ForsideAktuelt

Resiliente civilsamfund på Kutteren Anton

Vær med til at fejre civilsamfundets modstandskraft på Folkemødet 2021

Sammen med Landsforeningen Levende Hav kan vi herunder præsentere indholdet op kutteren Anton på Folkemødet 2021. Vi lægger til i havnen i Allinge er er dermed uden for det oficielle program.

Vi tager forbehold for ændringer og vil løbende opdatere herunder.

Kontakt Kim Jensen på kj@cisu.dk for yderligere info.

Programmet torsdag 17/6

Deltagere:

 • Kim Jensen, CISU
 • Helene Kannegaard, CISU
 • Repræsentanter fra medlemsorganisationer.

Beskrivelse:

CISU går meget op i nuanceret oplysning. Mød en rådgiver og en forvalter fra CISUs oplysningspulje til en snak med medlemsorganisationer om faldgruber og muligheder.

For hvordan sørger man for at fortælle en letforståelig historie og samtidig har værdierne i orden?

Deltagere:

 • Tine Johansen, formand for Danmarks Journalistforbund
 • Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder Verdens Bedste Nyheder
 • Kim Jensen, rådgiver på CISUs oplysningspulje
 • Repræsentanter for CISUs medlemsorganisationer

Indhold:

Formanden for Danmarks Journalistforbund, Tine Johansen, og sekretariatsleder for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen møder nogle af CISUs medlemsorganisationer til en snak om fri journalistik og muligheden for ordentlige arbejdsforhold i en god sags tjeneste.

Deltagere:

 • Kurt Svennevig Christensen, formand for Landsforeningen Levende Hav
 • Andreas Møller Christesen, administrativ leder CISU
 • Camilla Legendre, leder af 100 pct for Børnene og bestyrelsesmedlem i CISU

Indhold:

”Giv en mand en fisk, og han spiser en dag. Lær ham at fiske og han spiser for evigt.” Sådan sagde man en gang om udvikling. I dag kan man tilføje ”Og husk partnere, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, hvis du vil have midler fra danske puljer”.

Til det svarer Levende Hav ”Rend og hop!” Kom og hør en fri debat om udviklingsprojekter i 2021

 

Kom ombord på kutteren Anton og mød de folkelige, danske civilsamfundsorganisationer.

Programmet fredag 18/6

Deltagere:

 • Jens Larsen, direktør fra Old Friends Industries og co-founder af SDG World
 • Garba Diallo, direktør fra Crossing Boarders og co-founder af SDG World
 • Jesper Alstrøm, co-founder og direktør for SDG World og Alstrøm Consulting
 • Andrew Julius Bende, direktør for Civil Connections, boardmember CISU og co-founder af SDG World
 • Camilla Legendre direktør fra 100% for børnene, co-founder af SMCSO og boardmember i CISU
 • Mikkel Flod Storgaard direktør fra Promentum og co-founder af SDG World

Beskrivelse:

Hvordan skabes gode tværsektorielle partnerskaber omkring verdensmålene?

Det er en kendt fortælling, at der fortsat mellem sektorerne findes fordomme om, at NGO’erne anser virksomheder som profitmagere og at virksomhederne forstår NGO’er som filantroper og aktivister. Men hvad skal der til for at nedbryde disse rigide forståelser? Vi undersøger det gode partnerskab gennem samskabelse og partnerskaber nye forretningsmodeller hvor filantropi og forretning går sammen – og vi vil gerne have dig med!

 

Så tag med på blandt andet en verdensmåls cruise og deltag i dialogen med blandt andre: Thierry Legendre direktøren fra Rud Pedersen Public Affairs, Mikael Bak direktøren fra Dansk Aktionærforening.

 

Hvis vejrforholdene tillader det, slutter vi af med en lille sejltur.

1. Dalende retssikkerhed i Danmark, og udlandets kritik heraf (Jytte Lindgård, advokat,  Birgitte Vestberg, statsadvokat)

 

2. Korruption og politikerfinansiering i  Danmark og udlandet (Lena Jørgensen, Hanne Juncher, Hanne Severinsen) Myndighedernes blinde øje, eksempel kontrollen med motorstørrelser i kystfiskeriet (Karsten Fledelius)

 

3. Ytringsfrihed, samvitighedsfrihed og religionsfrihed i Danmark og Europa (Helle Vallø, Carl Erik Foverskov, Karsten Fledelius)

Kun 1 pct. af den samlede udviklingsbistand, der øremærkes ligestilling, går til lokale kvindebevægelser. Samtidig ved vi, at kvinders egen organisering i det globale Syd er afgørende; Både for den enkelte kvindes uafhængighed og for kampen for ligestillede og demokratiske samfund. Kan Danmark lære noget af andre lande fx Canada og Sverige, der kalder deres udviklings- og sågar udenrigspolitik - feministisk? Og hvad vil det egentlig sige?

Kom og lyt med – og deltag i samtalen om blinde vinkler i dansk udviklingspolitik.

Kom ombord på kutteren Anton og mød de folkelige, danske civilsamfundsorganisationer.

Programmet lørdag 18/6

Is it possible to develop a community without the community on the planning table?

Research and experience tell us that the most critical development outcome for any community is their empowerment to influence what their future holds. And they need to be in the driving seat to do this, but how does this happen?

 

Here is an invitation to an exciting dialogue and exploration of how the future of sustainable investment in grassroots development is unfolding, building on experiences of different partners including:

 • Peniel Rwendeire – Board Chairperson, Network for Active Citizens, Uganda
 • Onward Chironda – Director, My Age Zimbabwe Trust, Zimbabwe
 • Rasha Shaban – Projects Manager, National Museum of World Culture, Sweden

Med udgangspunkt i børns forskellige positioner i Syd vil vi gerne engagere deltagerne gennem præsentationer, som har fokus på børnenes stemme - og hvordan civilsamfundet/græsrødderne bedst kan styrke dem både i Syd og i Nord. Gennem kreative produkter vil vi tale om forskellige tematikker inden for børne-beskyttelse og åbne op for en diskussion mellem deltagerne. 

Kutteren Anton er ladet med impulser fra syd, når kenyanske gæster deltager i to snakke. Den første om folkemødet og engagement set udefra.

Den anden om, hvordan vi i Danmark taler om Afrika og det globale syd. Hvad siger de selv?

CISU har været til stede på Folkemødet siden 2012.

Tilstedeværelsen har været af forskellig karakter, men grundlæggende mener, CISU, at Folkemødet er en vigtig begivenhed for organisationer og politikere. Derfor er CISU til stede på en måde, der bedst muligt understøtter medlemsorganisationernes interesse.

 

2012: CISU var repræsenteret ved kommunikationskonsulent Tune Nyborg, der gjorde sig betragtninger om CISUs muligheder for et bidrag. Udvikling var stort set ikke et tema på Folkemødet i 2012.

 

2013: CISU deltog som arrangør af debatter om politikernes syn på udviklingsbistand, den folkelige del af udviklingsbistand og ulighed kontra fattigdom. Udbyttet var at sætte udvikling på dagsordnen.

 

2014: CISU var en del af Det Globale Telt. Debatter om ”skaber tabersager og støttesange vores billede af u-lande”, diskussion af Danidas udviklingsstrategi, frivilliges rolle og EU og udvikling. Igen var udbyttet at udvikling kom på dagsordenen. Vi fik desuden politikere i tale.

 

2015: CISU deltog igen i Det Globale Telt med debatter om Udvikling i Skrøbelige Situationer, politisk gennemslagskraft og folkeligt engagement. Igen var udbyttet at præge en dagsorden. Desuden lykkedes det at få hovedpersoner i tale.

 

2016: CISU havde ingen fast plads i Det Globale Telt og arrangerede ikke selv debatter. Deltog i andres arrangementer og lavede samlende forarbejde. Udbyttet var i høj grad at sætte et aftryk og samle input. Der var adskillige arrangementer om udvikling. CISU var til stede og gav opsamling på 29 arrangementer. Den officielle evaluering giver grund til at tro, at politikere er modtagelige over for blød lobbyisme.

 

2017: CISU arrangerer ikke selv debatter, men stiller sig til rådighed for andre og blander sig i debatter. Der vil blive holdt et formøde for medlemsorganisationer og lavet en samlet oversigt over relevante arrangementer.

 

2018: CISU arrangerede ikke selv debatter, men stillede sammen med Levende Hav fiskekutteren Anton til rådighed for medlemsorganisationer.

 

2019: CISU gentog succesen med at stille Levende Havs kutter Anton til rådighed for medlemsorganisationer.