ForsideAktueltFire repræsentanter til bevillingsudvalg for Engagementspulje

Repræsentanterne kan komme fra CISUs medlemsorganisationer eller være repræsentant for andre relevante aktører.

 

Engagementspuljen eller Indsatser for Folkeligt Engagement er en ny støtteform under Civilsamfundspuljen. Formålet er i bredest mulig forstand at engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden med social retfærdighed og klima- og miljømæssige ansvarlighed. Det kan ske gennem lokale, nationale eller internationale initiativer. 
 

Støtteformen følger den overordnede ramme for Civilsamfundspuljen, men er åben for en bredere kreds af ansøgere og aktører.

 

Indsatserne finansieres af en særbevilling fra Udenrigsministeriet for 2020 foreløbigt frem til april 2021. Som resten af Civilsamfundspuljen administreres den af CISU. Støtteformen lanceres sammen med de reviderede retningslinjer for Civilsamfundspuljen i april 2020. For mere information om støtteformens kommende ramme se høringsmateriale her.

 

Bevillingsudvalget vil blive sammensat, så det tilsammen repræsenterer en eller flere:

 • af CISUs medlemsorganisationer
 • forskningsbaserede institutioner og andre aktører med viden om engagement, frivillighed og oplysning.
 • organisationer, der arbejder aktivt med forskellige former for folkelig mobilisering og deltagelse i globale dagsordner (for eksempel udviklingssamarbejde og verdensmålene)
 • organisationer, der arbejder aktivt med at engagere, motivere og fastholde frivillige.

 

Ansøgningerne til støtteformen for Folkeligt Engagement behandles af bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjer og ansøgning. På baggrund af bevillingskonsulenters indstilling er det bevillingsudvalgets opgave at træffe den endelige afgørelse.

 

Vi bestræber os på, at sagsbehandlingen er så transparent som muligt, hvorfor ansøger blandt andet modtager de udformede vurderingsnotater.

 

Indkaldelse af kandidatforslag:

CISU indkalder hermed begrundede forslag fra medlemsorganisationerne og eksterne aktører om mulige kandidater til opgaven.

Organisationerne kan indstille én eller flere erfarne folk fra deres organisation til opgaven. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvende sig til CISU via deres organisation.  Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget i Civilsamfundspuljen eller oplysningspuljen, kan ikke foreslå kandidater.

 

Udpegning og kriterier:

Det er CISUs bestyrelse, der udpeger bevillingsudvalgets medlemmer på baggrund af de foreslåede kandidater.

Der vil blive lagt vægt på følgende:

 • erfaring med formulering og gennemførsel af relevante projekter/aktiviteter indenfor en eller flere af følgende områder:
 • Forståelse for folkeligt engagement og deltagelse i globale dagsordener (for eksempel udviklingsarbejde og verdensmålene)
 • Mobilisering, rekruttering, engagement, motivation og fastholdelse af frivillige
 • Arbejde med at skabe deltagelse i diverse dagsordner igennem konkrete handlemuligheder
 • Kendskab til de danske civilsamfundsorganisationers indsatser og arbejdsformer

 

Opgaven:

En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne (ansøgningsfristerne er i maj, september og november 2020 og eventuelt februar 2021), men Bevillingsudvalget vil også skulle vurdere ansøgninger med løbende ansøgningsfrist. I alt forventes ca. 60 ansøgninger over året (maj 2020 til april 2021) fordelt mellem bevillingsudvalgets medlemmer.

 

Som en del af opgaven skal bevillingsudvalgsmedlemmerne deltage i bevillingsmøderne, efter hver af de tre til fire ansøgningsrunder, samt i online møder med bevillingskonsulenten i forbindelse med løbende ansøgninger samt i et evalueringsmøde i efteråret 2020 og et i foråret 2021 med CISUs sekretariat.

 

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus. Online møder anvendes i nødvendigt omfang.

 

Honorar: Der ydes et årligt vederlag på kr. 22.000. Der er tale om en åben støtteform, hvorfor eksakt arbejdsomfang ikke kan fastlægges. Det vurderes, at der er cirka 60 timers indsats fordelt på året, men der er ingen fastlagte normer.

 

Medlemmerne udpeges for perioden maj 2020 til april 2021.

 

Ansøgningsprocedure:

Interesserede kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

 • Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation/institution, der foreslår en kandidat
 • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
 • CV for kandidaten

 

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Helene Holbeck Kannegaard eller rådgiver Maria Haahr via telefon 86 12 03 42.

 

Ansøgningsfrist:

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest onsdag den 27.april kl. 9.00.

 

Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk

 

Ansøger skal desuden kunne deltage på introduktionsmøde den 18.maj om formiddagen i Århus.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies