ForsidePuljerDen danske nødhjælpspulje

Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) er ikke aktiv p.t. da UM har et igangværende udbud om den fremtidige forvaltning af puljen for 2021-2024.

Puljen blev forvaltet af CISU og Red Barnet i perioden 2017 -2020, hvor puljens sidste midler blev bevilget i slutningen af 2020.  

 

Den danske Nødhjælpspulje eller the Danish Emergency Relief Fund (DERF) har støttet nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser.

Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har haft en humanitær partnerskabsaftale med Danida, har kunnet opnå støtte igennem puljen.

Organisationerne har igennem lokale partnere været lokalt forankrede.

Målet med puljen har været at støtte hurtige og fleksible nødhjælpsindsatser i kriseramte kontekster på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde og med fokus på sårbare befolkningsgrupper.

 

Puljen har støttet humanitære indsatser i støtteværdie kriseramte lande. 
Se de tidligere støtteværdige humanitære kriser og ansøgningsrunder (calls) på cisu.dk/derf. 

 

For yderligere information om puljen forvaltet af CISU og Red Barnet, henvises til cisu.dk/derf. 

Her kan du læse mere om puljen for 2017-2020, samt tilgå retningslinjer og andre relevante manualer og formater.
 

 

DERF blev forvaltet af CISU i samarbejde med Redbarnet Danmark og Start Network på vegne af Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet fastlagde de overordnede rammer for støtten, og puljen har været en del af den danske statslige humanitære bistand og underlagt Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi og de øvrige relaterede generelle strategier og politikker, som regeringen og Folketinget har vedtaget.