ForsideIndgiv en klage / Make a complaint

Denne formular kan bruges til indsendelse af klager, rapportering af mistanke om misbrug og korruption samt whistleblowing.

Det drejer sig udelukkende om sager vedrørende CISU, bevillingshaveres eller medlemsorganisationers opførsel.

Klager behandles som beskrevet i CISUs adfærdskodeks, som kan findes her på hjemmesiden. (link)

Det er vigtigt at du udfylder formularen fyldestgørende og med så mange detaljer som muligt.

 

Du skal være klar over at CISU skal være i stand til at stille dig opfølgende spørgsmål.

Ønsker du at være anonym skal du oprette en anonymiseret e-mailadresse, f.eks. klage@gmail.com og angive denne i formularen nedenfor. Klagen vil kun blive behandlet hvis der er en afsender.

Bemærk venligst, at den indsendte klage naturligvis behandles i fortrolighed, men vil af tekniske årsager være tilgængelig for CISUs webmaster.

 

Hvis sagen er af en sådan karakter, at det ikke må kunne findes af webmaster og andre teknikere, bør du udelukkende skrive kontaktdetaljer i formularen. Så vil vores klage-ansvarlige tage direkte kontakt.

 

Medlemsorganisationer skal indberette mistanker og andet i et seperat system, som finde lige her på en særlig underside.

Der kan man også læse mere om indberetninger af uregelmæssigheder i forbindelse med bevillinger finansierede af CISU.

This form can be used for submitting complaints, reporting of suspicion of abuse and whistleblowing.

 

Complaints are processed as described in CISU's code of conduct, which can be found here on the website. (Link to the Code of Conduct)

 

It is important that you fill out the form adequately and with as much detail as possible.

 

Please be aware that CISU must be able to ask you follow-up questions. If you wish to remain anonymous, you must make an anonymous e-mail address, e.g. complaint@gmail.com and insert this in the form below. The complaint will only be assessed if an e-mail address is provided.

 

Please note that the submitted complaint is, naturally, assessed confidentially, but for technical reasons it may be available to CISU's webmaster.

 

If the case is of such a nature that it must not be found by the webmaster and other technicians, you should only write contact details in the form. Then the complaints registrar will make direct contact.

 

Furthermore, you can read mere about reporting of irregularities in connection with CISU funded grants here.