ForsideAktueltCISU og Foreningen Roskilde Festival søger medlemmer til bevillingsudvalg for ny pulje

CISU og Fonden Roskilde Festival søger medlemmer til bevillingsudvalg for “OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje”. Kandidater skal repræsentere en aktør i Danmark blandt danske civilsamfundsorganisationer, faglige organisationer, private virksomheder, fonde, offentlige institutioner eller selvejende- og kulturinstitutioner.  

 

Den nye pulje har til formål at støtte projekter, der oplyser folk i Danmark om global udvikling og/eller engagerer folk til at gøre en forskel for en mere bæredygtig verden. Mere information om puljen kan findes her.

 

Bevillingssystemet vil bestå af fem bevillingsudvalgsmedlemmer samt to eksterne bevillingskonsulenter. Bevillingsudvalget træffer den endelige afgørelse efter indstilling fra en af bevillingskonsulenterne.

 

Opgaven: Den primære opgave består i at vurdere ansøgninger i forlængelse med to årlige ansøgningsrunder. Bevillingsudvalget vil dog også skulle vurdere ansøgninger til mindre legater (20.000-100.000 kr.), som kan søges løbende.

 

Derudover skal bevillingsudvalgsmedlemmerne deltage i bevillingsmøder efter de to årlige ansøgningsrunder samt et opstartsmøde i midt august 2022 og et årligt evalueringsmøde. Møderne vil typisk foregå i København eller Aarhus.

 

Indkaldelse af kandidatforslag: Relevante aktører kan indstille én eller flere erfarne personer fra deres organisation/institution/virksomhed som mulig kandidat til bevillingsudvalget. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvendes sig ved at blive indstillet.

 

Udpegning og kriterier: Det er CISUs bestyrelse, der udpeger medlemmer af bevillingsudvalget på baggrund af de foreslåede kandidater. I sammensætningen af udvalget vil der blive lagt vægt på, at der er ekspertise blandt medlemmerne indenfor følgende temaer:

  • Globale spørgsmål, udviklingssamarbejde og verdensmålene
  • Stort metodekendskab til at opnå forskellige former for folkeligt engagement
  • Oplysningsarbejde, journalistik, dokumentarfilm
  • Strategisk kommunikation og kampagne arbejde til forskellige målgrupper
  • Undervisningsmateriale og læring

Honorar: Der ydes et årligt vederlag, som pt. er på kr. 25.000. Det vurderes, at der minimum skal bruges 60 timer fordelt på året, men der er ingen fastlagte normer. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode med start 1. august 2022.  

 

Ansøgningsprocedure: Interesserede kandidater skal medsende følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen/ledelsen i den organisation/institution/virksomhed, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven på max. en side
  • CV for kandidaten

 

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Marie Kirketerp Frandsen eller rådgiver Helene Kannegaard via telefon 86 12 03 42.

 

Ansøgningsfrist: Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest søndag d. 29. maj 2022. Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk. Samtaler forventes afholdt d. 8. og 9. juni. 2022.