ForsideAktuelt

Hermed sendes udkast til opdaterede budgetvejledninger og budgetformater for Civilsamfundspuljen og Den danske Nødhjælpspulje - DERF i åben, offentlig høring.

Alle med interesse for civilsamfundsstøtte, inklusiv nuværende bevillingshavere og andre CISU-medlemsorganisationer, opfordres til at give deres input og kommentarer. De nye, reviderede budgetvejledninger og budgetformater skal bruges for DERF fra første call åbner (præcis dato endnu uvis) og for Civilsamfundspuljen fra og med 1. september 2021.

CISU vil meget gerne have brugerne af puljernes input til brugervenligheden og forståelsen af de nye vejledninger og formater.

Vi vil ikke kunne ændre på, at det ikke længere er muligt at medtage overhead, da denne beslutning er truffet af Udenrigsministeriet.

Både budgetvejledning og budgetformater vil for Civilsamfundspuljen blive oversat til dansk efter høringsperioden.


Nye budgetformater: Baggrund og overblik over ændringer
Fra 2022 kan man ikke længere søge om brug af overhead af lønninger for fastansat personale i den danske organisation i CISUs bevillinger. Det skyldes, at Udenrigsministeriet i 2020 besluttede at omlægge til en mere transparent finansieringsmodel i forhold til danske partnere, herunder CISU.

Hermed skal omkostninger afholdt hhv. af den danske og den lokale partnerorganisation nu adskilles på hver deres budgetlinjer, så det bliver endnu klarere, hvad Udenrigsministeriets samlede tilskud dækker. Udgifter, der tidligere var dækket af overhead, (f.eks. omkostninger til kontorhold) skal nu udspecificeres i budgettet.

Med disse ændringer, ændres budgetformaterne også. Hvor man tidligere budgetterede alle aktivitetsomkostninger under én budget linje, er der nu en budgetlinje til aktivitetsomkostninger afholdt af den lokale partner hhv. den danske organisation.

Dermed vil de nye budgetformater i højere grad understøtte partnerskabet, da det er nemt at adskille partner-delen og udvikle sammen. Det giver også et bedre overblik for den danske partner og deres del af budgettet.

I stedet for overhead er der nu i budgettet mulighed for, at den danske organisation kan medtage projektunderstøttende omkostninger (f.eks. kontorhold, lønning af ledelse, lønandel til tværgående medarbejdere, IT-udstyr etc.). Hvis en organisation har flere projekter eller lignende skal fællesudgifter fordeles mellem projekterne efter en ”fair share” fordelingsnøgle. Denne er beskrevet i budgetvejledningen.

Høringsproces

Alle har mulighed for at indgive skriftlige høringssvar frem til søndag den 8. august kl. 24.00. Efter høringen vil svarene blive lagt op på denne side. Angiv derfor i mailen, hvis I ikke ønsker, at jeres høringssvar bliver offentligt tilgængeligt. Angiv meget gerne, om det er budgetvejledningen for Civilsamfundspuljen eller DERF, samt hvilke eller hvilket budgetformat, høringssvaret handler om.

Høringssvar sendes til puljer@cisu.dk.

Angiv ’Høringssvar om nye budgetformater’ i emnelinjen.

De nye budgetformater forventes lanceret i uge 33.
 

Online lancering af de nye budgetformater
CISU inviterer til online lancering af de nye budgetformater den 12. august fra kl. 15.30-17.00. Lanceringen er en mulighed for at forstå de nye omkostningskategorier, forskelle og ligheder mellem de gamle og nye budgetformater og generelt at kunne stille spørgsmål til, hvordan man kan udfylde og anvende budgetformaterne. 

Der vil være rig mulighed for vejledning og rådgivning, så snart formaterne er offentliggjort

Læs mere og tilmeld dig lanceringen her.
 

Hent høringsdokumenter


Der er to budgetformater og budgetvejledning for Civilsamfundspuljen i høring. 

- Budgetformat for Små Indsatser, Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser, Samfinansiering, Råderumsindsatser og Indsatser for Folkeligt Engagement. 

- Budgetformat for støtte til ansøgningsproces. 

- Budgetvejledning for Civilsamfundspuljen. 

Dokumenter for Civilsamfundspuljen oversættes til dansk efter høringsperioden.

Der er et budgetformat og budgetvejledning for DERF i høring. 

- Budgetformat for DERF. 

- Budgetvejledning for DERF.