ForsideKontakt CISUIndgiv en klage / Make a complaint

Denne formular kan bruges til indsendelse af klager, rapportering af mistanke om misbrug og korruption samt whistleblowing.

Klager behandles som beskrevet i CISUs adfærdskodeks, som kan findes her på hjemmesiden. (link)

 

Det er vigtigt at du udfylder formularen fyldestgørende og med så mange detaljer som muligt.

Ønsker du at forblive anonym skal du være klar over at CISU ikke kan stille dig opfølgende spørgsmål. Klagen vil blive behandlet under alle omstændigheder.

 

Bemærk venligst, at den indsendte data naturligvis er fortrolig, men vil af tekniske årsager være tilgængelig for CISUs webmaster.

 

Hvis sagen er af en sådan karakter, at det ikke må kunne findes af webmaster og andre teknikere, bør du udelukkende skrive kontaktdetaljer. Så vil vores ansvarlige på området tage direkte kontakt.

 

Endvidere kan du læse mere om indberetninger af uregelmæssigheder i forbindelse med bevillinger finansierede af CISU her.

 

This form can be used for submitting complaints, reporting of suspicion of abuse and whistleblowing.

Complaints are processed as described in CISU's code of conduct, which can be found here on the website. (Link to the Code of Conduct)


It is important that you fill out the form adequately and with as much detail as possible. If you wish to remain anonymous, you must be aware that CISU cannot ask you follow-up questions. The complaint will be assessed in any case.


Please note that the submitted data is, naturally, confidential but for technical reasons it may be available to CISU's webmaster.


If the case is of such a nature that it must not be found by the webmaster and other technicians you should only write contact details in the form. Then our people in charge in the area will make direct contact.

Furthermore, you can read mere about reporting of irregularities in connection with CISU funded grants here.