ForsideAktueltCISU og Foreningen Roskilde Festival søger bevillingskonsulenter til ny pulje

CISU og Fonden Roskilde Festival søger to eksterne bevillingskonsulenter til “OpEn- Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje”.   

 

Puljen har til formål at støtte projekter, der oplyser folk i Danmark om global udvikling og/eller engagerer folk til at gøre en forskel for en mere bæredygtig verden. Mere information om puljen kan findes her.

 

Bevillingskonsulenterne foretager en faglig vurdering af ansøgninger på baggrund af retningslinjerne for puljen og sender herefter en indstilling til bevillingsudvalget (bestående af fem medlemmer), som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.

 

Arbejdsopgaverne består således af:

 • Sagsbehandling, vurdering og indstilling af et antal ansøgninger til puljen samt skriftlig respons til ansøgere.
 • Deltagelse og forberedelse af bevillingsmøder med bevillingsudvalget efter de to årlige ansøgningsrunder.
 • Kommunikation med bevillingsudvalget i forbindelse med løbende ansøgninger.
 • Deltagelse på opstartsmøde i midt august 2022 samt et årligt evalueringsmøde med CISUs sekretariat.

 

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus.

 

Omfanget af arbejdet forventes at udgøre 300-400 timer årligt. En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne, men konsulenterne vil også skulle vurdere ansøgninger til mindre legater (20.000-100.000 kr.) med løbende ansøgningsfrist.

 

Det er afgørende, at konsulenten kan tilrettelægge sit øvrige arbejde, så det kan tilpasses denne arbejdsrytme.

 

Vi lægger vægt på, at bevillingskonsulenten har følgende kvalifikationer:

 • Relevant uddannelsesbaggrund.
 • Erfaring med en eller flere af følgende områder, herunder vurdering af projekter indenfor disse områder (dvs. erfaring med faglig sparring eller egentlig vurdering af skriftlige ansøgninger):
  • Globale spørgsmål, udviklingssamarbejde og verdensmålene
  • Stort metodekendskab til at opnå forskellige former for folkeligt engagement 
  • Oplysningsarbejde, journalistik, dokumentarfilm 
  • Strategisk kommunikation og kampagne arbejde til forskellige målgrupper 
  • Undervisningsmateriale og læring
 • Skriftlig kommunikation på dansk og engelsk.
   

Honorar: Arbejdet honoreres med en timetakst, der pt. er på kr. 560,00 + 12,5 % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

 

Ansættelsesprocedure:

 • En ansøgning på maks. to sider indsendes sammen med CV på mail til ans@cisu.dk inden ansøgningsfristen søndag d. 29. maj 2022.
 • Samtaler forventes afholdt d. 8. og 9. juni 2022. 
 • Bevillingskonsulenten ansættes med reference til CISUs sekretariatsleder.
 • Ansættelsen er med start d. 1. august 2022 og er som udgangspunkt for en fireårig periode.
   

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Marie Kirketerp Frandsen eller rådgiver Helene Holbeck Kannegaard på telefon 86 12 03 42.
 

Vær opmærksom på, at CISU gemmer jeres CV og ansøgning i 24 måneder, og at CISU forbeholder sig retten til at kontakte ansøgere, hvis yderligere behov opstår. Ansøgere samtykker ved indsendelse af ansøgning at CISU opbevarer CV og ansøgning, herunder de personoplysninger disse måtte indeholde, i 24 måneder. Samtykke kan til en hver tid trækkes tilbage skriftligt.