ForsideAktueltStillingsopslag: Bevillingskonsulent til OpEn

CISU & Fonden Roskilde Festival søger en ekstern bevillingskonsulent til “OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje”.   

 

Puljen har til formål at støtte projekter, der skaber viden, holdning og handling om global udvikling ved at oplyse og engagere folk i Danmark. Mere information om puljen kan findes på www.openpulje.dk.

 

Bevillingskonsulenten vil indgå i et team med to andre bevillingskonsulenter og samarbejde med et bevillingsudvalg, der består af 5 medlemmer. Bevillingskonsulentens opgave er at foretage en faglig vurdering af ansøgninger på baggrund af retningslinjerne for puljen og derefter sende en indstilling til bevillingsudvalget. Det er bevillingsudvalget, der træffer den endelige afgørelse.

 

Arbejdsopgaverne består således af:

 • Vurdering og indstilling af ansøgninger til puljen samt skriftlig respons til ansøgere
 • Kommunikation med bevillingsudvalget i forbindelse med afgørelse på ansøgninger
 • Deltagelse i bevillingsmøder med bevillingsudvalget samt puljeudviklingsmøder med CISUs sekretariat efter en ansøgningsrunde

 

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus.

 

Omfanget af arbejdet forventes, afhængig af ansøgningsmængde, at udgøre 300-400 timer årligt. En stor del af arbejdet forventes at lægge i direkte forlængelse af den største ansøgningsrunde i april måned, men konsulenterne vil også skulle vurdere ansøgninger til mindre legater med løbende ansøgningsfrist.

 

Det er afgørende, at konsulenten kan tilrettelægge sit øvrige arbejde, så det kan tilpasses denne arbejdsrytme.

 

Vi lægger vægt på, at bevillingskonsulenten har følgende kvalifikationer:

 • Relevant uddannelsesbaggrund
 • Erfaring med vurdering af projekter, herunder faglig sparring eller egentlig vurdering af skriftlige ansøgninger
 • Erfaring med udarbejdelse eller kvalitetssikring af undervisningsmaterialer og kendskab til metoder til læring
 • Derudover, er det en fordel med erfaring indenfor følgende områder:
  • Globale spørgsmål, udviklingssamarbejde og verdensmålene
  • Stort metodekendskab til at opnå forskellige former for folkeligt engagement 
  • Oplysningsarbejde, journalistik, dokumentarfilm 
  • Strategisk kommunikation og kampagne arbejde til forskellige målgrupper 
 • Skriftlig kommunikation på dansk og engelsk.

Honorar: Arbejdet honoreres med en timetakst, der pt. er på kr. 560,00 + 12,5 % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

 

Ansættelsesprocedure:

 • En ansøgning på maks. to sider indsendes sammen med CV på mail til ans@cisu.dk inden ansøgningsfristen fredag d. 7. januar 2024.
 • Samtaler forventes afholdt d. 18. januar 2023. 
 • Ansættelsen er med start senest d. 1. marts 2024 og er som udgangspunkt for en 2-årig periode.
 • Bevillingskonsulenten ansættes med reference til CISUs sekretariatsleder.

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Marie Kirketerp Frandsen på mkf@cisu.dk eller telefon 86 12 03 42.

 

Vær opmærksom på at CISU gemmer jeres CV og ansøgning i 24 måneder, og at CISU forbeholder sig retten til at kontakte ansøgere, hvis yderligere behov opstår. Ansøgere samtykker ved indsendelse af ansøgning at CISU opbevarer CV og ansøgning, herunder de personoplysninger disse måtte indeholde, i 24 måneder. Samtykke kan til en hver tid trækkes tilbage skriftligt.