ForsideAktueltOpslag: Repræsentant fra medlemsorganisationerne til bevillingsudvalget for CSP

Fra januar 2023 har Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen brug for et nyt medlem som repræsentant for CISUs medlemsorganisationer.

 

Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen har til opgave at træffe den endelige afgørelse vedr. ansøgninger til puljen. Ansøgningerne til Civilsamfundspuljen behandles først af eksterne Bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Derefter sendes en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.

 

Bevillingsudvalget består af otte medlemmer: Fem repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer, og tre repræsentanter fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer (f.eks. organisationer med strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet) eller relevante faglige institutioner (f.eks. forskningsinstitutioner) indenfor det danske udviklingssamarbejde.

 

CISUs medlemsorganisationer kan indstille én fra deres organisation til posten. Personer, der ønsker at komme i betragtning, skal derfor indsende ansøgningen via deres organisation. Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget, kan ikke indstille kandidater (pt.  SPOR Media, CICED, Ghana Venskab og 100 % for Børnene).

 

Opgaven

En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Civilsamfundspuljen (hhv. den anden onsdag i marts og september), men Bevillingsudvalget vil også skulle vurdere ansøgninger under 500.000 kr. m.fl. med løbende ansøgningsfrist; ansøgninger til Klimapuljen med en årlig frist (p.t. planlagt til februar); samt programansøgninger med faste ansøgningsprocesser foråret og efteråret 2023 (hvert andet år).

 

I alt forventes ca. 230 ansøgninger om året fordelt på Bevillingsudvalget efter aftale. Desuden forventes deltagelse i 4-6 årlige møder. Der ydes et årligt vederlag, som pt. er kr. 60.000 for medlemmer af bevillingsudvalget og kr. 90.000 for formanden for bevillingsudvalget.

Det vurderes, at der er cirka 150-180 timers indsats om året, men der er ingen fastlagte normer.

 

Læs mere om Bevillingsudvalget og Civilsamfundspuljen på www.cisu.dk/csp.

 

Udpegning og kriterier

Det er CISUs Bestyrelse, der udpeger medlemmet af Bevillingsudvalget på baggrund af de indstillede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsprojekter.
  • Bredt kendskab til civilsamfundsorganisationer og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme.
  • Kendskab til Danmarks Udviklingspolitiske Strategi.

 

Medlemmet af Bevillingsudvalget udpeges for to år ad gangen og kan forlænges en gang.

 

Ansøgningsprocedure

Kandidater skal indsende følgende tre dokumenter til CISU på ans@cisu.dk:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
  • CV for kandidaten

 

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest onsdag den 7. december 2022.

 

Yderligere spørgsmål vedr. Bevillingsudvalget kan rettes til CISU (administrativ leder Andreas Møller Andersen eller forvaltningskonsulent Iben Rasmussen 86 12 03 42).