ForsideVærktøjerKommunikation Ordentlig kommunikationReframing the Message

 

Et projekt om udviklingskommunikation

Reframing the Message var et to-årig kommunikationsprojekt (2013-2015), der skulle styrke CISUs medlemmers mulighed og evne til at lave kommunikations- og oplysningsarbejde. 

 

Projektet arbejdede med at skabe større bevidsthed om:

  • hvilke budskaber vi sender
  • hvilke billeder vi bruger
  • hvilke værdier vi formidler gennem vores kommunikation
  • hvordan vi involverer partnerorganisationer mere i vores formidling i Danmark - både som fortællere og sparringspartnere

 

Se en kort film om projektet eller hent kursusmaterialet fra projektet på dansk eller engelsk.

 

Derfor fokus på oplysning og kommunikation

Det er ikke ligegyldigt, hvilke historier CISUs medlemsorganisationer fortæller og hvordan. CISUs medlemsforeninger ved langt mere om udviklingsarbejde en den almindelige dansker. Den viden forpligter. 

 

CISUs knap 300 medlemmer kan åbne danskernes øjne for, hvad udviklingssamarbejde går ud på og hvad de globale udfordringer består af. Medlemsforeningerne har med deres store mangfoldighed en unik mulighed for at fortælle nuancerede historier i øjenhøjde med danskerne. Og det er der brug for. Mange flere forskellige historier om udviklingssamarbejdet, giver danskerne flere muligheder for at  involvere sig i udvikling. De mange nye fortællinger skal også vise flere facetter af arbejdet, så danskerne får større kendskab til og måske derfor vælger at engagere sig i de globale udfordringer. 

 

Mere om årsagerne og fremskridt

Historier, der viser fremskridt, og som afdækker årsagerne til fattigdom, engagerer læseren og giver håb.  Det ved vi fra forskningen og det ser vi med Verdens Bedste Nyheder og rapporterne fra Finding Frames UK samt den danske Finding Danish Frames. Sammen med metoderne i konstruktiv kommunikation dannede de fundamentet i Reframing the Message.

 

Projektets tilgang er nu en integreret del af CISUs egen kommunikation, aktiviteter og strategiske prioriteringer. Se for eksempel CISUs kursuskalender for kurser om kommunikation og retningslinjerne for CISUs oplysningspulje.

 

Redskaber til bedre kommunikation

Projektet har resulteret i en række let tilgængelige redskaber, der alle er samlet i et kursusmateriale og værktøjskasse.  Her kan du blandt andet læse mere om:

  • Værdier og framing
  • Budskaber og billeder
  • Hjemmeside
  • Konstruktiv kommunikation
  • Kommunikationsplan

 

I dialog med partnerorganisationer

Danske organisationers kommunikation hænger sammen med og udvikles ud fra de historier og resultater partnerorganisationerne ligger inde med. Derfor kan det være nyttigt at gå i dialog med partnerne om, hvad den gode historie er for jer og for dem. Vi har udviklet et dialogredskab, der kan guide og inspirere samtalen med partnerne om nuanceret kommunikation, billeder og budskaber.

Redskabet består af en powerpoint og et introduktionsbrev på engelsk.

 

Hent powerpointen eller introduktionsbrevet.