ForsideAktuelt

Arrangementer med fokus på udvikling

 

Med over 3.000 arrangementer fordelt på fire dage kan det officielle folkemødeprogram være lidt af en mundfuld.

 

Derfor udvælger CISU hvert år en række arrangementer med særlig relevans for CISUs medlemsorganisationer og deres input.

 

Er der noget, vi har overset, er du meget velkommen til at sende en mail til Kim Jensen på kj@cisu.dk.

 

Husk, at du kan tilføje aktiviteter arrangeret af CISUs medlemsorganisationer i kalenderen. Så kommer de automatisk med.

 

Har du reportager eller referater, modtager vi også gerne dem på kj@cisu.dk

 

 

OBS: Nedenstående er løbende hentet fra oplysninger på Folkemødets kalender. Det er vores erfaring, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Desværre er det i 2018 ikke muligt at linke til arrangementer.

 

 

Arrangør: PenSam

Tema: Debat - Økonomi, finans og skat - EU og udenrigspolitik

Hvor: D6 - FOA og PenSam

Hvis skattely skal bekæmpes, kræves politisk vilje og stort investoransvar

 

Vi debattere henholdvist politikernes og investorernes ansvar for at bekæmpe skattely

Deltagere

Torsten Fels, Adm. direktør, PenSam

Arrangør:  Institut for Menneskerettigheder

Hvor: B18 - Institut for Menneskerettigheder

 

Kan dansk udviklingsbistand lette presset på Europa OG arbejde meningsfuldt med afviste migranter?

Udviklingsbistand handler i stigende grad om at stoppe migrationsstrømme og mindske terrortruslen mod Europa og Danmark. Midt på migrantruten fra Vestafrika ligger Sahel-regionen, et område præget af fattigdom, kriminalitet og menneskesmugling. Regionens skrøbelige stater er truet af Boko Haram og andre terrorgrupper, og Europa engagerer sig i stigende grad militært i regionen for at undgå at staterne kollapser. Også det danske engagement i regionen strækker sig fra udviklingsbistand til militære tropper i Mali. De fleste er enige om, at en militær indsats ikke kan stå alene. Men er det overhovedet realistisk, at dansk bistand kan afhjælpe presset på Europa? Kan menneskerettigheder overhovedet gøre en forskel her? Og hvordan kan vi arbejde med meningsfuldt med afviste migranter, deres sikkerhed og rettigheder, når de vender hjem? Vi har sammensat et panel af eksperter og praktikere med kendskab til Vestafrika – og så udfordrer vi politikerne – oversælger I bistanden?

Deltagere

Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre
Jean-Pierre Zafiryadis, Leder, Nigers konsulat i København
Thomas Ubbesen, Journalist og forfatter, selvstændig
Peter Viggo Jakobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
Eva Grambye, International Direktør, Institut for Menneskrettigheder

Arrangør:  Københavns Universitet

Hvor: G26 - Københavns Universitet

Ideerne til at regulere det globale klima myldrer frem. Men hvem skal styre vulkanerne - og hvordan?

Ideerne til, hvordan vi kunstigt kan sænke globale temperaturer og fjerne CO2 fra luften, myldrer frem. Men hvordan sikrer vi, at en syntetisk sky over Arktis ikke skaber tørke i Asien? Hvem skal styre de kunstige vulkaner, der måske køler Jorden ned? Og kan vi indfange CO2 med algefarme i Nordsøen?

Deltagere

Lars Tønder, politisk filosof og demokratiforsker, Københavns Universitet
Olaf Corry, forsker i international politik, Københavns Universitet
Marianne Thyrring, Direktør, DMI
Mogens Lykketoft, MF, tidl. formand for FNs Generalforsamling, Socialdemokratiet

Arrangører: FN Byen, UNDP - FN's Udviklingsprogram, UNEP DTU Partnership, IFU - Investeringsfonden for udviklingslande

Hvor:A1 - FN Byen

Hvordan kan danske virksomheder skabe forretning med Verdensmålene i udviklingslande?

Handler det kun om at tjene penge, eller har virksomhederne også en social forpligtelse, når de driver forretning i udviklingslande? Kom, hør og diskuter hvordan danske virksomheder kan skabe merværdi på bundlinjen og samtidig bidrage til bedre levevilkår for de lokale i fattige lande. Der er mange danske virksomheder, der har omfattende aktiviteter i Afrika, Asien og Latinamerika. Hvorfor ser de disse nye markeder som attraktive? Hvad er deres forretningsstrategi? Kan de bruge FN’s 17 Verdensmål som pejlemærke i deres kommercielle aktiviteter? Og hvilke udfordringer er der, hvis virksomhederne både skal gøre godt og tjene penge?

Deltagere

Pernille Enggaard, Journalist, Radio24syv
John Christensen, Direktør, UNEP DTU Partnership
Camilla Brückner, Direktør, UNDPs nordiske kontor
Susanne Stormer, Vice President, Corporate Sustainability, Novo Nordisk
Tommy Thomsen, CEO, IFU
Joe Nielsen, Partner, A.P. Møller Capital

Arrangør:  Helsinki-komiteen, CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Korruption, både den hårde og den bløde, er en af de største hindringer for udvikling i verden.
Talerne har erfaring med civilsamfundets problemer med korruption i flere lande, ikke mindst i tidligere kommunistiske og autoritære lande.

Deltagere

Karsten Fledelius, Universitetslektor emer., Helsinki-komiteen
Mette Frisk Jensen (tbc), PhD, korruptionsforsker., Århus Universitet
Mikael Lyngbo, Politimester (pens.), Helsinki-komiteen
Hanne Severinsen, Tidl. MF, Helsinki-komiteen

Arrangør: Institut for Menneskerettigheder, Det Udenrigspolitiske Selskab

Hvor: B18 - Institut for Menneskerettigheder

Debat om menneskerettighedernes fremtidige placering i dansk udenrigspolitik

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Steven L. B. Jensen fortæller, hvilken rolle menneskerettighederne spiller i dansk udenrigspolitik, og hvordan denne rolle har ændret sig gennem tiden. På baggrund af oplægget debatterer tre ungdomspolitikere fra hhv. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Radikal Ungdom og Venstres Ungdom, hvilken rolle menneskerettighederne fremover bør spille i dansk udenrigspolitik. Publikum bliver inddraget i debatten ved at blive stillet over for konkrete dilemmaer, der relaterer sig til menneskerettigheder i udenrigspolitik.

Deltagere

Steven L. B. Jensen, Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
Charlotte Flindt Pedersen, Direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab
Jonas Hall-Andersen, Ordfører for internationale forhold, Radikal Ungdom
Maj Jensen Christensen, Afgående forbundssekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Morten Møller Sørensen, Udenrigs- og forsvarspolitisk ordfører, Venstres Ungdom

Arrangør: FN Byen, UNOPS – FN’s kontor for projektledelse

Hvor: A1 - FN Byen

The successes and the risks associated with infrastructure projects in fragile states.

Eventbeskrivelse

Congo, Afghanistan, South Sudan, Somalia—how can infrastructure help bring peace and stability? Access to well-functioning and sustainable infrastructure is both fundamental for economic development and essential to human wellbeing. It is no accident that some of the world’s most daunting conflict zones also have the biggest infrastructure needs. What are the limits and opportunities for infrastructure in conflict zones? How can Denmark and Danish companies contribute to peace and stability through infrastructure? Which infrastructure programmes may contribute to economic growth, poverty reduction and improved access to services? Nikolaj Gilbert, Director, United Nations Office for Project Support (UNOPS), Peer Shouten, Danish Institute for International Studies (DIIS), Jesper H. Brix, MFS (Læger uden Grænser) and Stephen Hart, European Investment Bank discuss their experience of successes and risks associated with infrastructure projects in fragile and conflict-affected states.

Deltagere

Nikolaj Gilbert, Director, United Nations Office for Project Support (UNOPS)
Peer Shouten, Postdoc, Danish Institute for International Studies (DIIS)
Jesper H. Brix, Direktør, Læger uden Grænser
Stephen Hart, Head of Office, European Investment Bank

Arrangør: IMCC, CISU - Civilsamfund i Udvikling, Landsforeningen Levende Hav

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Undervisning om køn, krop og seksualitet er obligatorisk i folkeskolen. Men gør vi det godt nok?

 

Kravene til seksualundervisningen i folkeskolen bliver større og større. Dette medfører, at der hviler et stort ansvar på de danske folkeskolelærer og sundhedsplejersker. Den stigende digitalisering og det øget brug af sociale medier er blot med til at gøre seksualundervisningen endnu mere udfordrende. Der eksisterer allerede en lang række obligatoriske læringsmål omkring køn, krop og seksualitet, som eleverne skal opfylde. Men er det kun folkeskolelærernes og sundhedsplejerskernes ansvar at løfte denne opgave? Og er de unge klædt godt nok på til at møde de udfordringer, der måtte relatere sig til køn, krop, seksualitet, relationer, grænser og digital adfærd? Til at debattere dette, har vi inviteret en række elever, politikere, NGO’er og andre relevante aktører til en paneldebat. Her vil vi debattere hvordan, at de danske unge får den bedst mulige seksualundervisning. Ikke blot den seksualundervisning de har krav på, men den seksualundervisning de har brug for og fortjener.

Deltagere

Jacob Agerbo Thomsen, Medlem af Landsbestyrelsen, IMCC

Arrangør:  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Hvor: C3 - Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Hvor ambitiøs kan Danmark være? Hør udviklingsministeren og ungdomsdelegater sætte mål.

Hør udviklingsministeren og ungdomsdelegater sætte mål for unges inddragelse i bæredygtig udvikling – og giv dit besyv med! Udvikling skal ske med og af de unge. Vi har den største unge-generation nogensinde og unge skal inddrages og have ejerskab over udviklingsprocesser. Unge kan gøre en forskel, så udvikling bliver bæredygtig udvikling. Men hvor langt kan Danmark gå for at inddrage unge i bæredygtig udvikling, og med hvilke resultater? Udviklingsminister Ulla Tørnæs og ungdomsdelegaterne giver deres bud på den bedste fremtid som de kan forestille sig, når de i et talkshow taler om unge og verdensmål, med særligt fokus på bæredygtig udvikling i relation til ligestilling, klimaindsats, sundhed og stærke institutioner. Velkomst ved Kasper Sand Kjær, formand for DUF. Seks ungdomsdelegater er i 2018 del af et nyt globalt ungeprogram i DUF, der bl.a. styrker unges mulighed for for deltagelse i bæredygtig udvikling.

Deltagere

Sarah Cheri, Ungdomsdelegat, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd
Ida Paetau, Ungdomsdelegat, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd
Amalie Helmbo, Ungdomsdelegat, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd
Natascha Skjaldgaard, Ungdomsdelegat, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd
Kasper Sand Kjær, Formand, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre

Arrangør:  Statens Serum Institut

 

Hvor: J36 - Statens Serum institut

Hvordan får verden de nye vacciner, som der er så desperat brug for?

 

Næst efter rent vand og kloakering har vacciner haft den største betydning for global sundhed. De har blandt andet udryddet kopper og næste udryddet polio. Alligevel dør der stadig tre millioner børn om året, som kunne være reddet med de eksisterende vacciner. Og der mangler fortsat effektive vacciner mod de store dræbere som HIV, malaria og tuberkulose. Hvorfor er det sådan? Det skyldes blandt andet, at vaccineudvikling er en kompliceret proces, der kræver mange ressourcer. Her spiller Statens Serum Institut en vigtig rolle med at få udviklet nye vacciner til udviklingslandene. På den måde løfter SSI en opgave, som den traditionelle medicinalindustri ikke prioriterer. I debatten ser vi nærmere på nye typer af vacciner og diskuterer, hvad der kræves for at udvikle en ny vacciner, og hvilke flaskehalse, der er.

Deltagere

Morten Ruhwald, Læge, Statens Serum Institut
Dennis Christensen, Seniorforsker, Statens Serum Institut
Hanne Epstein, Teamleder, Læger Uden Grænser
Nicolai Brun, Chef for medicinsk evaluering og biostatistik, Lægemiddelstyrelsen

Arrangør: FN Byen, UNHCR

 

Hvor: A1 - FN Byen

Hør om den Global Compact, der skal sikre en mere forudsigelig og solidarisk tilgang til flygtninge.

 

Mens komplekse og langstrakte konflikter i verden fortsat tvinger et historisk højt antal flygtninge fra deres hjem, er arbejdet med at forbedre og forny det globale svar på flygtningestrømmene i fuld gang. Med New York-erklæringen i 2016 blev FN-landene enige om, at beskyttelsen af flygtninge og støtten til lande, der huser dem, er et fælles internationalt ansvar – og den opgave skal løses mere solidarisk og forudsigeligt. UNHCR fik til opgave at udvikle en Global Compact, der kan styrke håndteringen af flygtningekriser: Flygtninge skal være mere selvforsørgende og inddrages aktivt i deres lokalsamfund; lande, der huser flest flygtninge, skal støttes bedre; og der skal sikres vilkår, så flygtninge frivilligt kan vende hjem. UNHCR holder konsultationer med regeringer og andre aktører, så den færdige Compact kan præsenteres og vedtages til efteråret. Kom og hør, hvordan arbejdet skrider frem, hvorfor det er så nødvendigt med nytænkning, og hvordan ambitionerne kan indfries

Deltagere

Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
Henrik Nordentoft, Repræsentant for UNHCR Region Nordeuropa, UNHCR - FN's flygtningeorganisation
Michael Møller, Director-General, FN kontoret i Geneve

Arrangør: Den Økologiske Produktionsskole

 

Hvor:A2 - Verdensmålenes Telt

Denne parade sætter fokus på Verdensmålene - start og slut ved Verdensmålenes Telt.

Med en parade for Verdensmålene ønsker vi at skabe opmærksomhed om Verdensmålene hos alle Folkemødets gæster. Mindre end 20 % af den danske befolkning kender til Verdensmålene samt hvilke udfordringer, der skal overkommes for at nå målene før 2030. Ved at gå parade for Verdensmålene kan vi skabe opmærksomhed på Verdensmålene og de store udfordringer, der skal handles på i fællesskab for at opnå en mere bæredygtig verden for alle.

Deltagere

Jan Steinrust, Lærer på beklædningsdesign, Den Økologiske Produktionsskole

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke

 

Hvor: A22 - Mellemfolkeligt Samvirke

Verdens fattigste har brug for vækst. Kan socialøkonomiske virksomheder gøre den bæredygtig og grøn?

 

Kan socialøkonomiske virksomheder noget, som almindelige virksomheder eller udviklingsorganisationer ikke kan? Verdens fattigste har brug for vækst. Men hvordan sikrer vi en bæredygtig og grøn vækst, der ikke slider på jordens ressourcer og som kan gøre kløften mellem rige og fattige mindre? Måske kan socialøkonomiske virksomheder være med til at ændre vilkårene og mulighederne for verdens fattigste? Og hvordan sikrer man lokal medindflydelse og at alle led fra råvare til færdigt produkt kan få en levevej ud af det? Hør iværksættere fortælle hvordan en chokoladefabrik skaber jobs i Cape Town og en ny bevidsthed om kvaliteten af egne råvarer og hvordan menstruationsbind får piger i skole i Uganda samtidig med, at de skaber en indtægtskilde for lokale kvinder.

Deltagere

Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke
Peter Kellermann Brandorff, Formand, Kolektiva
Mary Consolata Namagambe, Iværksætter, She for she
Thor Thorøe, Stifter, Social Foodies

Arrangør: Amnesty

Hvor: B16 - Amnesty
VM i Rusland: Hvad gør man, når ens vært er berygtet for at krænke menneskerettighederne?

 

VM i fodbold i Rusland bliver i disse dage fløjtet i gang. I den seneste tid er bølgerne omkring Rusland gået højt, og VM synes at have fået hovedrollen i en diplomatiske krise, der har fået Storbritannien og Island til at boykotte den officielle deltagelse ved VM. Men kan man dømme Rusland og andre lande ude som værtsnation for et sportsevent på baggrund af landets udenrigspolitiske affærer eller anstrengte forhold til menneskerettigheder på hjemmebanen? Eller påvirker man i højere grad landene ved at være inde på banen end ved at råbe op udefra? Vi giver bolden op til kulturordføreren for Venstre, kommunikationschefen for DBU og generalsekretæren for Amnesty i en debat om, hvordan det dilemma skal tackles.

Deltagere

Trine Christensen, Generalsekretær, Amnesty International Danmark
Jakob Høyer, Kommunikationschef, Dansk Boldspil-Union (DBU)
Stinne Bech, Policy-teamleder, Amnesty International Danmark
Britt Bager, MF, Venstre

Arrangør: WFP - FNs Fødevareprogram, FN Byen

 

Hvor: A1 - FN Byen

Flere mennesker sulter pga konflikter. Men hvordan påvirker sult udviklingen af fredelige samfund?

 

Verden står i dag overfor sultkatastrofer, som i antal og omfang er uden fortilfælde. Størsteparten af dem drevet af konflikt. For første gang i 10 år er antallet af sultne steget. Fra 777 millioner til 815 millioner, ifølge rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Over halvdelen af dem, 489 millioner, bor i lande som er ramt af konflikt. Løsning af verdens konflikter er en forudsætning for at nå en verden uden sult i 2030 . Omvendt driver sult konflikt. Knaphed på resourcer, herunder basale fødevarer, kan være en grobund for vold og konflikter. Derfor er forudsætningen for en fredeligere verden også, at alle har adgang til det daglige måltid mad.

Deltagere

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhæjlp
Janne Andersen, Digital Redaktør, Magasinet 360
Louise Stigsgaard Nissen, Redaktør, Magasinet 360
Anne Poulsen, Direktør, WFP - FN's Fødevareprograms Nordiske Kontor
Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre

 

 

Sted: A33 Folkelagkagen - Danchells Anlæg

 

Arrangør:  Landsforeningen Levende Hav

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

 

 

 

Maria Gjerding holder "spørgetime" om bord på Levende Havs kutter Anton om havbrug i Kattegat.

 

Maria Gjerding har både som politiker og som nyvalgt præsident for Danmarks Naturfredningsforening demonstreret en kompetent modstand mod Esben Lunde-Larsens gennemtrumfelse af en drastisk udvidelse af hav(dam)brug i danske farvande. Sagen er aktualiseret af, at der nu er indkommet 37 ansøgninger om placeringstilladelser i Kattegat. Mange anser det som en katastrofe for det danske havmiljø og et radikalt brud med Danmarks bestræbelser siden 80-erne for at begrænse nitrat- og fosforforureningen af danske farvande. Landsforeningen Levende Hav, der er en del af en nystartet kampagne www.nejtilhavbrug.dk , står bag arrangementet. Alle er velkomne om bord på Anton, hvor Maria Gjerding holder "spørgetime". Der spilles højt spil om livet i de danske have til ubodelig skade for havets dyreliv og artsmangfoldighed og dermed også for det naturskånsomme fiskeri. Det tror vi ikke, at danskerne ønsker. Kom om bord på kutter Anton og få svar af Maria Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening

Deltagere

Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningforening

Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Mellemfolkeligt Samvirke, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

 

Hvor: C21 - Folkeoplysningens Telt

Multinationale selskaber undgår skattebetaling i EU og i verdens fattigste lande. Skal EU gribe ind?
Der bliver ført hård skattekonkurrence på verdensplan. Økonomer vurderer, at de nationale statskasser globalt set mister 600 milliarder euro til skattelylande. I 2015 gik et samlet EU glip af 450 milliarder kroner, fordi lande som Luxembourg, Holland og Irland fungerer som skattelylande. Danmark mistede det år 5 milliarder kroner i selskabsskatter. EU-Kommissionen har foreslået en fordeling af selskabsskatteindtægterne mellem EU-landene for at komme problemet til livs. Flere EU-lande, heriblandt den danske regering, går imod Kommissionens initiativer. Hvorfor? Skattespekulation er et globalt problem, der kræver global handling, og EU skal derfor inddrage udviklingslandene på skatteområdet, mener Mellemfolkeligt Samvirke. I udviklingslande især spiller skatter fra virksomheder en afgørende rolle. Et første skridt til at sikre disse er mere gennemsigtighed. Er det EU’s ambition, og skal EU’s skattepolitik ifølge Venstre og Socialdemokraterne også inkludere de fattigste lande?

Deltagere

Maria Rosenberg Rasmussen, Journalist og EU-analytiker, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
Hannah Brejnholt Tranberg, Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke
Jan E. Jørgensen, Medlem af Folketinget, Venstre
Michael Vedsø, Økonomisk rådgiver, Europa-Kommissionen
Rasmus Nørlem Sørensen, Sekretariatsleder og Chefanalytiker, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
Peter Hummelgaard Thomsen, MF, SocialdemokratietKæmpestranden

 

Arrangør: FN Byen, UNDP - FN's Udviklingsprogram

 

Hvor: A1 - FN Byen

Vi stiller skarpt på forventningerne, samt styrker og svagheder ved globalt samarbejde.

 

3 år efter at verdens ledere blev enige om den hidtil mest ambitiøse fælles udviklingsdagsorden, som repræsenterede en stærk politisk erkendelse af, at de udfordringer, vi står overfor, er globale og kun kan løses gennem internationalt samarbejde, ser vi i dag en stigende nationalisme, tilbagetrækning fra internationale samarbejder, og øget mistillid til FN systemet. Vi stiller skarpt på hvorfor. Hvad er styrker og svagheder ved globalt samarbejde? Er forventningerne realistiske? Hvordan styrker vi tilliden til internationale samarbejdsinstitutioner?

Deltagere

Verner Kristiansen, Kommunikationsrådgiver og ordstyrer, Verner Kristiansen ApS
Michael Møller, Director-General, FN kontoret i Geneve
Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre

Arrangør: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Verdens Bedste Nyheder

Hvor:C3 - Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Unge er vigtige i Verdensmålsimplementeringen. Hvordan vil ungdomspolitikerne sikre, at målene nås?

 

 

Den generation, der er unge nu, bliver kaldt Generation Verdensmål, fordi deres engagement, optimisme og indflydelse er altafgørende for at nå de ambitiøse Verdensmål. Spørgsmålet er, hvad unge vil gøre for at sikre, at vi i 2030 har en fuld implementering af Verdensmålene? Vi beder formændene for de danske ungdomspartier diskutere verdensmål, ligestilling og unge som globale aktører, og spørger: Hvad vil I gøre for at skabe bæredygtig udvikling i Danmark og i resten af verden, så vi når i mål med Verdensmålene i 2030?

Deltagere

Chris Bjerknæs, Formand, Dansk Folkeparti's Ungdom
Jakob Sabroe, Landsformand, Venstres Ungdom
Frederik Vad Nielsen, Forbundsformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Carl Andersen, landsformand, Liberal Alliances Ungdom
Jacob Hellwing, Formand, Unge Kristendemokrater
Sigrid Friis, Landsformand, Radikal Ungdom
Bertram Johansen, Medlem, Alternativets Unge
Kira Marie Peter-Hansen, Europaparlamentskandidat, SFU
Anders Storgaard, Formand, Konservativ Ungdom
Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste NyhederMellemøstforsker, DIIS. Janne Andersen, Digital redaktør, Udvikling.

Sted: G27 Dansk Egyptiske Dialog Institut (DEDI) - Allinge Havn, inder- og ydermole

Arrangør:  Helsinki-komiteen, CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Putins tsardrømme eller en Hellig Alliance mod "vestlige" værdier?

 

Ruslands Putin har tilsyneladende fundet fodslag med to andre demokratisk legitimerede, men reelt autokratiske ledere, præsidenterne i Iran og Tyrkiet. Det giver mindelser om den konservative hellige alliance, som Ruslands tsar Alexander I var sjælen i efter den franske revolution og kejser Napoleons fald i 1815. Dengang som nu ønsker nationalkonservative ledere legitimeret af religion at dæmme op for folkelige bevægelser, der kan føre til tab af regimernes kontrol med samfundet. Betegner dette enden på den liberale verdensorden, som vi troede sejrede efter Berlinmurens fald?

Deltagere

Karsten Fledelius, Universitetslektor emer., Helsinki-komiteen

Arrangør: Rethink Activism, Sager der Samler, We Do Democracy, Foreningen Folkemødet

 

Hvor: F21 - Folkemødehuset

En rejse rundt i vor tids aktivisme. Hvilke bevægelser findes? Hvad vil de? Hvad er de udtryk for?

 

Aktivisme er vor tids nye måde at deltage på. Og breder sig til alle mulige rum - virksomheder, hverdagen, kunstnere. Vi ser på filosofierne bag, metoder, strategier og resultater. Og finder måske på nogle nye i fællesskab

Deltagere

Paul Natorp, Stifter og daglig leder, Sager der samler
Zakia Elvang, CEO, WE DO DEMOCRACY

 

 

 

 

 

Arrangør: Europabevægelsen

Hvor: J3 - Europabevægelsen

Hvordan sikres udviklingen af et stabilt Afrika gennem private og offentlige investeringer?

 

Investeringer i Afrika er et højaktuelt emne bl.a. i kraft af migration- og flygtningeudfordringerne i Europa, Regeringens Verden 2030-strategi, FNs Verdensmål, og EU's Afrika Fond. Europabevægelsen sætter fokus på mulighederne for bedre samspil mellem private og offentlige investeringer i udviklingen af Afrika, når vi spørger eksperterne: Hvordan bliver vi bedre til at sammentænke offentlige og private investeringsmidler i udviklings- og migrationspolitik i fremtiden? Kan private investeringer være med til at sikre FN's Verdensmål? Bør penge fra Europakommissionen investeres i samarbejde med private aktører? Hvorfor? Hvordan? Hvad er Europas rolle og hvor stor en bidragsyder er Danmark? Hvordan bliver vi bedre? (Regeringens Verden-2030 strategi) Paneldeltagere: Jørgen Estrup, FN-forbundet Stine Bosse, formand for Europabevægelsen Kenneth Lindharth Madsen, afdelingsleder og handelspolitisk chef hos Africa Network Peter Thagesen, underdirektør, Dansk Industri

Deltagere

Jørgen Estrup, Landsformand, FN-forbundet
Kenneth Lindharth Madsen, Afdelingsleder for Handelspolitik og Markedsadgang, Landbrug & Fødevarer
Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri
Stine Bosse, Formand, Europabevægelsen

Arrangør: Sex & Samfund, FN Byen, UNFPA - FNs Befolkningsfond

 

Hvor: A1 - FN Byen

Debat om retten til selv at kunne bestemme om man vil have børn – her og i udviklingslande

Der er i år 50 år siden, at det blev anerkendt som en menneskerettighed selv at kunne bestemme, om man vil have børn, hvornår og hvor mange. En helt central rettighed specielt for kvindeliv. Hvad har stadigt bedre adgang til prævention og fri abort betydet for kvindeliv i Danmark - for til- og fravalg af børn, for balancen mellem familie og karriere? Hvad betyder manglende mulighed for at bestemme over egen krop og manglende adgang til prævention for kvinder i udviklingslande? Hvorfor prioriterer et land som Danmark, med udviklingsministeren i spidsen, at forsvare kvinders rettigheder globalt? Og gør Danmarks støtte en positiv forskel for kvinders liv og for verdens udvikling? Eller er det i virkeligheden en værdikamp - en eksport af vores værdier, vores kvindesyn, vores kvindeliv - som bare splitter verdens lande? Deltag i erfarings- og holdningsudveksling med toneangivende kvinder om de store valg i livet.

Deltagere

Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre
Hanne-Vibeke Holst, Forfatter, Hanne-Vibeke Holst
Sahra Chehri, Danmarks Ungdomsdelegat til FN, DUF
Tania Dethlefsen, Vicegeneralsekretær, Sex og Samfund

Arrangør: Roskilde Universitet, Resonans

 

Hvor:A10 - Samskabelsesarenaen

 

Hvordan kan vi lokalt samskabe løsninger, der sikrer opfyldelse af FN’s globale verdensmål?

 

FN har formuleret en række globale mål, hvis opfyldelse skal sikre en socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig verden. Det 17. verdensmål siger, at alle de første 16 verdensmål skal opfyldes ved at samskabe løsninger gennem etablering af lokale netværk og partnerskaber. Det er der flere kommuner, der så småt er gået i gang med. Paneldiskussionen tager pulsen på den igangværende indsats og undersøger, hvilke drivkræfter og barrierer der er for at samskabe globale løsninger lokalt. Det store spørgsmål er, hvordan vi sætter turbo på den lokale samskabelse af bæredygtighedsmålene.

Deltagere

Pernille Kiær, Udviklingschef, DFD
Jacob Torfing, Professor - blandt andet i offentlig innovation og samarbejde, RUC
Niels Højberg, Stadsdirektør, Aarhus Kommune
Ida Brix Olesen, Kommunikationschef, GAME
Kirsten Brosbøll, Forkvinde for Det tværpolitiske netværk (2030 netværket), Socialdemokratiet
Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle Kommune

Arrangør: ADRA Danmark, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

 

Hvor: J34 - Mellem Himmel & Jord

Skaber religiøse ledere kun problemer, eller kan de være med til at skabe udvikling og retfærdighed?

 

Præster i Uganda taler hadske ord om homoseksuelle. Imamer i Libanon opfordrer til undertrykkelse af kvinder. Rabbinere i Israel støtter op om bosættelser. ”Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for mange samfunds udvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning. Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige, religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.” Sådan står der i Danmarks humanitære og udviklingspolitiske strategi. Over hele verden kan religiøse ledere være en del af problemet med at skabe udvikling og sikre menneskerettigheder. Men er det hele historien? Skaber religiøse ledere kun problemer, eller kan de være med til at fremme udvikling og retfærdighed? Religiøse ledere har en særlig position og stemme – hvordan bruger de den? Og hvordan bør de bruge den? Debat om religiøse lederes rolle i dansk udviklingspolitik.

Deltagere

Tania Dethlefsen, Vicegeneralsekretær, Sex & samfund
Anders Stjernholm, Folketingskandidat, Alternativet og Ateistisk Selskab
Klaus Kvist Hansen, MF, Dansk Folkeparti
Holger K Nielsen, MF, SF
Signe Lund Christensen, Repræsentant, ADRA Danmark
Maria N. Hastrup, Repræsentant, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Arrangør: DIPD – Danish Institute for Parties and Democracy, Foreningen Folkemødet

 

Bvor: F21 - Folkemødehuset

Eksempler på, hvor politiske partier udvikler demokrati internationalt. Bl.a.MP Ulla Tørnæs beretter

 

Eksempler på, hvor politiske partier udvikler demokrati internationalt. Bl.a.MP Ulla Tørnæs beretter

Deltagere

Rasmus Helveg Petersen, Director, DIPD
Zakia Elvang, Demokratientreprenør og aktivist, WE DO DEMOCRACY
Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre

Arrangør:

Københavns Universitet

Debat - Klima og energi - Kultur, medier og idræt

Hvor: G26 - Københavns Universitet

Kan turen gå til Zanzibar og Sri Lanka uden sort samvittighed? Hvad gør branchen? Hvad kan du gøre?

 

Ferien til de fremadstormende eksotiske rejsedestinationer i Afrika og Asien ser flot ud på Instagram, men efterlader et grimt spor af miljøproblemer, fattigdom, sociale problemer og sundhedsproblemer efter sig. Det kaster os personligt ud de store etiske dilemmaer: Bør jeg give penge til tiggerne og samle affald på stranden? Bør jeg overhovedet være her? Og skulle jeg havde valgt et helt andet rejseselskab? For selvom turismen kan være en fantastisk vækstmotor i et område, ender de hurtigtvoksende turistdestinationer ofte med en miljømæssig og social regning, som ikke er blevet betalt. Vi debatterer, hvad der skal til for at skabe en bæredygtig turismeudvikling i det globale syd, og vi forsøger at give konkrete råd til dig, der gerne vil rejse så bæredygtigt som muligt. Du kan stille spørgsmål undervejs og få gode råd med til dine egne rejser.

Deltagere

Stig Jensen, Lektor i afrikastudier, Københavns Universitet
Flemming Konradsen, Professor i global miljøsundhed, Københavns Universitet
Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri

Arrangør: UFF - Humana, Skovdyrkerne CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Hvor meget ved du om genbrug? Og hvor bæredygtig er du i din hverdag?

Hvor meget ved du om genbrug og skov? Hvor bæredygtig er du i din hverdag og hvordan laver vi bæredygtige udviklingsprojekter i syd?

 

Kom forbi og blev testet i både viden og adfærd om skov og genbrug. Hør også om verdensmål nr. 4 og 5 : Læreruddannelse og ligestilling i Afrika samt miljøundervisning i Nepal. Verdensmål nr. 7, 13 og 15: Adgang til energi i Guinea-Bissau, Mocambique og Indien, skovrejsning og foreningsdannelse i Vietnam, Nepal, Mali og Bosnien, se billeder fra de internationale projekter og test din viden i sjove quiz’er og hør spændende fortællinger fra os der til dagligt arbejder med international udvikling i skovens og genbrugens tegn.

Arrangør: SF, Danish Liberal Democracy Programme

 

Hvor:D9 - Venstres Hus (Danchells Hus)

Borgmester-Tonni SF, Benedikte Ask (V), SFU og VU fortæller om at styrke unges politiske deltagelse
Deltagere

Tonni Hansen, Borgmester (F), Langeland Kommune
Benedikte Ask, Konsulent, Venstre

Arrangør:  Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Missionsråd, Missions Afrika

 

Hvor: J34 - Mellem Himmel & Jord

Debat om religions betydning i fredsskabende udviklingssamarbejde.

 

Radikalisering er på alles læber som en af samtidens største trussel mod fredelige samfund. Med Verdensmål nummer 16 er det blevet besluttet, at færre mennesker skal opleve vold og flere leve i fredelig sameksistens. Derfor må vi forstå, hvordan radikalisering opstår, og hvordan man bedst muligt arbejder med anti-radikalisering. I denne debat stilles skarpt på religions rolle i radikalisering og anti-radikalisering. For, kan religion være rammen for anti-radikalisering? Og kan vi i Danmark lære noget af, hvad der gøres ude i verden? Med viden fra konkrete projekter vil repræsentant fra Mission Afrika give eksempler på, hvordan religiøse aktører er med til at sætter rammerne for anti-radikalisering i lande, hvor konflikter mellem religiøse grupper er en del af hverdagen. Medvirkende: Søren Espersen (MF, DF), Yildiz Akdogan (MF, S) samt Clement Dachett fra Mission Afrika Ordstyrer: Jonas Adelin Jørgensen (Dansk Missionsråd)

Deltagere

Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær, Dansk Missionsråd
Søren Espersen, Folketingsmedlem, Dansk Folkeparti
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokratiet
Clement Dachett, Repræsentant, Mission Afrika

Arrangør: Socialdemokratiet

D5 - SocialdemokratietHvordan sikrer vi, at fri bevægelighed går hånd i hånd med fair bevægelighed?

 

Socialdemokratiet har foreslået en europæisk solidaritetspagt, der adresserer nogle af de vigtigste udfordringer, som EU både står i og i fællesskab kan løse. Social dumping, selskabsbeskatning og skattely. Hvordan sikrer vi, at fri bevægelighed går hånd i hånd med fair bevægelighed? At konkurrencen om selskabsskatten og dermed ræset mod bunden bremses? Og at der betales skat i de lande, hvor pengene tjenes?

Deltagere

Lars Koch, Politisk Chef, Mellemfolkeligt Samvirke
Jeppe Kofod, MEP og formand for Socialdemokratiets gruppe i EU-Parlamentet, Socialdemokratiet

Arrangør: PKA

 

Hvor:G6 - Geelmuyden Kiese

Hvordan ser fremtiden ud for det danske udviklingsarbejde?

 

Hvordan får danskerne mest ud af deres bistandskroner i Afrika? Vær med, når Mærsk, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp diskuterer, hvordan fremtiden for det danske udviklingssamarbejde ser ud og hvordan de 3,2 mia. skal fordeles mellem private og offentlige investeringer. Anna Ingrisch styrer slagets gang, når panelet fordeler pengeposerne mellem sig.

Deltagere

Jens Thomassen, Partner, A.P. Moller Capital, A.P Moller Holding
Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Peter Damgaard Jensen, Adm. Direktør, PKA
Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp

Arrangør: Dansk Industri, Europabevægelsen, CO-industri

 

Hvor: J3 - Europabevægelsen

 

Dansk Industri og Dansk Metal inviterer til debat om frihandel.

Eventbeskrivelse

afventer

Deltagere

Jens Boe Andersen, EU-chef, Dansk Metal

Arrangør:  Det Konservative Folkeparti

Hvor: C19 - Konservative

Holder Tyrkiet-aftalen? Er flygtningekrisen ovre for nu? Hvad kan vi forvente af fremtiden?

Eventbeskrivelse

Det ser ud til, at de største flygtningestrømme er stoppet for denne omgang. Men er det noget, der holder ved, og hvordan bør vi sikre os i Danmark og i EU, hvis vi skal passe på vores kulturer og demokratier og samtidig hjælpe så mange flygtninge som muligt? Hvad er løsningen på fremtidens flygtningeproblemer, som ikke ser ud til at stilne af? Er der musik og logik i tanken om at oprette flygtningelejre i Nordafrika, og hvis ja, skal Danmark så gøre det alene, eller skal vi gøre på det EU-niveau. Naser Khader fremlægger sine bud på svar på dette og en masse andet, og så er der selvfølgelig også tid og plads til masser af spørgsmål fra deltagerne.

Deltagere

Naser Khader, MF, Det Konservative Folkeparti

Arrangør: CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav, Danske Handicaporganisationer (DH), Plan Danmark

H15 - Landsforeningen Levende Hav

Virker udviklingsbistanden? Aske Helweg Krarup taler med danskerne om deres erfaringer.

Går pengene kun til administration? Lander de i de forkerte lommer? De er jo stadigvæk fattige i Afrika. Udviklingsbistand nytter i hvert fald ikke! Sådan er der en del af danskerne, der tænker om Danmarks internationale engagement. Men kan det virkelig passe? Tre danskere fra tre forskellige folkelige foreninger reagerer på den seneste tids historier om, hvorvidt udviklingsbistanden faktisk virker. Historierne om udviklingsbistand rammes ind af Aske Helweg Krarup, der har afdækket fakta og aflivet myter om den danske udviklingsbistand gennem podcastserien Myter om Milliarder. Historierne fortælles af Baptistkirken, Dansk Blindesamfund og Plan Danmark. Arrangementet afholdes af Civilsamfund i Udvikling (CISU), Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), der tilsammen repræsenterer mere end 300 foreninger og organisationer i Danmark, der er engageret i dansk udviklingssamarbejde gennem støtte fra Danida.

Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp, Danske Rederier

 

Hvor: H7 - Det Blå Danmark

Har vi noget til fælles med dem på den anden side af kloden eller er fællesskaber noget lokalt?

Mød Svend Brinkmann til en snak med cheferne for Danmarks største udviklings- og nødhjælpsorganisation og Danmarks mest globaliserede erhverv om, hvorvidt vi har noget til fælles med mennesker på den anden side af kloden. Er der noget som knytter os sammen og giver det overhovedet mening at tale om globalt fællesskab? Er fællesskaber i stedet noget mere nært og globalisering blot et fornuftsægteskab?

Deltagere

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhæjlp
Charlotte Harder Nielsen, Mediechef, Folkekirkens Nødhæjlp
Anne Steffensen, Adm. Direktør, Danske Rederier
Svend Brinkmann, Professor i psykologi og kvalitative metoder, Aalborg Universitet

Arrangør: Landbrug & Fødevarer

 

Hvor: F1 - Landbrug & Fødevarer

Hvad er gevinsterne ved dansk fødevarehandel med fx Canada og Japan? Hvordan smager det vi handler?

 

Mennesker har til al tid handlet med hinanden. Først ved byttehandel i de små lokalsamfund og senere nabobyerne imellem. Med de udvidede logistiknetværk i den moderne verden handler vi hver dag med mennesker på den anden side af kloden. Det sker, fordi vi efterspørger forskellige valgmuligheder. Og fordi nogle lande er bedre til at producere bestemte varer til en bestemt kvalitet og pris. Økonomerne taler om komparative fordele. Derfor kan Danmark med fordel sende danske fødevarer til fx Asien. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi bevarer og udbygger de aftaler, som sikrer global handel. Vi kaster et konkret blik på to af EU’s seneste handelsaftaler – aftalen med Canada, som trådte i kraft i 2017, og aftalen med Japan, som træder i kraft i 2019. Hvad kan de aftaler, og hvorfor er de vigtige for den danske fødevareklynge? Og hvad ved du egentlig om handlen med fødevarer mellem Danmark, Japan og Canada? Debatten foregår primært på engelsk.

Deltagere

Martin Merrild, Formand, Landbrug & Fødevarer
Ms. Emi Furuya, Ambassadør, Den canadiske ambassade
Mr. Toshiro Suzuki, Ambassadør, Den japanske ambassade
Per Thiemann, Journalist, Politiken

Arrangør:  Københavns Universitet

 

Hvor: G26 - Københavns Universitet

Hvem beskytter bedst menneskerettigheder i Europa: staterne eller internationale institutioner?

 

Kampen mod terror, flygtningekrisen og grænseoverskridende kriminalitet har sat menneskerettighederne under pres. Debatten har de seneste år gået på, at en række vigtige konventioner bør laves om – at de er forældede og reflekterer en hel anden tid og verden. Argumentet er, at konventionerne truer landendes suverænitet, fordi de hindrer dem i at føre den politik, som de selv vil. Der er endda røster fremme om et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Danmark har som formand for Europarådets Ministerkomité været med til at stille skarpt på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols arbejde. Vi tager temperaturen på den aktuelle debat om menneskerettighederne. Hvordan skal den nye kamp for menneskerettigheder forstås? Er vi godt nok beskyttede?

Deltagere

Mikael Rask Madsen, professor i international ret og domstole, Københavns Universitet
Louise Holck, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
Trine Christensen, generalsekretær, Amnesty

Arrangør: Nødhjælpens Ungdom

 

Hvor:C3 - Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Vær med til at hylde vinderne af den fornemme pris, som går til aktører, der udrydder fattigdom

 

Nødhjælpens Ungdom #NoPoverty-komité uddeler #NoPoverty prisen til “personer, organisationer eller virksomheder, som har gjort den største eller bedste indsats for at udrydde ekstrem fattigdom i alle dens former.”

Deltagere

Amalie Cordes, Formand, Nødhjælpens Ungdom

Arrangør:  Danske Seniorer

Hvor:J16 - Danske Seniorer
Hvornår kommer der en FN Ældrekonvention?

 

 

Rundt om i hele verdenen arbejdes der for at FN vedtager en Ældrekonvention, som skal sikre seniorers rettigheder. Det foregår også i Danmark. Mødet indledes med en kort status. Vi søger svar på, hvorfor skiftende danske regeringer ikke støtter en FN ældrekonvention og lægger op til at Seniorers rettigheder prioriteres på den politiske dagsorden. Vi inviterer de politiske partiers ældreordførere, AGE – Europe, Institut for Menneskerettigheder – og alle interesserede – til en uformel debat og byder på kaffe med kandis. Moderator: Povl Anker Andersen, Globale Seniorer.

Deltagere

Povl Anker Andersen, bestyrelsesmedlem, Globale Seniorer

Arrangør: Sydslesvigudvalget

Hvor:A4 - Sydslesvig-teltet

Kom og diskuter med Martin Henriksen (DF), Christian Juhl (EL) og Jon Hardon Hansen fra Sydslesvig

Folketingets Sydslesvigudvalg støtter en række foreninger i Sydslesvig, der har til opgave at styrke dansk sprog og kultur. De politiske partier er uenige om det er en god ide, at foreningerne samtidig engagerer sig i europæisk mindretalsarbejde. Især Sydslesvigsk Forenings engagement i paraplyorganisationen Federal Union of European Nationalities (FUEN) vækker debat. Kom og hør Martin Henriksen (MF fra DF), Christian Juhl (MF fra EL) og Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, debattere mindretallets internationale forbindelser.

Deltagere

Martin Henriksen, MF, Folketinget
Christian Juhl, MF, Folketinget
Jon Hardon Hansen, Formand, Sydslesvigsk Forening
Jørgen Møllekær, Chefredaktør, Flensborg Avis

Arrangør:  Advokatrådet

 

Hvor: B12 - Danmarks Domstole

What happens when governments interfere with democratic principles and tear down the rule of law?

 

What happens when countries backslide into regimes that disregard the rule of law? It is a frightening fact that more and more eastern European governments recently have challenged the rule of law by completing reforms of the judicial system. Polish and Hungarian nationals, neighbor countries and collaborators around Europe have been presented with alarming developments that have put an abrupt stop to basic principles, e.g. the independence of judges and lawyers’ privileges such as confidentiality and integrity, including freedom of speech. How can we avoid similar erosion in our own or other well-developed democratic countries? What should we be aware of? Meet a Polish lawyer and a Hungarian philosopher who have experienced the changes first hand and join their debate with Jonas Christoffersen (the Danish Institute for Human Rights). The French Ambassador to Denmark, Francois Zimeray, who is a lawyer and the former human rights Ambassador of France, will be moderating the session.

Deltagere

Attila Mráz, Dr., Hungarian Civil Liberties Union
Jacek Bendykowski, Advokat, Advokatkontor i Gdansk
Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Francois Zimeray, Ambassadør, Den franske Ambassade i Danmark

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Plan BØRNEfonden, Sex & Samfund, Levende Hav

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

#MeToo, maskulinitet og magt: Hvor er relationen mellem kønnene på vej hen?

 

Køn, sex og magt er til evig debat. I efteråret satte #MeToo-bevægelsen fokus på omfanget af seksuelle overgreb mod kvinder i vesten og understregede, at kampen for retten til at bestemme over egen krop både er lokal og global. Under #MeToo er det også blevet klart, at der på begge køn hviler et pres ift. opfattelsen af kønsroller, magt og sex. Kvinden opfattes stadig som et objekt, mens manden skal præstere. Både på arbejdet, socialt og seksuelt. På samme tid er begrebet maskulinitet også til debat. Vi har stadig kønsstereotype forventninger til manden. Det ser man også i udviklingsarbejdet, som i mange år har haft fokus på at støtte til piger og kvinder skaber bedre samfund. Risikerer vi at skubbe manden i baggrunden, selvom han også er en vigtig del af løsningen? Og er udviklingslandene også ved at producere en generation af "tabermænd"? Kom og bliv klogere på sex, vold og magt i et lokalt og globalt perspektiv.

Deltagere

Tania Dethlefsen, Vicegeneralsekretær, Sex & samfund
Bent Isager-Nielsen, Tidligere chef for Task Force Indbrud - Specialenhed mod organiseret indbrudskriminalitet, Politiet

Arrangør: Krogerup Højskole, Højskolerne

 

Hvor: A7 - Højskolernes Folkekøkken

Vi KAN skabe en bedre verden, men hvad er de rigtige metoder?

 

Verden står over for enorme udfordringer, vi som ungdom bliver nødt til at finde løsninger på. Hvis vi ønsker en mere retfærdig og bæredygtig verden, er vi nødt til at tage ansvar og skabe den selv. Men er løsningen, at vi bliver mere bevidste forbrugere, at vi melder os ind i et politisk parti, at vi laver radikale protester, eller at vi skaber lokale fællesskaber? Vi KAN skabe en bedre verden, men hvad er de rigtige metoder?

Deltagere

Elever fra Krogerup Højskole, Højskoleelever, Krogerup Højskole
Louise Maria Skotte Møller, MSc Student in Environmental Studies and Sustainability Science, Afrika Kontakt
Nanna Bonde, formand, SFU
Søren Nielsen, Tidligere landsformand, Liberal Alliance Ungdom
Rasmus Wiwe, Aktivist, Ende Gelände
Nanna Langevad Clifforth, Research- og kampagnemedarbejder, NOAH

Arrangør: Sydslesvigsk Forening (SSF), Grænseforeningen

 

Hvor: A4 - Sydslesvig-teltet

Mogens Lykketoft og Jens-Peter Bonde debatterer mindretal, migration og udenrigspolitik

 

Undertrykkelse af mindretal kan ligesom krig og fattigdom være med til at skabe flygtningestrømme mod Europa. Derfor er det oplagt at spørge, om mindretalspolitik bør være en del af en aktiv europæisk udenrigspolitik? Hør forhenværende udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft debattere spørgsmålet med forhenværende medlem af Europa-Parlamentet Jens-Peter Bonde.

Deltagere

Jens-Peter Bonde, Journalist og tidl. medlem af Europaparlamentet, Europaparlamentet
Mogens Lykketoft, MF, tidl. formand for FNs Generalforsamling, Socialdemokratiet

Arrangør: Europabevægelsen

 

Hvor: J3 - Europabevægelsen

How do we secure the future of Human Rights? We mark the 70th anniversary with UN Human rights!

 

2018 is the year of 70th anniversary of the UN Human Rights Declaration - how do we secure the future of Human Rights in a global world? Human rights are an important transnational agenda. How do we secure the rights of humans in the future? Interesting panelists will present their vision. Panelists: François Zimeray, French Ambassador to Denmark Marcin Święcicki, Chair of the European Movement Poland Jørgen Estrup, Danish United Nations Association Moderator: Claus Juul, Amnesty International

Deltagere

Claus Juul, Juridisk konsulent, Amnesty International Danmark
Jørgen Estrup, Landsformand, FN-forbundet
Marcin Święcicki, president of European Movement Poland, European Movement Poland
Francois Zimeray, Ambassadør, Den franske Ambassade i Danmark

Arrangør: Enhedslisten

 

Hvor:C15 - Enhedslisten

 

Mød Victoria Sandino fra FARC i Colombia og hør om fredsprocessen i Columbia

 

Mød Victoria Sandino, medlem af Colombias senat for FARC. Victoria Sandino har kæmpet med våben i hånd mod regeringshæren i næsten 20 år, efter at hendes familie blev drevet på flugt af regeringshæren og paramilitære. Fra 2013 deltog hun som topforhandler for oprørsbevægelsen i de langvarige fredsforhandlinger der i 2016 endte med en fredsaftale mellem FARC og Colombias regering med opbakning fra FN og EU. Aftalen indebærer muligheden for en afslutning på over 50 års borgerkrig, der har drevet over syv millioner colombianere på flugt og kostet over 250.000 livet. Fredsaftalen indeholder en række dele der skal gøre Colombia mere demokratisk og mindske den enorme fattigdom. Victoria Sandino er blevet tilskrevet en stor del af æren for at aftalen også giver nye rettigheder til kvinder og det sorte afrocolombianske mindretal. Fredsprocessen har vakt stor positiv opmærksomhed, men stadig flere observatører melder at processen kan hænge i en tynd tråd.

Deltagere

Victoria Sandino, Medlem af Colombias senat, FARC

Arrangør: Dansk Industri, Verdens Bedste Nyheder, CARE Danmark, Bezzerwizzer

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Quiz med når Brødrene Lund Madsen inviterer på Bezzerwizzer-quiz om Verdensmålene.

 

Ved du, at verden har en plan? Er du klogere end din kollega, ven eller søster, når snakken falder på konkrete løsninger på, hvordan vi sammen kan afskaffe ekstrem fattigdom, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringerne? Er du Folkemødets klogeste, når det kommer til de 17 Verdensmål? Test det, når Brødrene Lund Madsen leder slagets gang i Folkemødets store Verdenspremiere på Bezzerwizzer quizzen om de 17 Verdensmål. Vi garanterer at det bliver underholdende og overraskende – og at du med garanti går herfra med ny konstruktiv viden om de 17 Verdensmål.

Deltagere

Peter Lund Madsen, NA, NA
Anders Lund Madsen, NA, NA

 

 

 

 

 

Arrangør: Politiken, Dansk Flygtningehjælp

 

Hvor: N6 - Politiken

Hop i løbeskoene og tag med Dansk Flygtningehjælp og Politiken på en levende og lærerig flugtrute

 

Syrienkrigen har stået på i over syv år. Over halvdelen af landets befolkning er på flugt - enten inden for Syriens grænser eller til nabolandene. Et fåtal er flygtet hele vejen til Danmark og er endt på Bornholm. Vi hører jævnligt om om grusomme angreb, historiske byer der sønderbombes, og mennesker der stuves sammen på overfyldte gummibåde på flugt mod Europa. Men hvordan flygter man egentlig? Hvor flygter man hen? Og hvordan føles det? Mød op i Rosengården, som i morgenens anledning er omdannet til et sted i Syrien. Herfra tager Dansk Flygtningehjælps generalsekretær og Politikenjournalist Per Munch dig med på en farefuld, men oplysende rejse. Undervejs introduceres du for svære valg, forskellige flugtruter, syriske flygtninge og fagpersoner. Målstregen er 'Bornholm', hvor du får en kop kaffe og croissant oven på strabadserne. Morgenløbet er socialt og i roligt, opsamlende tempo.

Deltagere

Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
Per Munch, Journalist, Politiken

Arrangør: FN Byen, UNDP - FN's Udviklingsprogram

 

Hvor: A1 - FN Byen

Hvordan kan Verdensmålene fungere som løftestang for vækst og innovation?
Statslederne fra FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er en fælles ramme, der kan styrke sammentænkning af løsninger og styrke indsatser på tværs. Siden vedtagelsen af Verdensmålene har flere og flere virksomheder taget målene til sig og arbejder målrettet med at omsætte dem til konkrete løsninger, forretningsmodeller og produkter og services, som tænker på tværs af eksisterende sektorsiloer. Kom, hør og diskuter hvordan Verdensmålene kan fungere som løftestang for vækst og innovation for virksomheder og dermed som en strategisk ramme for udvikling af f.eks. services og forretningsmodeller.

Deltagere

Mads Lebech, Adm. Direktør, Industriens Fond
Bahare Haghshenas, Senior Manager, Deloitte
Camilla Brückner, Direktør, UNDPs nordiske kontor
Verner Kristiansen, Kommunikationsrådgiver og ordstyrer, Verner Kristiansen ApS

Arrangør:

CARE Danmark

Debat - Andet

A2 - Verdensmålenes Telt

A - Danchells Anlæg

Når katastrofer rammer, rammes kvinder langt hårdere end mænd, viser CARE rapport. Det må vi ændre!

Eventbeskrivelse

Kvinder og Katastrofer Når katastrofer rammer, glemmer vi åbenbart alt om Verdensmål nummer fem om ligestilling. Kvinder rammes langt hårdere end mænd, flere dør og flere bliver udsat for vold og overgreb. Det dokumenterer en ny rapport fra CARE Danmark! Hvordan ændrer vi den skævhed, der rammer nogle af de i forvejen mest udsatte kvinder i verden. Og er der paralleller mellem den gruopvækkende skævhed, vi ser i verdens brændpunkter og den #MeTo debat vi oplever i den rige del af verden. Mød direktør i Kvinfo Henriette Laursen, sociolog og forfatter Emilia van Hauen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Quist-Sørensen og generalsekretær i CARE Danmark Rasmus Stuhr Jakobsen. Redaktør Karen Gahrn fra Datagraf leder slagets gang.

Deltagere

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Henriette Laursen, Direktør, Kvinfo
Emilia van Hauen, Sociolog & forfatter, NA
Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark
Karen Gahrn, Redaktør, Datagraf

Arrangør: Europa-Parlamentet

 

Hvor: G21 - EU - Forenet i mangfoldighed

Hvordan kan vi bruge EU-samarbejdet til at håndtere globaliseringen, så den bliver til alles gavn?

 

Sidste år endte 82% af al verdens velstand i lommerne på klodens rigeste ene procent, mens den fattigste halvdel af jordens befolkning ingen formuefremgang fik overhovedet. Og samtidig bliver arbejdstagerne i traditionelt velstillede lande presset på løn- og arbejdsvilkår af nye teknologier og den digitale økonomi. Kort sagt: Globaliseringen er løbet løbsk. Derfor stiller Jeppe Kofod, MEP (S) spørgsmålet: Hvordan kan vi bruge EU-samarbejdet til at håndtere globaliseringen, så den bliver til alles gavn, både herhjemme og i verden? Hvordan sikrer vi, at det er os der sætter rammerne for globaliseringen, og ikke omvendt? Og hvordan leverer vi i praksis på FN’s Verdensmål om at sikre ordentlige job og bæredygtig vækst for alle i en globaliseret verden? (Nogle af) svarene, finder han sammen med Mogens Lykketoft, MF (S), fhv. Formand for FN’s Generalforsamling, og en repræsentant fra den danske fagbevægelse.

Deltagere

Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokratiet
Mogens Lykketoft, MF, tidl. formand for FNs Generalforsamling, Socialdemokratiet

Arrangør: Institut for Menneskerettigheder, Folkekirkens Nødhjælp

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Debat: Hvordan undgår vi at fremme verdensmålene på bekostning af de basale menneskerettigheder?

 

Risikerer vi at glemme basale menneskerettigheder i vores iver for at fremme FN’s verdensmål? Det gør vi måske, hvis verdensmålene bruges til at booste virksomhedens brand i stedet for at fremme bæredygtige løsninger. Omvendt kan man sige, at verdensmålene er en unik chance for at tale om bæredygtig udvikling i et sprog alle kan forstå. Debatten tager fat på, hvordan vi kan undgå, at vi om 12 år står i en situation, hvor menneskerettighederne er erstattet af en ”verdensmålsbuffet” med en række mål, som virksomheder, politikere og NGO’er kan vælge valgt frit mellem – alt imens ”de svære” mål er blevet ignoreret eller glemt.

Deltagere

Mikkel Stenbæk Hansen, Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel
Eva Grambye, International Direktør, Institut for Menneskrettigheder
Anette Stube, Head of Group Sustainability, Mærsk
Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Johan Mellerup, Head of ESG i PensionDanmark, PensionDanmark
Kirsten Brosbøl, Forkvinde for Det tværpolitiske netværk (2030 netværket), Socialdemokratiet

Arrangør: CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav, Danske Handicaporganisationer (DH)

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Hør hvordan personer med handicap kan inddrages i udviklingsarbejdet og spørg en ekspert til råds.

 

Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at inkludere mennesker med handicap i det internationale udviklingsarbejde. Der skal faktisk ikke så meget til, for at gøre et udviklingsprojekt inkluderende. Men hvorfor skal udviklingsarbejdet være inkluderende? 15 % af verdens befolkning lever med et handicap. Det er mere end 1 milliard mennesker, og langt de fleste af dem lever i udviklingslandene. Men personer med handicap uddannes langt mindre, flere lever under fattigdomsgrænsen og har dårligere helbred end personer uden handicap. Hvis vi skal udrydde fattigdom inden år 2030, er det vigtigt at vi får alle med i udviklingen. Hør hvordan en dansk organisation arbejder med inklusion i praksis, og kom til åben rådgivning med en ekspert fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicap Forbund.

Arrangør: Socialdemokratiet

 

Hvor: D5 - Socialdemokratiet

Det nuværende asylsystem er både uretfærdigt og dysfunktionelt. Hvordan hjælper vi flere og bedre?

 

Mange tusind mennesker søger i disse år mod Europa og Danmark. De flygter fra krig, ødelæggelse og fattigdom. Hjulpet af menneskesmuglere, der tjener millioner på deres ulykke. Det nuværende asylsystem er både uretfærdigt og dysfunktionelt. Hvordan hjælper vi flere og bedre?

Deltagere

Louise Holck, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
Anders Ladekarl, Generalsekretær, Røde Kors
Thomas Gyldal Petersen, Borgmester, Herlev Kommune

Arrangør:  IMCC

 

Hvor: A99 - Pop-Up Events Danchells Anlæg

IMCC spørger dig hvad bæredygtig udvikling er og hvordan vi skaber forandring for verdens fattigste

 

Alle ønsker at gøre en forskel for verdens udsatte og fattige. Dette fremhæves bl.a. ved at 78 mio. kr blev doneret ved Danmarks Indsamlingen 2018. Danmarks Indsamlingen, facere, landsindsamlinger m.fl. opfordrer dagligt danskere til at støtte udviklingsorganisationer og -projekter. Junglen af tilbud danskerne kan støtte er mange og det kan være svært at gennemskue, hvilke projekter der fortjener ens tid eller støtte. IMCC ønsker at danskernes gavmildhed og engagement fortsætter, og vi udfordrer derfor dig til en snak om hvad bæredygtigt udviklingsarbejde er. Således at de donerede penge ikke går til spilde, men laver en reel forandring. Egenskaberne vi ønsker at give videre er derfor både relevant når man står til at skulle støtte et projekt eller hvis man ønsker rejse ud i verden f.eks. i forbindelse med sit sabbatår. Vi ser frem til at møde dig. /IMCC

Deltagere

Sofie, Frivillig, IMCC - Udviklingsprojekter
Klara, Frivillig, IMCC - Udviklingsprojekter
Theis, Frivillig, IMCC - Udviklingsprojekter
Frederik, Frivillig, IMCC - Udviklingsprojekter

Arrangør: Levende Hav, CISU - Civilsamfund i Udvikling, BISU - Håndværkere Uden Grænser

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

BISU - Håndværkere Uden Grænser fortæller om arbejdet med at dele viden med partnere i Afrika

 

Kom ombord og hør, hvordan BISU - Håndværkere Uden Grænser bruger internettet og anden teknologi til at dele erfaringer og viden med fattige håndværkere i Afrika

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke

 

Hvor: A22 - Mellemfolkeligt Samvirke

To af de førende danske eksperter lancerer et alternativt flygtningeudspil

 

To af de førende danske eksperter lancerer et alternativt flygtningeudspil. Mød to eksperter, der peger på, at der allerede findes en lang række løsningsmodeller, som i kombination kunne anvendes for at få en mere sikker og retfærdig flygtningepolitik på dansk, europæisk og internationalt plan. Siden Socialdemokratiet lancerede deres stort anlagte asyl- og flygtningeudspil, har der været meget debat om, hvorvidt de konkrete initiativer er realistiske, og om de gør noget ved de grundlæggende problemer, eller om de i værste fald underminerer nogle af de gode politikker, der fungerer i dag. Deltag i en debat renset for hurtige og nemme løsninger.

Deltagere

Martin Lemberg-Pedersen, Adjunkt, Global Refugee Studies, Aalborg Universitet København
Michala Clante Bendixen, Formand, Refugees Welcome
Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

Arrangør: FN Byen, UNHCR

 

Hvor: A1 - FN Byen

Bliv klogere på UNHCR’s genbosættelse af kvoteflygtninge – og hvordan det fungerer i praksis.

 

I efteråret 2016 sagde Danmark midlertidigt stop for at modtage kvoteflygtninge, og Folketinget har besluttet, at det fremover er den siddende minister, der beslutter, om vi skal modtage kvoteflygtninge eller ej. Globalt set er behovet for pladser til kvoteflygtninge større end nogensinde – alene i år har mere end 1,2 mio. sårbare flygtninge akut brug for såkaldt genbosættelse i et andet land, vurderer UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation. Spørgsmålet om kvoteflygtninge kommer utvivlsomt til fortsat at præge dagsordenen – men hvordan fungerer kvoteprogrammet egentlig i praksis? Hvem er kvoteflygtningene, hvordan fordeles de, og hvor meget bestemmer modtagerlandene selv? Bliv meget klogere, når: - UNHCR fortæller om kvoteprogrammets omfang og nødvendighed. - Dansk Flygtningehjælp fortæller om konkrete erfaringer fra de missioner, hvor Danmark har udvalgt og forberedt kvoteflygtninge. - Og Khaterah Perwani fortæller sin personlige historie om at komme til Danmark som kvoteflygtning.

Deltagere

Verner Kristiansen, Kommunikationsrådgiver og ordstyrer, Verner Kristiansen ApS
Elisabeth Haslund, Senior Communication Associate, UNHCR - FN's flygtningeorganisation
Khaterah Perwani, Juridisk rådgiver, debattør og kvoteflygtning, Exitcirklen
Eva Singer, Asylchef, Dansk Flygtningehjælp

Arrangør:  LOF - Liberalt Oplysning Forbund, FN-forbundet, Højskolerne, Dansk Folkeoplysnings Samråd

 

Hvor: C21 - Folkeoplysningens Telt

Vær med til at træffe afgørende beslutninger om verdens klima (ca. 45 min. pr. spil).

 

Kom til FN-forbundets, LOF's og Højskolernes spil-eftermiddag og deltag i et helt nyt spil om klima og bæredygtighed. FN’s 193 medlemslande har sat sig 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, herunder at de skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Men er det realistisk, at de enkelte lande - særligt de store klimasyndere - tilsidesætter deres egne økonomiske interesser og ændrer spor? Vi debatterer og spiller os gennem dilemmaet. Der er guf til de smarte og græshopper til taberne - og klimaforandring til alle. Spillet foregår ved afslutningsceremonien for Paris-aftalen, hvor verdens lande har forpligtet sig på at reducere udledningen af drivhusgasser, så den gennemsnitslige temperaturstigning kan holdes under 2 grader. Men hvordan skal det ske? Du er med ved bordet og træffer beslutningerne. Du kan deltage i spillet kl. 13.30 eller kl. 14.15. Spillet varer ca. 45 min. Spillet er designet af højskolelærer Peter Westermann, Grundtvigs Højskole.

Deltagere

Peter Westermann, Højskolelærer, Grundtvigs Højskole
Helle Skovmose, Udviklingskonsulent, Højskolernes Hus

Arrangør: Socialdemokratiet

 

Hvor: D5 - Socialdemokratiet

Mogens Lykketoft tager pulsen på udfordringerne i verden

 

I en verden med talrige udfordringer og brændpunkter, voksende ulighed, flygtningekriser, klimaforandringer, autoritære regimer og politiske højredrejninger, er der så stadig håb for en mere lige verden og en bedre fremtid for klodens indbyggere? Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål diskuterer paneldeltagerne, hvordan Danmark er med til at sikre en mere lige og bæredygtig verden for fremtiden. Vi zoomer ind på, hvorfor det netop er vigtigt, at et lille land som Danmark engagerer sig i demokratiarbejde og FN’s verdensmål. Hvorfor det er vigtigt, at danske partier laver internationalt solidaritetsarbejde bl.a. med søsterpartier i Afrika og Asien. Og kan vi blive enige om tilgangen på tværs af partiskæl?

Deltagere

Rasmus Helveg Petersen, Director, DIPD
Mogens Lykketoft, MF, Socialdemokratiet

Arrangør: Europa-Kommissionen

 

Hvor: C7 - Europa-Kommissionens telt

Vi har alle et ansvar for verdens flygtninge – men har nogen et større ansvar end andre?

 

Dublinforordningen foreskriver, at flygtninge skal søge asyl i det første EU-land de kommer til, og at det pågældende land derefter har ansvaret for asylbehandlingen. Men da flygtningepresset var på sit højeste i 2015 brød Dublin-systemet sammen: registreringen af asylansøgere ved den ydre grænse blev erstattet af såkaldt ”wave through”, og de mange flygtninge kunne rejse derhen i Europa, hvor de helst ville være. Et af EU’s svar på udfordringen var at vedtage en solidarisk omfordeling af asylansøgere, således at medlemslandene ved den ydre grænse ikke skulle stå alene med ansvaret. Den omfordelingsmekanisme har Kommissionen nu foreslået at skrive ind i Dublinforordningen til brug hvis Europa igen kommer til at opleve et flygtningepres som i 2015.

Deltagere

Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
Stina Soewarta, Repræsentationschef, Europa-Kommissionen

Arrangør:  Plan BØRNEfonden

 

Hvor: F12 - Primetime 1

Plan BØRNEfonden inviterer: Samtale ml. Stine Bosse & Svend Brinkmann med afsæt i FN’s 17 Verdensmål

 

Verdensmålene er 17 helt konkrete mål, der tilsammen skal sætte klodens beboere på kurs mod en bæredygtig fremtid – hvor ingen lades i stikken. Men hvordan kan Verdensmålene indfries? En af Danmarks største udviklingsorganisationer, Plan BØRNEfonden, inviterer to af Danmarks største personligheder til en samtale om bæredygtighed i alle dens former med afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Det drejer sig om erhvervskvinden og samfundsdebattøren Stine Bosse, som også er formand for Plan BØRNEfonden, og psykologiprofessoren og forfatteren Svend Brinkmann, som bl.a. i 2017 blev kåret som årets meningsdanner af Dagbladet Politiken. Samtalen vil tage afsæt i verdens tilstand – hvordan går det egentlig? Hvilken rolle spiller du og jeg? Og er der egentlig større bæredygtighed i Danmark eller i udviklingslande, når det kommer til emner som sundhed og trivsel, uddannelse og arbejdsmarked?

Deltagere

Svend Brinkmann, Professor i psykologi og kvalitative metoder, Aalborg Universitet
Stine Bosse, Formand, Plan BØRNEfonden

Arrangør: Levende Hav, CISU - Civilsamfund i Udvikling, Afrika Kontakt

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Repræsentanter fra bondebevægelsen La Via Campesina fortæller om kampen for selvbestemmelse

 

Den danske organisation Afrika Kontakt og repræsentanter fra den internationale bondebevægelse La Via Campesina fortæller om kampen for madsuverænitet

Deltagere

Louise Maria Skotte Møller, MSc Student in Environmental Studies and Sustainability Science, Afrika Kontakt

Arrangør: Oceana

 

Hvor: F99 - Pop-Up Events Allinge Røgeri / Bibliotek

Få en snak om hvad vi alle kan gøre for at sørge for et godt havmiljø for kommende generationer.

 

Vær f.eks. med i: 1. What’s the catch? Ved hjælp af små fiskekiks vil spillerne lære hvad der kan gå galt i den konventionelle fiskeriforvaltning og fordelene ved at dele fiskekvoter ud til flere fiskere. Ligeledes vil fordelene ved beskyttet havområder for fiskeri også blive illustreret. 2. Fiske-Monopoly: Et interaktivt spil, der giver spillere mulighed for at opleve fordelene og problemerne med den europæiske fælles fiskeripolitik. Hver spiller vælger det europæiske land, for hvilket han vil fiske. Spillere kan købe, sælge og handle med de mest eftertragtede arter af fisk, men fordelene vil altid blive vejet i forhold til, hvor meget kvote den enkelt medlemsstat, man fisker for, ejer af de forskellige fiskearter. 3. En holdning til havbeskyttelse: Find din indre aktivist frem og tag et standpunkt til beskyttelse af de danske farvande, du får mulighed for at dele din mening og polaroid-billeder med andre.

Deltagere

Andrzej Bialas, Policy Advisor, Oceana
Hanna Paulomäki, Policy advisor, Oceana
Aimi Hamberg, Policy advisor, Oceana
Henrike Semmler Le, Policy Advisor, Oceana

Arrangør: Socialdemokratiet

Hvor: D5 - Socialdemokratiet
Kom og hør om Socialdemokratiets demokratiprojekter i Afrika og Asien.

 

 

I forlængelse af debatten ”Lykketoft og verden” kan man høre om Socialdemokratiets demokratisamarbejde, hvor ansatte og frivillige fortæller om vores internationale solidaritetsarbejde i Afrika og Asien.

Arrangør: Dansk Industri, Verdens Bedste Nyheder

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Generation Verdensmål debatterer om de forskellige sektorers Verdensmålsløsninger er ambitiøse nok.
 

At sikre at vi i 2030 har en verden med alle 17 Verdensmål fuldt implementeret kræver et fokus på fremskridt frem for problemer. Derfor vil eventen sætte fokus på de forskellige Verdensmåls-løsninger, der allerede findes i Danmark og globalt ved at give ordet til de rollemodeller fra erhvervsliv, civilsamfund og dansk politik, der allerede handler på Verdensmålene. Spørgsmålet er imidlertid, om løsninger der præsenteres er gode nok? Derfor lader vi Generation Verdensmål - den generation der er unge nu og hvis fremtid Verdensmålene handler om – sætte rammen for eventen og vurdere de løsninger, de forskellige sektorer repræsenterer.

Deltagere

Kirsten Brosbøl, Forkvinde for Det tværpolitiske netværk (2030 netværket), Socialdemokratiet
Oliver Agerskov Schultz, Elev i 8. klasse, Skolen på Islands Brygge
Anton Bach Thomassen, Elev i 8. klasse, Skolen på Islands Brygge
Ella Kock Toftegaard Rasmussen, Elev i 8. klasse, Randersgade Skole
Gitte Haar, Bestyrelsesforkvinde, Fischer Lighting
Jonas Keiding Lindholm, Generelsekretær, Red Barnet
Nanna Højlund, Næstformand, LO

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav, Dansk Ugandisk Venskabsforening

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Fører organisering af afrikanske bønder i andelsforeninger til udvikling?

 

Kom og hør om den udvikling, Plant and Healths Cooperative Society har bragt med sig i Apac District i det nordlige Uganda. Introduktion ved Dansk Ugandisk Venskabsforening. Repræsentanter fra kooperativet vil online fortælle om deres udbytte. Publikum vil få mulighed for direkte at stille spørgsmål til deltagerne fra Uganda via Skype. Deltagere fra Uganda: Edward Otimkene, Fred Oyono, Betty Ogole og Richard Etong Fra Danmark: Sanne Nielsen, Emily Hataro, Gwilli Bergenholtz og Peters Agea.

Arrangør:  DUS U35

K9 - Tænketanken
DUS U35 inviterer til Ungdomsudenrigspolitisk Topmøde, hvor vi skal diskutere verden omkring os.

 

Grænserne mellem udenrigspolitik og indenrigspolitik blandes i en grad som aldrig før. Vi kan ikke forstå, hvad der foregår i Danmark, uden at vide, hvad der foregår i det Sydkinesiske Hav, i Rusland eller hvordan vores forbehold til EU udvikler sig. Derfor har Det Udenrigspolitiske Selskab U35 samlet lederne og repræsentanter fra de danske ungdomspartier til en højaktuel debat. Vi skal bl.a. diskutere den aktuelle Rusland-situation. Hvad sker der i Syrien, og hvad er Danmarks rolle i konflikten? Hvor er verden på vej hen med Trump ved roret? Kan vi stadig sikre en fælles front på klimadagsordenen, hvis det blot er ”America first”? Hvordan forholder vi os til et økonomisk og politisk hurtigt voksende Kina… og meget mere. Det bliver spændende, lærerigt og kontroversielt, og vi glæder os til at se jer.

Deltagere

Clement Kjersgaard, Tv-vært, Danmarks Radio
Lykke Friis, Prorektor for uddannelse, Københavns Universitet

Arrangør:  Folkebevægelsen mod EU, Afrika Kontakt

Hvor: C22 - Folkebevægelsen mod EU og Retsforbundet
Mød Afrika Kontakt og småbondebevægelse La Via Campesina til en snak om EU's globale politik.

 

 

Mød en aktivist Fra Afrika Kontakt og en aktivist fra småbondebevægelse La Via Campesina til en snak om EU’s globale politik. Folkebevægelsen mod EU er arrangør i samarbejde med Afrika Kontakt. Eventsproget er engelsk.

Deltagere

Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Folkebevægelsen mod EU

Arrangør:  Plan BØRNEfonden, Joe & The Juice

 

Hvor: F12 - Primetime 1

Hvad kræver det af virksomheder og NGO’er, når partnerskaber går fra transaktion til transformation?

 

Kasper Basse er iværksætter og succesfuld stifter af Joe & The Juice. Stine Bosse er selv erhvervskvinde og formand i udviklingsorganisationen Plan BØRNEfonden. De to har indgået et stærkt partnerskab omkring udviklingsarbejde i det fattige Vestafrika med FN’s 17 Verdensmål som omdrejningspunkt. Men hvordan omsætter man målene til en forretningsmodel, der også skaber mening og udvikling i en verdensomspændende virksomhed som Joe & The Juice? Der har de senere år været et stærkt fokus i udviklingsmiljøet på, om man kan tillade sig at tjene penge på udvikling i fattige lande, men det handler om meget mere end det, hvis virksomhederne skal nå i mål. Samtalen vil bl.a. handle om, hvorvidt innovation i dag vejer tungere end donation? Hvordan CSR kan tænkes ind i en offensiv forretningsudvikling? Og om de øgede krav partnerskaber med virksomheder stiller til NGO’ernes arbejde.

Deltagere

Kaspar Basse, CEO, Joe & The Juice
Stine Bosse, Formand, Plan BØRNEfonden

Arrangør: Danske Handicaporganisationer

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Vær med i samtalen om verdensmålenes #LeaveNoOneBehind og inklusion af særligt sårbare grupper.

 

Verdens udvikling går godt. Men hvis vi skal nå FN’s ambitiøse 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030, skal alle med. Det er det, princippet bag verdensmålene, Leave No One Behind, handler om: ingen skal lades tilbage. Hør forskellige aktører fra det danske civilsamfund og politiske landskab i samtale om hvad princippet egentlig betyder, hvorfor det blev formuleret, og hvordan de særligt sårbare og marginaliserede grupper kan tænkes med i opfyldelsen af verdensmålene. I samtalen deltager Sif Holst – næstformand i Danske Handicaporganisationer, Rasmus Stuhr Jakobsen – generalsekretær i CARE Danmark og Camilla Brückner – direktør i UNDP’s nordiske kontor sammen med en politiker og en forsker. Samtalen moderes af Bjarke Oxlund fra Institut for Menneskerettigheder.

Deltagere

Rasmus Jensen Schjødt, Socialpolitisk konsulent, Aros Policy Research
Bjarke Oxlund, Teamleder, Køn, Ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder
Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
Camilla Brückner, Direktør, UNDPs nordiske kontor
Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark

Arrangør: Levende Hav, CISU - Civilsamfund i Udvikling, UFF - Humana

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Hvor meget ved du om genbrug? Og hvor bæredygtig er du i din hverdag?

 

Kom forbi og blev testet i både viden og adfærd. Hør også om verdensmål nr. 4 og 5 : Læreruddannelse og ligestilling i Afrika. Verdensmål nr. 7 og 13 : Adgang til energi i Guinea-Bissau, Mocambique og Indien, film, udstilling, quiz og fortællinger

Arrangør:  Chora Connection

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Har du de mest geniale løsninger på verdens største udfordringer? Giv dit input og bliv kåret lørdag

 

Hvem har de mest geniale løsninger på verdens største udfordringer? FN’s 17 Verdensmål blev vedtaget af 193 lande i 2015. Målene peger på en lange række af de mest centrale udfordringer verdens står overfor i disse år, såsom fattigdom, sult og klimaforandringer. Inden for rammerne af disse globale mål, skal der udvikles innovative og bæredygtige løsninger i lokale kontekster – både i de nationale regeringer, i kommunerne, i civilsamfundet og i erhvervslivet. Det kræver nytænkning, inspiration samt socialt- og miljømæssigt entreprenørskab. Vi skal derfor øve os i at udvikle nye geniale ideer og løsninger, der kan bidrage til at vi når målene på verdensplan inden 2030. På Folkemødet på Bornholm 2018 kårer vi den bedste verdensmålsløsning og inviterer derfor deltagere til at komme med geniale, sjove og utopiske løsningsforslag på verdens største problemer. Kom forbi Verdensmålenes telt og giv dit bidrag – og kæmp om titlen som årets verdensmålspræsident.

Deltagere

Maria Hørmann, Projektleder, Chora Connection
Asbjørn Riis-Søndergaard, Head of Communications, CHORA CONNECTION - Sustainability & Resilience

Arrangør: Sex & Samfund, Udviklingsfonden for Udviklingslande

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Debatten belyser, hvorfor erhvervslivet bør fokusere på ligestilling og sundhed i kerneforretningen.

 

Sex & Samfund samler igen i år virksomheder, politikere og meningsdannere til inspirerende debat på Folkemødet. Sammen med Investeringsfonden for Udviklingslande, inviterer vi dig til at deltage i debatten: ”Kan businesscasen vinde over kultur? Virksomheders rolle i at styrke inklusionen af kvinder på arbejdsmarkedet i udviklingslande”. Med afsæt i FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, vil paneldebatten stille skarpt på, hvorfor det er både nødvendigt og relevant for virksomheder og investorer i den private sektor at beskæftige sig med ligestilling og sundhed som en del af deres kerneforretning. Debatten vil særligt fokusere på hvordan øget inklusion af kvinder på arbejdsmarkedet kan bidrage til større social og økonomisk bæredygtig udvikling til gavn for den enkelte medarbejder, erhvervslivet og lokalsamfund. Kom og deltag i en inspirerende debat med sundhed og ligestilling i centrum for bæredygtig udvikling.

 

 

 

 

 

Arrangør: Nyt Europa, Globalt Fokus, Magasinet 360 grader

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Historier om verdensmålene, fortællinger med Christian Friis Bach, Steen Gade og Rikke Rønholt.

 

Hvad er din historie om verdensmålene, og hvad er vores historier om verdensmålene? Få en blid start på din søndag, på Folkemødets sidste dag til lyden af Øresunds meditative skvulpen. Her vil du kunne reflekterer over og fordybe dig i dine drømme for, hvordan din verden ser ud, og hvad du kan gøre for at sikre den verden du ønsker i år 2030. Som inspiration kan du høre Christian Friis Bach, Steen Gade og Rikke Rønholt oplæse deres brev, om hvordan de forestiller sig deres historie i 2030. Få muligheden for at skrive et brev til dig selv, om hvor du befinder dig i år 2030. Formuler din egen historie med udgangspunkt i verdensmålene. Hvordan ser din verden ud? Og hvordan ser din hverdag ud? Hvordan kan du være med til at sikre, at denne historie bliver en realitet? Dit brev bliver del af ‘Historier om verdensmålene’-kataloget, og inden dit næste folkemøde vil du modtage brevet i din postkasse. Arrangementet vil ligeledes blive podcastet. Vi glæder os til at se dig!

Deltagere

Steen Gade, Formand, Nyt Europa, tidl. MF
Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
Rikke Rønholt Albertsen, Co-founder, Global Goals World Cup

Arrangør: Dansk Folkeparti

 

Hvor: C17 - Dansk Folkeparti

Få en snak med udenrigsordfører Søren Espersen

 

Udenrigsordfører Søren Espersen er på DF's stand, hvor du kan få en snak med Søren om stort og småt.

Deltagere

Søren Espersen, Folketingsmedlem, Dansk Folkeparti

Arrangør:  CISU - Civilsamfund i Udvikling, Levende Hav, Skoleliv i Nepal

 

Hvor: H15 - Landsforeningen Levende Hav

Skoleliv i Nepals uretfærdighedsspil giver et indblik i livet i Nepal

 

Skoleliv i Nepals uretfærdighedsspil på, at deltagerne er skoleelever med forskellige forudsætninger og skal igennnem tre skoleår med de forhindringer, der er typiske for deres samfundsgruppe og køn.giver et indblik i livet i Nepal

Arrangør:  Afrika Kontakt

 

Hvor: A2 - Verdensmålenes Telt

Kritisk debat om fødevareproduktion - hvem skal kontrollere den, og hvorfor er forandring nødvendig?

 

I klimaforandringernes tid står det klart, at det globale madsystem, hvor det industrielle landbrug og få multinationale selskaber sidder på masseproduktion og -distribution af forarbejdede fødevarer, er både uholdbart og ubæredygtigt. Samtidig ses stadigt flere sociale initiativer og bevægelser for sunde, lokalt dyrkede, og økologiske råvarer i Danmark og verden over. I denne debat kobles den danske forbruger til den sydafrikanske småbonde. Eventet gæstes af verdens største bondebevægelse La Via Campesina, som vil introducere koncepterne madsuverænitet og agroøkologi, der præsenteres som løsninger på den globale klimaudfordring i forhold til fødevareproduktion, handel og social retfærdighed. Dernæst indledes en debat med danske politiske- og civilsamfundsaktører om hvordan, disse begreber er relevante og kan integreres i en dansk omstillingsproces.

Deltagere

Søren Egge Rasmussen, Klima-, landbrugs- og fødevareordfører, Enhedslisten
Marie-Louise Boisen Thøgersen, Stifter og formand, Frej - Fødevarepolitisk Tænketank

Arrangør:  Plan BØRNEfonden

 

Hvor: J3 - Europabevægelsen

Kan udvik. & jobskabelse være vejen frem for EU & Afrika? Kan vi komb. bæredygtig udvik. m. nye job?
 

Deltagere

Mina Jaf, Founder, Women Refugee Route
Stine Bosse, Formand, Europabevægelsen
Anne Smith Petersen, Programdirektør, Plan BØRNEfonden
Jan E. Jørgensen, MF, Venstre