/ Forside / Aktuelt / Nyheder
10-09-2018

CISU søger to repræsentanter til Bevillingsudvalget for CISUs nye oplysningspulje FRAME, VOICE, REPORT!

 

CISU søger to repræsentanter til til Bevillingsudvalget for CISUs nye oplysningspulje FRAME, VOICE, REPORT!.
 

Repræsentanterne kan komme fra medlemsorganisationerne eller være én ekstern repræsentant

 

 

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen er designet og administreres af CISU og fem europæiske partnere.

Bevillingsudvalget for den danske del af FRAME, VOICE, REPORT!  består af tre medlemmer: Minimum to repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og minimum én repræsentant fra en ikke-ansøgningsberettiget organisation eller institution - gerne fra medie verdenen.

 

Ansøgninger til FRAME, VOICE, REPORT!  behandles af bevillingskonsulenten, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne. Derefter sender bevillingskonsulenten en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjer for FRAME, VOICE, REPORT! På www.framevicereport.org/da, her finder du også andet relevant materiale om puljen.

 

Indkaldelse af kandidatforslag:

CISU indkalder hermed begrundede forslag fra medlemsorganisationerne og eksterne organisationer/institutioner om mulige kandidater til opgaven.

Organisationerne kan indstille én eller flere erfarne folk fra deres organisation til opgaven. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvende sig til CISU via deres organisation.  Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget i Civilsamfundspuljen eller oplysningspuljen, kan ikke foreslå kandidater.

 

Udpegning og kriterier:

Det er CISUs Bestyrelse, der udpeger på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Erfaring med vurdering, formulering og gennemførsel af oplysningsaktiviteter
  • Kendskab til de danske civilsamfundsorganisationers indsatser og arbejdsformer
  • Kendskab til verdensmålene, konstruktiv journalistik, inddragelse af stemmer fra udviklingslande og om muligt frames and values i udviklingskommunikation

 

Opgaven:

Der er én ansøgningsrunde i FRAME, VOICE, REPORT!  tilbage, som er den 31.januar 2019. Opgaven omfatter læsning og vurdering af 10-15 ansøgninger á 8 sider pr. repræsentant, samt deltagelse i afgørelsen af 25-30 ansøgninger. Der vil være tre møder, som medlemmer af Bevillingsudvalget skal deltage i: Et introduktionsmøde den 16.januar, et møde hvor der træffes afgørelse vedrørende rundens ansøgninger 7.marts og et erfaringsopsamlingsmøde (dato endnu ikke fastlagt).

 

Møder afholdes i København eller Århus.

 

Honorar: Der ydes et vederlag for ansøgningsrunden på kr. 5.500. Det vurderes, at der er cirka 10-20 timers arbejde pr. ansøgningsrunde, men der er ingen fastlagte normer.

 

Ansøgningsprocedure:

Interesserede kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation/institution, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
  • CV for kandidaten

 

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Helene Holbeck Kannegaard (mail: hhk@cisu.dk, tlf: 69151961) eller koordinator Maria Molde (mail: mm@cisu.dk, tlf: 6915 1968).

 

Ansøgningsfrist:

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest onsdag den 5.november kl. 9.00. Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk

 

Ansøgere skal kunne deltage på introduktionsmøde den 16.januar over frokost i Århus og på bevillingsmødet den 7.marts.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies