. Og hvad er Danmarks rolle?

Beskrivelse:

Historiske menneskestrømme har sat EU og Danmark under pres. Nogle flygter fra krig, andre fra fattigdom. Udenrigsministeren vil sammen med bl.a. FN’s særlige repræsentant for flygtninge og migranter, debattere, om det er realistisk at finde en global løsning. Og hvad er Danmarks rolle?

Deltagere:

Kristian Jensen, Udenrigsminister, Udenrigsministeriet. Karen, AbyZaid, UN.                 

Arrangør: Hammershus Fairtrade.

Dag: 18. juni 16:00 - 17:00

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

 

Resumé:

Mange lande i Afrika oplever en stor økonomisk vækst, bl.a. båret af en stærk iværksætterånd. Der er dog ofte mange kulturelle og økonomiske udfordringer, når der arbejdes med fattigdoms-reduktion, Fair Trade og bæredygtig virksomheds- og produktudvikling. Debat med udgangspunkt i konkrete eksempler

Beskrivelse:

Mange lande i Afrika oplever en stor økonomisk vækst, bl.a. båret af en stærk iværksætterånd. Der er dog ofte mange kulturelle og økonomiske udfordringer, når der arbejdes med fattigdoms-reduktion, Fair Trade og bæredygtig virksomheds- og produktudvikling. Debat med udgangspunkt i konkrete eksempler og deltagelse af danske virkomhedsfolk.

Arrangør: Højskolerne.

Dag: 18. juni 16:00 - 17:00

Sted: E21 Det Globale Telt - Kampeløkke Havn

 

Resumé:

Verdens Bedste Nyheder og Globale Historiefortællere sætter sammen med en række unge fokus på det halvfulde glas. På konstruktive historier om globale udfordringer. På bæredygtig omstilling frem for på klimaforandringer og visionære aktivister frem for politisk handlingslammelse.

Beskrivelse:

Verdens Bedste Nyheder og onlinemagasinet globalstory.dk sætter sammen med en række unge fokus på det halvfulde glas. På konstruktive historier om globale udfordringer. På bæredygtig omstilling frem for på klimaforandringer og visionære aktivister frem for politisk handlingslammelse. globalstory.dk er et onlinemagasin med historier om og fra den globaliserede verden, fortalt af højskoleelever. Historierne er deres blik på den store verden, når de møder den på studieturene, eller når globale udfordringer kommer til Danmark. Verdens Bedste Nyheder er en nyhedskampagne, der formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene, læner sig op ad FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og følger udviklingen for hvert mål. Vi inviterer en række højskoleelever til at fortælle historier om deres møder med handlekraftige mennesker, der fokuserer på løsninger frem for problemer, og som tager sagen i egen hånd.

Deltagere:

Globale Historiefortællere, Højskolerne. Verdens Bedste Nyheder.

Arrangør: BØRNEfonden.

Dag: 18. juni 17:30 - 18:00

Sted: F5 PrimeTime - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

 

Resumé:

Formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft og BØRNEfondens formand Stine Bosse tager en debat om FN’s Verdensmål, som de næste 15 år skal drive verden i en bedre retning. Reimer Bo Christensen søger svar fra de to debattører: Hvordan implementerer lande, virksomheder og organisationer?

Beskrivelse:

Formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft og BØRNEfondens formand Stine Bosse tager en debat om FN’s Verdensmål, som de næste 15 år skal drive verden i en bedre retning. Reimer Bo Christensen søger svar fra de to debattører: Hvordan implementerer lande, virksomheder og organisationer?

Deltagere:

Mogens Lykketoft, Formand, FN's Generalforsamling. Stine Bosse, Formand, BØRNEfonden.

Arrangør:Alternativet.

Dag: 18. juni 17:30 - 18:00

Sted: G20 Alternativet - Allinge Havn, inder- og ydermole

 

Resumé:

Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk. Venlig revolutions-talk: Vores talks minder om TED talks. Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig.

Beskrivelse:

Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk. Venlig revolutions-talk: Vores talks minder om TED talks. Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Facilitator: Mozhdeh Ghasemyani

Deltagere:

Leila Stockmarr, politisk rådgiver, Alternativet. Mozhdeh Ghasemyani, medlem, Alternativet.

Søndag d. 19. juni

Arrangør: Danish Egyptian Dialogue Institute. DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

Dag: 19. juni 10:30 - 12:00

Sted: G24 DEDI - Det arabiske Initiativ

 

Resumé:

Få en oplevelse med interkulturel dialog og udforsk egne og andres holdninger med DUFs Dialogambassadører, der konkret vil bruge dialog som redskab og metode til at reflektere over dansk-arabiske relationer og mellemmenneskeligt ansvar.

Beskrivelse:

DUFs Dialogambassadører er unge frivillige fra Danmark og Mellemøsten, der bruger dialog tila at håndtere uenigheder og fremme gensidig forståelse på tværs af religion, køn, nationalitet og politiske tilhørsforhold. Siden 2009 har Dialogambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark gennemført dialogaktiviteter for 20.000 unge i de tre lande. Vær med, når Dialogambassadørerne bruger dialog som redskab til at håndtere spørgsmål om integration, demokrati i Mellemøsten og danske interesser i den arabiske verden.

Deltagere:

Hans Chr Korsholm Nielsen, Direktør, DEDI. Clara Elizabeth Rubin, Dialogambassadørambassadør, DUF. Lasse Tørslev, Dialogambassadør, DUF.

Arrangør: Udenrigsministeriet.

Dag:19. juni 10:30 - 11:30

Sted:B6 Udenrigsministeriet - Nordlandspladsen

Resumé:

Se gaver fra hele verden - og for enhver smag - og hør Kristian Jensen fortælle om dem. Med afsæt i gaverne vil han samtidig berette om den første, koldeste, varmeste, længste og vigtigste rejse som Udenrigsminister.

Beskrivelse:

Se gaver fra hele verden - og for enhver smag - og hør Kristian Jensen fortælle om dem. Med afsæt i gaverne vil han samtidig berette om den første, koldeste, varmeste, længste og vigtigste rejse som Udenrigsminister.

Deltagere:

Kristian Jensen, Udenrigsminister, Udenrigsministeriet.

Arrangør: Landsforeningen Levende Hav.

Dag: 19. juni 11:00 - 11:55

Sted:H16 Retfærdigt og miljøvenligt fiskeri. - Allinge Havn, Bådpladser

 

Resumé:

Vi skriver 2016 og en håndfuld ekstremt rige ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning. Milliarder gemmes i skattely, mens verden skriger på penge til udvikling og omstilling. Men en anden vej er mulig. Workshop med kampagnekoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke Maja Andersen

Beskrivelse:

Ud af uligheden – Ind med retfærdigheden! Vi skriver 2016 og en håndfuld ekstremt rige ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning. Milliarder gemmes i skattely, mens verden skriger på penge til udvikling og omstilling. Konsekvenserne ses i form af enorme sociale og miljømæssige ubalancer og uretfærdigheder. Men en anden vej er mulig. Vi tager en diskussion om borg på Levende Havs kutter, Anton. Alle er velkomne. Workshop med kampagnekoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke Maja Andersen

Deltagere:

Maja Andersen, kampagnekoordinator, Mellemfolkeligt Samvirke.

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Dag: 19. juni 12:30 - 14:00

Sted: J17 Mellemfolkeligt Samvirke - Kæmpestranden

 

Resumé:

Hvert år rejser mange unge til et uland for at arbejde frivilligt og gøre en forskel. Men hvilken forskel gør de unge frivillige egentlig? Og for hvem? MS inviterer til paneldebat og dilemmaspil og bliv udfordret på, hvordan du ville håndtere nogle af de dilemmaer, man kan stå i som frivillig.

Beskrivelse:

Leder af MS’ rejseprogram Global Contact Lasse Jensen, turismeekspert Jens Friis Jensen & Mette Fog Olwig fra International Udvikling på Roskilde Universitet, samt to tidligere u-landsfrivillige. Mange unge pakker hvert år rygsækken og rejser til Asien, Afrika eller Sydamerika for at arbejde frivilligt og gøre en forskel. Og stadig flere NGO’er og firmaer står klar til at tilbyde skræddersyede rejser, som kombinerer frivilligt arbejde, grupperejser, riverrafting og safari. Men gør de unge frivillige en forskel? Og i så fald hvilken forskel og for hvem? MS vil gerne nuancere debatten og tale åbent om både problemstillinger, dilemmaer samt hvad frivillige såvel som 'modtagere' vinder og taber. Derfor inviterer vi til dilemmaspil og paneldebat om dannelsesrejser, kulturmøder, globalt udsyn og fattigdomsturisme. Dilemmaspillet tager udgangspunkt i historier fra tidligere frivillige og udfordrer dig på, hvordan du ville håndtere de dilemmaer, man kan stå overfor som frivillig.

Deltagere:

Lasse Jensen, Mellemfolkelit Samvirke. Jens Friis Jensen, Turismeekspert. Mette Fog Olwig, Lektor, Internationale Udviklingsstudier.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies