ForsideIndgiv en klage / Make a complaint

Denne formular kan bruges til indsendelse af klager, rapportering af mistanke om misbrug og korruption samt whistleblowing.

Det drejer sig udelukkende om sager vedrørende CISU, bevillingshaveres eller medlemsorganisationers opførsel.

Klager behandles som beskrevet i CISUs adfærdskodeks, som kan findes her på hjemmesiden. (link)

Det er vigtigt, at du udfylder formularen fyldestgørende og med så mange detaljer som muligt.

 

Du skal være klar over, at CISU skal være i stand til at stille dig opfølgende spørgsmål.

Ønsker du at være anonym, skal du oprette en anonymiseret e-mailadresse, f.eks. klage@gmail.com og angive denne i formularen nedenfor. Klagen vil kun blive behandlet, hvis der er en afsender.

Bemærk venligst, at den indsendte klage naturligvis behandles i fortrolighed, men vil af tekniske årsager være tilgængelig for CISUs webmaster.

 

Hvis sagen er af en sådan karakter, at det ikke må kunne findes af webmaster og andre teknikere, bør du udelukkende skrive kontaktdetaljer i formularen. Så vil vores klage-ansvarlige tage direkte kontakt.

 

Medlemsorganisationer skal indberette mistanker og andet i et seperat system, som findes lige her på en særlig underside.

Der kan man også læse mere om indberetninger af uregelmæssigheder i forbindelse med bevillinger finansierede af CISU.

The form below can be used for submitting complaints, reporting suspicions of abuse and whistleblowing.

 

Complaints are processed in accordance with CISU's code of conduct, which can be found here on the website. (Link to the Code of Conduct)

 

It is important that you fill out the form adequately and with as much detail as possible.

 

Please be aware that CISU must be able to ask follow-up questions. If you wish to remain anonymous, you can therefore create an anonymous e-mail address, e.g. complaint@gmail.com and insert this in the form below. The complaint will only be assessed if an e-mail address has been provided.

 

Please note that the submitted complaint is assessed confidentially, but for technical reasons it may be available to CISU's webmaster.

 

If the case is of such a nature that it must not be accessible to the webmaster and other technicians, you should only write contact details in the form. The complaints registrar will then make contact directly.

 

Reporting of irregularities in connection with CISU funded grants are done by filling out a special form which can be found on a separate page here.