ForsideAktueltCISU søger kosulenter med humanitær erfaring

Ansættelse: Tidsbegrænset ansættelse på fuld eller deltid med start fra primo 2021

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden)

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest søndag den 31-12-2020 kl. 23.59 CET til ans@cisu.dk mærket Konsulent EOI. Bemærk; ansøgere vil blive vurderet løbende.

Ansættelsessamtaler: Da der er tale om EOI vil relevante kandidater blive kontaktet løbende.

Yderligere oplysninger: ama@cisu.dk eller telefon 8612 0342.

 

CISU søger erfarne konsulenter og rådgivere, der brænder for at bidrage til nyudvikling af vores arbejde.

 

Kunne du tænke dig at bruge dine kompetencer og erfaring til gavn for folkelige danske foreninger, der sammen med partnere arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden?

 

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk sekretariatet for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer med 25 ansatte og en omsætning på 250 mio. kr. om året?

 

Baseret på vores CISU 2018-21 strategi understøtter vi gennem rådgivning, kurser, puljeforvaltning og kommunikation udvikling af medlemsorganisationers faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidig bidrag mellem danske organisationer og partnere i udviklingslande.

 

CISU leverer i dag kapacitetsydelser og forvalter en række puljer finansieret af Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen (almene civilsamfundsindsatser i udviklingslande), Danish Emergency Relief Fund (støtte til humanitære indsatser), samt Oplysningspuljen (en mindre pulje til danske oplysningsindsatser) samt det EU finansierede 'Frame, Voice, Report' projekt (europæisk oplysningspulje om FN's Verdensmål dækkende 7 europæiske lande, hvor CISU er den ledende organisation).

 

På den baggrund oplever vi en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, kompleksitet og omsætning.

Vi indhenter derfor CV´er fra erfarne g rådgivere der kan indgå i opgaveløsning for CISU.

 

Opgaverne

CISUs puljer har de seneste år fået et øget fokus på civilsamfundsindsatser i skrøbelige kontekster og i deciderede humanitære situationer.  Vi er derfor interesseret i at vide om du har kompetencer indenfor humanitært arbejde, skrøbelige kontekster og i nexus mellem udvikling, humanitært arbejde og fred.

 

Vi søger derfor erfarne konsulenter/ rådgivere med en stærk humanitær profil, som kan indgå i teamet af rådgivere der fokuserer deres arbejde på nødhjælp og arbejdet i skrøbelige kontekster. Derudover indgår konsulenten/rådgiveren i varetagelsen af følgende grundopgaver:

 

 • Projekt- og programledelse
 • Forvaltning og rådgivning i forhold til puljer forvaltet af CISU
 • Formulering af ansøgninger og rapportering
 • Tilrettelæggelse af og undervisning på kurser og workshops samt andre arrangementer
 • Civilsamfundsfaglig og humanitær rådgivning og servicering af CISUs medlemsforeninger

 

Konsulenten vil desuden indgå i nyudvikling og implementering af vores bredere opgaveportefølje og vil samtidig indgå i videreudvikling af vores organisatoriske kapacitet herunder stærkere samarbejde med andre udviklingsaktører.

 

Den endelige opgavetilrettelæggelse vil finde sted afhængig af den udvalgte ansøgers konkrete kvalifikationer og de aktuelle behov.


 

Dine kvalifikationer:
Vi stiller ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men som ansøger skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Det er desuden en forudsætning, at du:

 • har bred erfaring i partnerskabs- og projektarbejde inden for civilsamfundsområdet
 • har min. 5 års erfaring med humanitært arbejde, skrøbelige kontekster og/eller arbejde i nexus mellem det humanitære og udvikling. 
 • har min. 10 års erfaring fra internationalt udviklingssamarbejde
 • har solidt kendskab til Danidas udviklingspolitiske og humanitære strategi, samt civilsamfundspolitik
 • har gode forudsætninger og egenskaber indenfor ressourcemobilisering og fundraising
 • har en grundlæggende interesse og forståelse for det folkelige, udviklingsorienterede civilsamfundsarbejde - politisk og kulturelt
 • har dansk og engelsk som arbejdssprog, både mundtligt og skriftligt.

 

Du bør have kompetencer inden for vores grundydelser:

 • undervisning, facilitering, afholdelse af workshops
 • rådgivning og faglig supervision
 • drift og udvikling af organisationer i Danmark

 

Vi er i færd med at nyudvikle os inden for en række områder prioriteret i vores 2018-21 strategi og er derfor interesseret i at vide, om du har kompetencer inden for eksempelvis:

 

Du må gerne have personlige kvalifikationer som:

 • personlig og faglig autoritet
 • åbenhed og fleksibilitet
 • evne til at kommunikere
 • ansvarlighed over for opgave, kolleger, økonomi, medlemmer mv.
 • en uhøjtidelig tilgang til arbejde og kolleger

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver.
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.

 

Du kan læse om CISUs persondata politik her.

 

 

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.