ForsideAktueltCISU søger rådgiver (tidsbegrænset)

Stillingsopslag: Rådgiver i CISU med fokus på udvikling af læringstilgange

 

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start snarest muligt.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden). Stillingen er som udgangspunkt en 12 måneders ansættelse bl.a. i fm dækning af barsel, dog kan stillingen evt. forlænges.

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus.

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest mandag den 08.03.2021 kl. 09.00 til ans@cisu.dk mærket ’Rådgiver’.

Ansættelsessamtaler: 11. eller 12.03.2021 i Aarhus eller afhængig af corona situationen via Teams.

Yderligere oplysninger: cisu@cisu.dk eller telefon 8612 0342.

 

 

CISU søger engageret rådgiver, der brænder for at videreudvikle danske organisationers arbejde for en mere retfærdig og bæredygtig verden

 

Kunne du tænke dig at bruge dine kompetencer og erfaring til i) at træne og rådgive danske folkelige foreningers arbejde for sammen med deres internationale partnere at skabe en mere retfærdig verden og ii) at videreudvikle CISUs læringstilgange til i øget grad at inkludere online baseret kapacitetsudvikling.

 

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk sekretariat for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer med 26 ansatte og en omsætning på 250 mio. kr. om året?

 

Baseret på vores nye CISU 2018-21 strategi understøtter vi gennem rådgivning, kurser, puljeforvaltning og kommunikation udvikling af CISUs medlemsorganisationers faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidigt bidrag mellem danske organisationer og partnere i udviklingslande.

 

På den baggrund oplever vi en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, kompleksitet og omsætning.

Vi søger en rådgiver, der brænder for at tage del i den udvikling.

 

Opgaverne
Vi søger snarest en rådgiver, der sammen med de øvrige kolleger, vil varetage følgende grundopgaver:

Tværgående:

 • Tilrettelæggelse og facilitering af kapacitetsopbygning af medlemsorganisationer gennem fx kurser, workshops eller konferencer for at fremme danske foreningers arbejde med globale udfordringer
 • Rådgivning samt forvaltning (inkl. monitorering) i forhold til CISUs puljer

 

Særligt fokus:

 • Videreudvikle CISUs læringstilgange til kapacitetsudvikling
 • Understøtte udviklingen af en online læringsplatforme

 

Rådgiveren vil desuden indgå i nyudvikling og implementering af vores bredere opgaveportefølje fx i ft til temaer som udvikling, nødhjælp, klima, engagement og civilsamfundets råderum. Rådgiveren vil samtidig indgå i videreudvikling af vores organisatoriske kapacitet herunder stærkere samarbejde med andre udviklingsaktører.

 

Den endelige opgavetilrettelæggelse vil finde sted afhængig af den udvalgte ansøgers konkrete kvalifikationer og de aktuelle behov.


Dine kvalifikationer:
Vi stiller ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men som ansøger skal du i forhold til de ovenfor skitserede opgaver have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Det er desuden en forudsætning, at du:

 • har været involveret i partnerskabsarbejde inden for civilsamfundsområdet
 • har arbejdet med eller været frivillig i internationalt udviklingssamarbejde med ophold i udviklingsland
 • har erfaring med kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer herunder med on-line platforme
 • har dansk og engelsk som arbejdssprog, både mundtligt og skriftligt

 

Du bør have kompetencer inden for de skitserede opgaver:

 • rådgivning og faglig supervision
 • undervisning, facilitering, afholdelse af kurser, workshops og konferencer
 • udvikling af online læringsplatforme fx FABO og hjemmesideværktøjer samt anvendelse af digitale læringselementer
 • evaluering og dataindsamling i forhold til kapacitetsudvikling

 

Du må gerne have personlige kompetencer som:

 • personlig og faglig autoritet
 • åbenhed og fleksibilitet
 • har en grundlæggende interesse og forståelse for det folkelige, udviklingsorienterede civilsamfundsarbejde - politisk og kulturelt
 • har evne og lyst til at møde og servicere folk med vidt forskellige baggrunde
 • ansvarlighed over for opgave, kolleger, økonomi, medlemmer mv.
 • en uhøjtidelig tilgang til samarbejde og kolleger

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver.
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.
 • Der vil afhængig af corona situationen være en del rejsedage til København og et begrænset antal rejsedage til udlandet.
 • Hjemmearbejde vil efter aftale kunne foregå i relevant omfang.

 

Du kan læse om CISUs persondata politik her.

 

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.